Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Snadné čtení

Finanční správa je organizace zřízená zákonem a spadá pod Ministerstvo financí České republiky.

Veřejnost se na Finanční správu nejčastěji obrací ve věci placení daní, s žádostmi o poskytnutí formulářů a daňových tiskopisů.

Základní informace o Finanční správě

Finanční správu ČR tvoří:

  • Generální finanční ředitelství se sídlem v Praze,
  • Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně,
  • finanční úřady (a jejich územní pracoviště) na území České republiky.

Základní agendou Finanční správy ČR je správa daní, např.:

ale zároveň vykonává široké spektrum dalších agend.

Finanční správa je zároveň společně se zástupci Policie a Celní správy součástí týmu Daňová Kobra. Členové týmu společně bojují proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.

Finanční správa plní úkoly stanovené legislativou. Dále plní úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních mezinárodních seskupeních a organizacích.

Jak se s námi spojíte

Kontakty | Finanční správa (financnisprava.cz)

Technická podpora aplikací portálu MOJE daně - Finanční správa (mfcr.cz)

Služby pro veřejnost

Portál MOJE daně / www.mojedane.cz

Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Placení daní | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Více o Finanční správě a její činnosti

Etický kodex FS ČR | Informace o FS ČR | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)

Kompetence a činnosti FS | Finanční správa ČR | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)

Organizační struktura | Finanční správa ČR | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)

2021 | Výroční zprávy a informace o činnosti | Finanční správa ČR | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)

Podpora snadného čtení

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Zdroj:

Informace převedené do srozumitelné formy dle metodiky Easy-to-read.

Citace z opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025:

3.3.4 Dle Metodiky Easy-to-read převést do snadno srozumitelné formy základní obecné informace o působnosti a popis služeb veřejné správy na internetových stránkách ministerstev, jejich přímo řízených organizací, které jsou určeny veřejnosti, a na Portálu veřejné správy. Zajistit, aby byly tyto informace přístupné dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.