Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepřehlédněte

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb

Blíží se konec platnosti tříleté lhůty pokladních certifikátů generovaných počátkem roku 2017. Pokud budou datové zprávy o evidovaných tržbách podepsány expirovaným certifikátem, nebudou ze strany Finanční správy vůbec přijaty do systému evidence tržeb. Proto je nutné zajistit včasnou výměnu pokladního certifikátu v pokladním zařízení za nový a platný.

Evidence tržeb – žádost o autentizační údaje

Poplatníci, na jejichž tržby se vztahuje nebo bude vztahovat evidence tržeb a kteří neuvažují o evidenci v tzv. zvláštním režimu nebo nesplňují podmínky pro jeho povolení, jsou povinni před přijetím první evidované tržby požádat o autentizační údaje, a to buď osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu, nebo elektronicky na stránkách Daňového portálu.

Pokyn GFŘ-D-42

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019

Upozornění pro plátce daně ze závislé činnosti

na příspěvek KV KDP č. 539/20.03.19 k § 6/12 zákona o daních z příjmů:

 • Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019.

Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani

GFŘ upozorňuje na rozdílný způsob započítávání příjmů ze zaměstnání a vyplacených dávek do vlastního příjmu pro účely uplatnění slevy na manžela.

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti

v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě.

Informace pro předškolní zařízení ke slevě za umístění dítěte

Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte.

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí

Otázky a odpovědi k zasílání složenek pro placení daně z nemovitých věcí

Novinky

 • Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

 • Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

 • Finanční správa varuje před podvodnými e-maily

  V posledních dnech jsou rozesílány e-maily, které působí dojmem, že je rozesílá Finanční správa a vypadají jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Finanční správa připravuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

 • Upozornění k tiskopisům 2020

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2020.

 • Pokyn GFŘ D-42

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019.

 • Elektronické dražby se stávají dostupnějšími

  Elektronické dražby budou od 1. 1. 2020 spuštěny v dalších čtyřech krajích a postupně budou v únoru rozšířeny i na dražby ostatních finančních úřadů. Zároveň Finanční správa nově zavádí i elektronický způsob ověření identity uživatelů, kteří si chtějí zřídit uživatelský účet.

 • Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Nizozemsku

  Upozorňujeme, že ke dni 1. 1. 2020 vstupují v platnost nová DIČ některých nizozemských osob registrovaných k dani. Doporučujeme proto plátcům, kteří uzavírají obchody v Nizozemsku, aby si ověřili, zda platnost současného DIČ jejich obchodního partnera nekončí 31. 12. 2019.

 • Upozornění k tiskopisům 2019

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019.

Vydávaný obsah přes RSS

Tiskové zprávy

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby