Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zvolte oblast, která vás zajímá

Nevyzvednuté naspořené prostředky mohou být bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření vyplaceny na základě jednoduché žádosti o vrácení přeplatku, kterou podá u svého finančního úřadu. O vyplacení úspor si však mohou zažádat jen do konce roku 2023. 

Finanční správa přijala v letošním roce celkem 2 888 941 daňových přiznání, což zhruba o 100 tisíc překonalo loňský výsledek. Z celkového počtu bylo 66 % přiznání podáno elektronicky. Poslední termín pro podání daňového přiznání do 3. července 2023 platila pro poplatníky, za které podává přiznání daňový poradce nebo advokát nebo kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Daňové milostivé léto proběhne letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Zobrazit všechny tiskové zprávy

Ministerstvo financí vás zve na Den otevřených dveří 28. září 2023

Budova Ministerstva financí se pošesté v historii v rámci Dne české státnosti otevírá veřejnosti.

Daňové milostivé léto

  • 1. července – 30. listopadu 2023,
  • umožní dlužníkům zbavit se dluhů na úrocích, penále či pokutách a také zbytečné zátěže v podobě drobných nedoplatků.

Datové schránky

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

Informace související s válkou na Ukrajině

Інформація для громадян України

Statistiky Finanční správy

V rámci agendy otevřených dat Finanční správa předkládá odborné i laické veřejnosti k volnému užití vlastní vizualizované statistiky. Data lze použít pro ekonomické predikce, teoretické i praktické analýzy, tvorbu aplikací anebo ke studijním účelům, k psaní článků a komentářů. Výběr datových sad ke zveřejnění a následné vizualizaci vznikal průběžnou analýzou dotazů z řad novinářů, akademické obce a občanů.

Generální finanční ředitelství zve odbornou veřejnost na veřejnou konzultaci k zefektivnění agendy závislé činnosti a sběru individualizovaných dat za jednotlivé zaměstnance.

Na Územním pracovišti v Benešově dojde v úterý 26. 9. 2023 od 08:00 hod. do 15:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru).

Na Územním pracovišti v Říčanech dojde ve čtvrtek 21. 9. 2023 od 08:00 hod. do 15:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru).

Územní pracoviště pro Prahu 5 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na adrese Peroutkova 61, Praha 5 je dne 18. 9. 2023 od 14:00 hodin, z důvodu havárie vodovodního řadu, uzavřeno. Provoz územního pracoviště bude obnoven 19. 9. 2023 v běžných úředních hodinách.

Daňový kalendář