Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2022

Provozovatel datových schránek informoval o mimořádné výluce Informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 31. 12. 2022, 0:00 hod. až 2. 1. 2023, 23:59 hod. Po tuto dobu nebude možné se do ISDS přihlásit, resp. prostřednictvím ISDS přijímat ani odesílat datové zprávy. Stejně tak nebude možné pro ověření totožnosti využít přihlašovací údaje do datové schránky. 

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.

Samotný elektronický formulář kontrolního hlášení, struktura jeho dat, včetně způsobu vyplňování a jeho podávání zůstala novelou nedotčena.

V nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).

Časté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky.

Dne 2. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony (tzv. „Daňový balíček 2023“). Tento zákon s účinností od 1.1.2023 přináší následující zásadní změny v oblasti:

Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č.  586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku 2022. 

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (dále jen „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. 

Skokový růst cen základních energetických zdrojů, ke kterému v současné době dochází, ovlivňuje veškeré sféry společenského a hospodářského života a pociťujeme jej všichni bez rozdílu, občané, nezávislé podniky i nadnárodní korporace. V prostředí nadnárodních korporací vyvstávají otázky, jak toto navýšení cen promítnout do vnitroskupinových transakcí. Diskutována je zejména otázka zohlednění či nezohlednění těchto narůstajících nákladů v konstrukci převodní ceny nízkorizikových entit vůči ostatním podnikům ve skupině.

Z důvodu pokračujících technických problémů byl dne 19. 12. 2022 omezen provoz na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Pro veřejnost byl v úředních hodinách zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

Závada je odstraněna. Na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi je zajištěn v plném rozsahu běžný provoz.

V posledních dnech jsou často rozesílány e-maily či zprávy prostřednictvím dalších komunikačních platforem, které působí dojmem, že je rozesílá Finanční správa, a které zneužívají její jméno a logo.

Na Územním pracovišti ve Vlašimi došlo dne 14. 12. 2022 k výpadku datového (síťového spojení). Závada je odstraněna, datové spojení je již plně funkční.

Senát dne 14. 12. 2022 schválil návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb

Z důvodu pokračujících technických problémů bude omezen provoz na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi do pátku 16. 12 2022. 

Pro veřejnost bude v úředních hodinách zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

 

Z technických důvodů byl 14. 12. 2022 od 10:45 hod. omezen provoz na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Pro veřejnost byl v úředních hodinách od 08:00 hod. do 17:00 hod. zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

Mezi nově zveřejněnými tiskopisy je například i nové Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Na Územním pracovišti v Benešově došlo 12. 12. 2022 k výpadku datového (síťového spojení). Závada je odstraněna, datové spojení je již plně funkční.

Dne 7. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 373/2022, který, mimo jiné, novelizuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a zavádí tak novou oznamovací povinnost provozovatelů platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem (tzv. DAC7).

Zákon č. 373/2022 Sb. nabude účinnosti dne 1. 1. 2023.

Ve dnech 13.-14. 12. 2022 budou z důvodu zásadních technických úprav na síťové infrastruktuře nedostupné weby www.financnisprava.cz, www.finfoveskole.cz, statistiky.financnisprava.cz a elektronické dražby APED. V následujících dvou dnech (15.-16. 12. 2022) může z důvodu následných rekonfiguračních prací docházet k občasným výpadkům jejich funkčnosti.

Ve dnech 8. a 9. 12. 2022 je z technických důvodů telefonicky nedostupný Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Návrh zákona, kterým se ruší povinnost evidence tržeb, nepočítá od 1. ledna 2023 s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Finanční správa upozorňuje podnikatele, že od 1. ledna 2023 bude evidování realizovaných tržeb prostřednictvím pokladních zařízení s vysokou pravděpodobností zcela znemožněno.

Informace k základním změnám u paušální daně, týkající se zvýšení hranice příjmů pro vstup do paušálního režimu na 2 miliony Kč a zavedení tří pásem záloh.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje, že aktuálně (2.12.2022) není možné telefonické ani e-mailové spojení s Územním pracovištěm ve Frýdku - Místku z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. 

V souvislosti s novou právní úpravou v zákoně o DPH dochází ke zvýšení hodnoty obratu pro vznik registrace k DPH ze zákona (plátce), a to z původního 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Dnes došlo k poruše funkce telefonní ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Telefonní ústředna neumožňuje přepojení příchozích hovorů spojovatelkou. Na odstranění závady se pracuje.

Většina pracovišť finančních úřadů nebude mít ke konci letošního roku a mezi svátky omezený provoz a úřední hodiny. Již tradičně budou přes vánoční svátky uzavřeny jen daňové pokladny a pracoviště v optimalizovaném režimu 2+2. 

Na Územním pracovišti v Mostě dojde ve čtvrtek 1. 12. 2022 k plánovanému přerušení telefonního a datového (síťového) spojení.
Spojení bude obnoveno postupně během pátku 2. 12. 2022.

Na Územním pracovišti v Litvínově dojde v úterý 29. 11. 2022 k plánovanému přerušení datového (síťového) spojení.

Finanční správa připomíná, že služba Nahlížení na vybrané údaje, která dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, nebude od 1. prosince dostupná a od tohoto termínu se nebude možné k této službě již přihlásit.

Na páteční mimořádné schůzi schválili poslanci ve 3. čtení návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023.

V době od 8:00 do 13:00 dojde v úterý 22. listopadu 2022 na územním pracovišti finančního úřadu v Rumburku k plánované odstávce elektrické energie. V době odstávky bude ÚzP v Rumburku bez datového a telefonního spojení. Služby podatelny budou pro veřejnost dostupné.

V průběhu října provedli zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu sérii úspěšných exekučních akcí a zajistili celkem 15 milionů Kč jako úhradu DPH, v souvislosti s šetřením karuselových podvodů.

Raiffeisenbank, a.s., se stala od 1. 1. 2022 vlastníkem Equa bank, a.s. Ke sloučení obou bank pod značkou Raiffeisenbank dojde dne 14. 11. 2022. Finanční správa upozorňuje registrované daňové subjekty, které mají účet u Equa bank registrován u správce daně, na oznamovací povinnost týkající se změny registrovaného účtu. Dojde-li ke změně údajů uváděných při registraci, tedy i čísla účtu, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala1.

Na Územním pracovišti v Neratovicích došlo 16. 11. 2022 k výpadku telefonického spojení. Závada je odstraněna.

Finanční správa zaznamenala podvodné telefonáty, jejichž cílem je vylákání citlivých osobních a platebních údajů. Cizí osoba zneužívá telefonní číslo ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu (tel.: 224 041 111) a vydává se za zaměstnance České spořitelny.

Policejní orgán Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování zahájil na základě spolupráce s Finančním analytickým úřadem a Finanční správou trestní stíhání sedmi fyzických osob a jedné právnické osoby pro daňovou trestnou činnost se škodou ve výši téměř 100 milionů Kč.

Finanční správa již v září upozorňovala poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. U současných i bývalých poplatníků této daně eviduje Finanční správa na osobních daňových účtech stále velké množství přeplatků cca ve výši 1 463 000 000 Kč nejen z letošního roku, ale i z minulosti. Ověřili jste si zůstatek stavu vašeho osobního daňového účtu? 

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude v pátek 11. 11. 2022 omezen provoz na Územním pracovišti v Kolíně. Pro veřejnost bude v úředních hodinách od 08:00 hod. do 14:00 hod. zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

Na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj dojde ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 k plánovanému přerušení datového spojení. V uvedených dnech může krátkodobě docházet také k výpadkům telefonního spojení.

Na Finančním úřadu pro Středočeský kraj dojde ve čtvrtek 3. 11. 2022 od 13:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového (síťového) spojení.
Spojení bude obnoveno postupně během pátku 4. 11. 2022.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje veřejnosti, že ve dnech 1. listopadu 2022 a 3. listopadu 2022,  vždy  od 07:30  do15:00  hod. bude na Územním pracovišti v Třinci přerušena dodávka elektrické energie. Z tohoto důvodu nebude možné v uvedené době pracoviště kontaktovat e-mailem ani hlasovými službami.  

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství realizovala analýzu vybraných daňových subjektů využívajících ke své činnosti internetové platformy, které umožňují dosahovat zdanitelný příjem na základě jimi publikovaného obsahu (např. YouTube a Twitch).

Provoz služby Nahlížení na vybrané údaje, který dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, bude k 30. 11. 2022 ukončen. Tímto dnem uplyne přechodné období 9 měsíců, po které byla služba Nahlížení na vybrané údaje dostupná. Po tomto termínu se již nebude možné k této službě přihlásit.

Na FÚ pro Středočeský kraj došlo 20. 10. 2022 k výpadku datového a telefonního spojení. Závada je odstraněna.

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací v informačním systému Finanční správy dojde od čtvrtka 27. 10. 2022 od 12:00 do pondělí 31. 10. 2022 k omezení služeb portálu MOJE daně.

Dne 19. 10. 2022 nebylo z důvodu závažné technické poruchy k dispozici telefonické spojení na orgány Finanční správy v lokalitě Karlovy Vary, konkrétně na Finanční úřad pro Karlovarský kraj sídlící na adrese Krymská 2a, také na jeho Územní pracoviště v Karlových Varech na adrese Západní 19. Společná předvolba 353 101 111 se projevovala obsazovacím tónem a telefonovat nešlo na žádné pobočkové linky.
Provoz byl obnoven ve 14:30 hod.

v souvislostech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Od ledna 2023 se pro poplatníky v paušálním režimu mění paušální zálohy v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc. 

Dne 6. 12. 2021 byla Generálním finančním ředitelstvím vydána na webu Finanční správy tisková zpráva: Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“, která informuje o novele zákona o daních z příjmů, kdy došlo od zdaňovacího období roku 2021 ke změně (zpřísnění) podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmu z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023.

V pátek 14. 10. 2022 bude na Územním pracovišti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ve Frýdku – Místku prováděna obměna síťových aktivních prvků. Od 08:00 hodin proto nebudou na uvedeném pracovišti fungovat síťové ani hlasové služby. Telefonní ústředna i počítačová síť budou zprovozněny až v pozdně odpoledních hodinách.

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude v pondělí, dne 17. 10. 2022 omezen provoz na Územní pracovišti v Kutné Hoře.

V souvislosti se změnou zákona č. 164/2013 Sb. se od 1. 1. 2023 zavádí mj. nový druh oznamovací povinnosti o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím platforem sdílené ekonomiky.

Od čtvrtka 6. 10. 2022, 13:00 hod. bude z důvodu servisního zásahu telefonicky i datově nedostupný Finanční úřad pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, Mánesova 1803/3a. Odstávka bude ukončena v neděli 9. 10. 2022.

Územní pracoviště v Železném Brodě bude ve středu 5. 10. 2022 z provozních důvodů uzavřeno. Důvodem uzavření je celodenní odstávka elektrické energie do celé budovy Bytového podniku, v níž územní pracoviště sídlí.

Dnes 27. 9. od 12.00 h bude z důvodu servisního zásahu telefonicky i datově nedostupné Územní pracoviště v Rokycanech. Ve čtvrtek 29. 9. 2022 bude telefonické i datové připojení plně funkční.

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 1. 10. 2022 od 6:00 do neděle 2. 10. 2022 do 23:59 k omezení služeb portálu MOJE daně.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že v úterý 27.9.2022 od 8:00 do 16:00 dojde k plánované odstávce elektrické energie  v budově Územního pracoviště v Hlučíně. Po dobu odstávky nebude dostupné telefonické ani datové spojení na toto pracoviště.

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. U současných i bývalých poplatníků této daně eviduje Finanční správa na osobních daňových účtech velké množství přeplatků nejen z letošního roku, ale i z minulosti, a proto poplatníkům doporučuje, aby si ověřili zůstatek stavu jejich osobního daňového účtu a v případě existence přeplatku si požádali o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.

Na Územním pracovišti v Poděbradech došlo dne 19. 9. 2022 k výpadku datového spojení. Porucha byla odstraněna a datové spojení na ÚP v Poděbradech je již plně funkční.

V roce 2016 byl ukončen II. pilíř důchodového spoření a počátkem roku 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na Finanční správu. Bývalí účastníci důchodového spoření si o vyplacení svých úspor mohou požádat na finančním úřadě až do konce roku 2023.

Finanční správa informuje, že jednorázový příspěvek na dítě, poskytnutý dle zákona č. 196/2022 Sb., je příjmem osvobozeným a pro účely poskytnutí slevy na manžela/manželku se nezapočítává do limitu příjmů 68 tis. Kč.

Finanční správa reaguje na pokračování tzv. Milostivého léta, které probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022 a veřejnosti umožnuje zbavit se některých exekucí u veřejnoprávních institucí. Milostivé léto se vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.
 

Doplnění Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti ze dne 30. 6. 2022 k nízkoemisním vozidlům.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje veřejnost, že ve dnech 29. srpna 2022 až 2. září 2022 dochází ke stěhování Územního pracoviště v Krnově z adresy Albrechtická 2185/39b na adresu Kasárenská 2501/7. V uvedeném období bude pracoviště pro veřejnost uzavřeno, s výjimkou podatelny.

S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným - 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč).

Finanční správa upozorňuje na správné vyplnění e-mailu v souvislosti s předáváním účetních závěrek prostřednictvím správce daně rejstříkovému soudu.

Na základě přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (dále jen „nařízení Komise (EU)“), byla ke dni 1. 1. 2022 provedena aktualizace kombinované nomenklatury vedoucí k úpravám některých jejích kódů s dopadem na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží na základě § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství provedla analýzu dat vztahujících se k propuštění zboží do celního režimu 42 na území jiných členských států EU, kdy deklarovaným místem spotřeby byla Česká republika. Dle platné evropské a tuzemské legislativy je v důsledku tohoto celního režimu možné, aby daň z přidané hodnoty byla za dodržení taxativně vymezených podmínek přiznána nikoliv v členském státě dovozu, ale až v členském státě deklarované spotřeby. Cílem analýzy bylo ověření fiskálních rizik spojených s možným obcházením pravidel tohoto celního režimu.

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie bude dne 3. 8., 10. 8. a 17. 8. 2022 v době od 7:00 do 17:00 hod. omezen provoz na Finančním úřadě pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny a v omezeném rozsahu funkčnost telefonního spojení na stacionárních telefonech. Současně upozorňujeme, že může v těchto dnech docházet také k časově omezeným výpadkům telefonního spojení na územní pracoviště v působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj.

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie bude dne 22. 7. 2022 v době od 7:30 do 15:00 hod. omezen provoz na Územním pracovišti v Poděbradech.

Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

Na Územním pracovišti Praha-západ, Na Pankráci 95 bude ve dnech 18. 7. 2022  a  20. 7. 2022 z provozně technických důvodů uzavřena pokladna. Hotovost může veřejnost složit na pokladně Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, a to v době od 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:30 hod.

Směrnicí Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie, byla zavedena nová osvobození od DPH a spotřebních daní pro obranné úsilí vyvíjené v rámci Evropské unie.

Z důvodu technické závady došlo v pondělních dopoledních hodinách na Územním pracovišti ve Vlašimi k výpadku datového spojení. Závada byla před odpolednem odstraněna a datové spojení je tak opět funkční. Za způsobené potíže se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství provedla analýzu dostupných dat u skupiny vybraných daňových subjektů realizujících obchody s kryptoměnami za zdaňovací období let 2019 a 2020. Při zpracování dat a informací získaných v souladu s platnou legislativou byla detekována množina daňových subjektů, která řádně nepřiznala či neodvedla daň z příjmů plynoucích z těchto transakcí.

V pátek 1. července 2022 skončil termín pro podání daňového přiznání pro daňové subjekty, za které podává daňové přiznání k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát. Stejná lhůta platila i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Zálohy na daň silniční jsou od 1. 1. 2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023. Zároveň došlo ke značnému zúžení předmětu daně a ke snížení výše daně.

Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely.

Generální finanční ředitelství vydává informaci o správném postupu při aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při vyplňování daňových přiznáních k dani z příjmů právnických osob podávaných veřejně prospěšnými poplatníky za účelem eliminovat nedostatky v tvrzených údajích.

Na Územním pracovišti v Neratovicích došlo dne 29. 6. 2022 k výpadku telefonního spojení (pevné telefonní linky). 

Provoz pracoviště byl obnoven 30. 6. 2022 v dopoledních hodinách.

Daňové subjekty, za které podává daňové přiznání k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, mají v pátek 1. července 2022 poslední možnost pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Územní pracoviště v Horšovském Týně bude v pondělí 4. 7. 2022 z provozních důvodů uzavřeno. Důvodem je uzavření budovy městského úřadu, v níž územní pracoviště sídlí.

Územní pracoviště v Železném Brodě bude ve středu dne 29. 6. 2022 po celý den z technických důvodů uzavřeno. V další úřední dny počínaje 4. 7. 2022 bude opět otevřeno v běžných úředních hodinách.

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou evidováni v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat přístup do DIS+ bez nutnosti osobní návštěvy finančního úřadu. Finanční správa těmto uživatelům nově umožní prostřednictvím jednostránkového elektronického formuláře požádat o aktivaci uživatelského účtu. Tato nová funkce na portálu MOJE daně zvýší dosažitelnost DIS+ zejména pro zahraniční osoby.

Zde naleznete doplnění častých otázek a odpovědí včetně praktických příkladů ve vztahu k problematice DAC6. 

Finanční správa varuje veřejnost před phishingovými útoky a podvodnými e-maily, ve kterých se útočník vydává za Specializovaný finanční úřad a upozorňuje na problémy s daňovým přiznáním za rok 2021. Upozorňujeme, že tento e-mail není legitimní a nebyl odeslaný Finanční správou. 

Finanční správa doporučuje poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, aby si raději ověřili, zda z jejich strany nedošlo za zdaňovací období v letech 2021, 2020 a 2019 k porušení povinnosti přiznat a zaplatit daň u nákladních a přípojných vozidel. V současné době Finanční správa analyzuje správnost stanovené daňové povinnosti v daňových přiznáních k silniční dani za roky 2019 a 2020 a výsledky analýz nasvědčují tomu, že někteří poplatníci nepřiznali uvedená vozidla za daná zdaňovací období vůbec, popř. uvedli daň v nesprávné výši.
 

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství v prostorách Břevnovského kláštera uspořádaly jubilejní dvacátý ročník vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Zástupci oceněných společností převzali z rukou ministra financí Zbyňka Stanjury a zástupce generálního ředitele Finanční správy Jana Ronovského broušenou skleněnou plaketu. 

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022

Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí Finančního úřadu pro Zlínský kraj se stěhuje na svou původní adresu sídla.

Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022. 
 

Dne 12. května 2022 provedli zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu úspěšnou exekuční akci k zajištění finančních prostředků a movitých věcí k úhradě daňového dluhu na DPH. Exekuční akce byla vedena ve vazbě na zajištění úhrady daně v souvislosti s  kontrolním zjištěním o aktivním zapojení subjektu do karuselových podvodů. Zajištěno bylo cca 30 mil. Kč.

Od pátku 13. 5. 2022 od 15:00 do soboty 14. 5. 2022 do 16:00 budou z důvodu servisního zásahu nedostupné následující webové stránky, spravované Finanční správou:

Finanční správa po skončení lhůty pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů eviduje 2 465 997 daňových přiznání. Z celkového počtu vybraných přiznání bylo více než 2,1 milionu od fyzických osob a necelých 350 000 od právnických osob.

Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021. (aktualizováno k 1. 7. 2022)

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování v souvislosti s prověřováním závažné daňové trestné činnosti provedli dne 12. dubna 2022 na území celé České republiky téměř dvě desítky domovních prohlídek a zadrželi přes tři desítky osob. 

Vzhledem k technickým problémům portálu MOJE daně (www.mojedane.cz), které neočekávaně nastaly dne 25. 4. 2022 a ztížily možnost podání především daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), kontrolního hlášení a souhrnného hlášení (zejména za období měsíce března 2022 a 1. čtvrtletí 2022), informuje Finanční správa o tom, že daňové subjekty mají možnost podat uvedená podání bez jakýchkoliv sankcí až do 29. 4. 2022.

AKTUALIZACE: služby portálu MOJE daně jsou již dostupné.

Finanční správa připomíná blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou, který v letošním roce připadá na pondělí 2. května 2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Elektronické daňové přiznání lze podat prostřednictvím Online finančního úřadu nebo datovou schránkou.

Na Územním pracovišti v Dobříši došlo 25. 4. 2022 k výpadku datového spojení. V provozu byly jen pevné telefonní linky. Příčinou bylo překopnutí kabelu při stavebních úpravách prováděných na náměstí. Závada je odstraněna.

Celkem 2,8 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 začíná Finanční správa rozesílat mezi poplatníky. Složenky budou poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května 2022. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky. Prostřednictvím datové schránky jsou tyto informace zasílány jejím držitelům. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2022.

Na územní pracoviště se nebylo dnes možné dovolat, ani telefonovat z pracoviště ven. Závada je odstraněna.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje na změnu umístění podatelny Územního pracoviště ve Fulneku. Dne 25.4.2022 bude naposledy otevřena podatelna na adrese Nádražní 2, Fulnek.

Ve dnech 22. března 2022 a 7. dubna 2022 provedli zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu úspěšné exekuční akce a zajistili u nelegálních provozovatelů hazardních her finanční prostředky k úhradě daňových nedoplatků.

V souvislosti s havárií vody bude dnes omezen provoz na Územním pracovišti v Kralupech nad Vltavou. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů. 

V souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti kvůli pandemii, pokračovala Finanční správa i v roce 2022 s programem přímé podpory pro podnikatele ekonomicky zasažené šířením koronaviru. O kompenzační bonus mohli žádat OSVČ, společníci s. r. o. a dohodáři, jejichž tržby poklesly minimálně o 30 % oproti srovnávacímu období. Finanční správa za tato období vyřídila celkem 140 280 žádostí a vyplatila bonusy v hodnotě 4 125 302 802 Kč.

Vybrané dotazy k novele zákona o účetnictví v souvislosti s předáváním účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Dotazy a odpovědi navazují na zveřejněnou informaci k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb.

V souvislosti se sekundárními dopady mimořádné události na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události" (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (viz informace Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu).

Попередження - Міжнародне співробітництво з податковою адміністрацією України.

V souvislosti se situací na Ukrajině sdělujeme, že v současnosti nejsou zasílány Státní daňové službě Ukrajiny žádné žádosti o mezinárodní spolupráci podle z. č. 164/2013 Sb.

Finanční správa v letošním roce vybrala prozatím 1 673 709 daňových přiznání od fyzických osob a 207 973 od osob právnických. V poslední den termínu pro podání lidé doručili finančním úřadům ještě 141 598 přiznání. Pro srovnání: v minulém roce bylo k 1. dubnu celkem vybráno 1 332 018 přiznání k dani z příjmů, z toho 1 165 052 od fyzických osob a 166 966 od právnických osob.

Seznámení daňových subjektů s daňovými povinnostmi, které vyplývají z činností s kryptoměnou (virtuální měnou či digitální měnou nebo též převodními tokeny).

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování ukončili vyšetřování zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Na případu se s kriminalisty podílelo Generální ředitelství cel a Specializovaný finanční úřad. Součinnost orgánům činným v trestním řízení rovněž poskytl Finanční analytický úřad

V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (dále jen „Rozhodnutí“).

Відшкодування авансового внеску на дорожній податок на 2022 рік усім платникам дорожнього податку.

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.

Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022

Posledním dnem pro podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě pro poplatníky daně z příjmů za rok 2021 je 1. duben 2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Nejpohodlnější a nejrychlejší způsob platby daně je bezhotovostně, např. pomocí internetového a mobilního bankovnictví. 

Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v tzv. papírové podobě je 1. dubna 2022 a drtivá většina veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu. V následujícím souhrnu proto Finanční správa upozorňuje na pochybení, která se u daňových přiznání opakují, a na části, které poplatníci zapomínají vyplnit nebo podepsat.

Ministr financí Zbyněk Stanjura předložil vládě novelu zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny, kterou vláda projedná ve středu 9. března. Díky ní by si lidé a firmy mohli zejména odečíst dary na pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům z daní.

Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.

Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob je 1. dubna 2022. Finanční správa proto poslední týden před tímto termínem rozšíří úřední hodiny na finančních úřadech a během března pomůže s výběrem přiznání na svých výjezdech i v obcích, kde nejsou sídla finančních úřadů. 

Na základě rozsáhlého prověřování vedeného příslušníky Generálního ředitelství cel zahájili v uplynulých dnech policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování trestní stíhání 12 fyzických osob a 4 právnických osob pro trestný čin „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“. Skupina osob se měla zkrácením DPH obohatit o nejméně 23 milionů Kč. 

Na Územním pracovišti v Českém Brodě je z důvodu havárie vodovodního řadu dne 4. 3. 2022 omezen provoz. Pro veřejnost je zajištěn chod podatelny v době 8:00 - 14:00 hodin. 

ÚP v Brandýse nad Labem -  Staré Boleslavi je z důvodu havárie na vysokém napětí kompletně bez dodávky elektrického proudu. Doba poruchy je na webových stránkách spol. ČEZ a.s. oznámena do 15 hod.

Aktualizace: Dodávka elektrické energie je již obnovena.

Finanční správa reaguje na současnou situaci a zastavila veškerý převod peněžních prostředků ze strany finančních úřadů na účty Sberbank CZ, a. s., kód banky 6800. Uvedené se může týkat například vyplácení přeplatků a kompenzačního bonusu. Zároveň již finanční úřady zaznamenaly situace, kdy poplatník nemůže hradit své daňové povinnosti kvůli faktické nedostupnosti svých finančních prostředků v této bance. 

Přesně rok po spuštění portálu MOJE daně bude během dnešního dne ukončen provoz původní verze portálu a k dnešní půlnoci dojde k ukončení přístupu do daňových informačních schránek. Zároveň dochází k posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně.

Zaměstnanci finančních úřadů navštíví vybrané menší obce, aby přímo na místě pomohli veřejnosti vyplnit a podat daňová přiznání i v místech, kde nejsou sídla finančních úřadů. Po dvou letech se tak obnovuje tradice, která se nemohla kvůli pandemii uskutečnit.

Přesně rok po spuštění portálu MOJE daně dochází k ukončení provozu původní verze portálu a daňových informačních schránek. Pro plnohodnotné využití elektronických služeb včetně vyplnění daňových přiznání je možné využít služeb portálu MOJE daně. Zároveň dochází k posílení bezpečnostních prvků portálu.

Reakce na: Výběr silniční daně je administrativně náročný a daň provází i nízká efektivita. Za jednu korunu stát vybere v porovnání s ostatními daněmi čtyřikrát méně

Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zaměřila na výběr silniční daně v letech 2017 až 2020. Efektivitu výběru silniční daně neovlivňuje podle Finanční správy primárně administrativní náročnost, ale negativní vliv na výběr má především inflace a snížení sazby daně. Na automatizaci silniční daně je Finanční správa připravena v rámci realizace nového daňového informačního systému a využívání údajů z vyměřených daňových přiznání tak může být dostupné na portálu MOJE daně již v letošním roce.
 

Provoz původní daňové informační schránky bude dle zákona ukončen 28. 2. 2022. Finanční správa však reaguje na podněty ze strany veřejnosti a profesních skupin a v rámci služby Nahlížení na vybrané údaje umožní po přechodnou dobu přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem. Služba Nahlížení na vybrané údaje bude dostupná po přechodnou dobu, aby dotčené subjekty měly dostatek času například na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus. 

Na Územním pracovišti ve Slaném došlo k přerušení dodávky elektrické energie.

O zprovoznění územního pracoviště Vás budeme informovat.

Aktualizace:

Dodávka elektrické energie byla obnovena.

Na Územní pracovišti ve Slaném je obnoven běžný provoz.

Paušální daň znamená pro podnikatele velkou úlevu od administrativy. Ale i u poplatníků, kteří ji využívají, může dojít k situacím, kdy budou muset podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je od dnešního dne dostupný v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v Daňové informační schránce plus (DIS+). Zveřejněním nového formuláře (a příslušných XSD schémat) je již možné odeslat elektronické podání daňového přiznání ve stanoveném formátu a struktuře. Od zveřejnění jsou osoby povinně podávající daňové přiznání elektronicky povinny tak učinit, a to ve stanoveném formátu a struktuře.

Dne 28. 2. 2022 v dopoledních hodinách bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu. 

Finanční správa varuje před phishingovými útoky a upozorňuje veřejnost na podvodné SMS zprávy a emaily zneužívající jméno a logo České pošty a Finanční správy. 

Zaměstnanci Finanční správy opět uspěli kategoriích soutěže „Daňař & daňová firma roku 2021“, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, a. s. Nejvstřícnějším pracovištěm finančního úřadu se stalo územní pracoviště Brno – venkov, které první příčku obhájilo po dvou letech.

Šestý ročník interního dobročinného projektu Finanční správy „Pomáháme svým kolegům“ každoročně pořádaný ve spolupráci s Kontem Bariéry byl úspěšně ukončen. V rámci charitativní akce, která cílí na pomoc zaměstnancům a jejich rodinám, kteří se potýkají se zdravotním handicapem nebo vážnou nemocí, se podařilo vybrat celkem 1 188 040 Kč. Finance se rozdělí mezi pět rodin, které se do tohoto ročníku přihlásily.

Finanční správa upozorňuje na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, které se podává příslušnému finančnímu úřadu. Fyzickým osobám může totiž ze zákona vzniknout povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech. Nejpravděpodobněji může za minulý rok tato situace nastat u lidí, kteří byli v červnu 2021 zasaženi tornádem. 
 

Generální finanční ředitelství vydává informaci k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblastí daní a některé další zákony, a kterým je s účinností od 1. 1. 2021 umožněno účetním jednotkám, které jsou obchodními korporacemi a které nepředávají účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky, využití zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku, kdy tyto účetní jednotky mohou požádat správce daně z příjmů, aby předal účetní závěrku obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejstříkovému soudu místo účetní jednotky.

Generální ředitelka Ing. Tatjana Richterová ke dni 28. ledna 2022 požádala o odvolání ze své funkce, její působení na tomto postu skončí ke dni 28. března 2022.

Dne 4. 1. 2022 se změnila identifikační čísla pro DPH u některých bulharských plátců. Změna se týká vybraných fyzických osob. Zda je konkrétní DIČ aktuálně platné, je možné ověřit na internetu.

Reakce na: Prohlášení profesních skupin k aktuálním postupům Finanční správy při vyřizování žádostí o kompenzační bonus 2022

Finanční správa ujišťuje všechny žadatele o kompenzační bonus, že se finanční úřady zabývají všemi žádostmi, které ke kompenzačnímu bonusu obdrží, a v žádném případě plošně neodmítají žádosti podnikatelů z konkrétních oborů. Neformální komunikace se žadateli o bonus pak slouží k urychlení procesu vyřízení žádosti a není žádnou novinkou, protože probíhala se žadateli během vyplácení všech dosavadních kompenzačních bonusů a je standardní formou spolupráce, kterou připouští i zákon. Zároveň Finanční správa vylučuje, že by byl vydán jakýkoliv příkaz nebo pokyn, aby finanční úřady redukovaly žádosti nebo jejich vyplácení. Z celkového počtu zpracovávaných žádostí je jich v současné době až 97 % vyplaceno, příp. přikázáno k vyplacení, rozhodně tedy nedochází k žádnému plošnému zamítání žádostí.
 

K vyplňování Přílohy č. 1 - Počet zaměstnanců ke dni 01. 12. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021, prostřednictvím Aplikace EPO, Generální finanční ředitelství uvádí:

Finanční správa informuje veřejnost o změně nejen v oblasti formulářů závislé činnosti. Namísto interaktivních formulářů PDF vytváří Finanční správa pro vyplnění formulářů jednoduché webové aplikace (např. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu). Nově lze takto vyplnit i Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.

Finanční správa opětovně upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím bohužel možné zpracovat a odeslat elektronický formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 ve stanoveném formátu a struktuře. 

Ke dni 12. ledna 2022 obdrželo Ministerstvo financí, resp. Finanční správa, zatím zhruba 22 300 nových oznámení ke vstupu do paušálního režimu daně pro rok 2022. Podle kvalifikovaného odhadu MF bude letos paušální daň využívat přes 80 tisíc živnostníků.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj sděluje, že došlo ke ztrátě razítka úřadu (kulatého) o průměru 20 mm

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021.

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna, které je zároveň i posledním dnem pro zaplacení daně. 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že Územní pracoviště ve Frýdlantu nad Ostravicí se přestěhovalo a ode dne 10. 1. 2022 se nachází na nové adrese Náměstí č.p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. Pracoviště je v úředních dnech (pondělí a středa) přístupné bočním vchodem do budovy, umístěným vedle Janáčkovy síně.

Provoz starší verze Daňového portálu a přístup do původních daňových informačních schránek bude ukončen 28. 2. 2022. Pro plné využití elektronických služeb včetně vyplnění daňových přiznání prostřednictvím aplikace EPO (Elektronická podání pro Finanční správu) Finanční správa všem doporučuje využít služeb nového portálu MOJE daně, neboť u starší verze daňového portálu již nejsou podporovány veškeré služby, například načítání údajů.

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani z nemovitých věcí může veřejnost konzultovat přímo se zaměstnanci Finanční správy na telefonních linkách. 

Finanční správa upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 přes aplikaci Elektronická podání (EPO). 

Na Finančním úřadu pro Středočeský kraj došlo  5. 1. 2022 k výpadku telefonního spojení (pevné linky). Porucha je odstraněna.

Pro nové zájemce o paušální daň je možné podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně nejpozději v pondělí 10. ledna 2022. Pokud je OSVČ v paušálním režimu již letošní rok a bude splňovat podmínky i v následujícím roce, oznámení už znovu podávat nemusí. Výše paušální daně se od ledna zvyšuje na 5 994 Kč.