Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mám v pořádku přiznanou silniční daň?

15. 6. 2022 Tisková zpráva

Mgr. Hana Baráková ředitelka Odboru komunikace a tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa doporučuje poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, aby si raději ověřili, zda z jejich strany nedošlo za zdaňovací období v letech 2021, 2020 a 2019 k porušení povinnosti přiznat a zaplatit daň u nákladních a přípojných vozidel. V současné době Finanční správa analyzuje správnost stanovené daňové povinnosti v daňových přiznáních k silniční dani za roky 2019 a 2020 a výsledky analýz nasvědčují tomu, že někteří poplatníci nepřiznali uvedená vozidla za daná zdaňovací období vůbec, popř. uvedli daň v nesprávné výši.
 

Finanční správa proto plánuje vydávat výzvy poplatníkům, u kterých byla zjištěna nepřiznaná výše na uvedená vozidla, a to od září 2022. V případě, že bude mít poplatník jakékoli pochybnosti o správnosti údajů, které uvedl v daňovém přiznání k silniční dani, měl by se obrátit na svého místně příslušného správce daně. „Ze strany Finanční správy se nebude jednat o plošnou kontrolu, ale o cílenou komunikaci s konkrétními poplatníky, u kterých jsme na základě analýzy daňových přiznání a údajů z registru silničních vozidel detekovali podezření z nesprávně přiznaných, popřípadě nepřiznaných níže specifikovaných vozidel za uvedená zdaňovací období,“ upřesňuje zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Předmětem daně dle zákona o dani silniční (§ 2 odst. 3 zákona č. 16/1993 Sb.), ve znění do 31. 12. 2021, jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice, bez ohledu na to, zda jsou používána.

Na webu Finanční správy naleznete bližší Informace k novele zákona o dani silniční.