Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Specializovaný finanční úřad zasahuje proti karuselovým podvodům

21. 11. 2022 Tisková zpráva

Ing. Ludmila Klimešová, MBA tisková mluvčí Specializovaný finanční úřad

V průběhu října provedli zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu sérii úspěšných exekučních akcí a zajistili celkem 15 milionů Kč jako úhradu DPH, v souvislosti s šetřením karuselových podvodů.

Zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu provedli sérii úspěšných exekučních akcí, s cílem zajistit finanční prostředky a movité věci k úhradě daňových dluhů, vzniklých na dani z přidané hodnoty v rámci karuselových obchodů. Akce byly vyústěním dlouhodobé spolupráce při výměně informací s dalšími útvary finanční správy, celní správy a finančními úřady v rámci Evropské unie.

K operativnímu zajištění majetku muselo být využito institutu zajišťovacího příkazu, přičemž se podařilo zabavit finanční prostředky ve výši 2,5 milionu Kč na účtech a hotovost ve výši 28 tisíc USD. Dále byla zabavena tři vozidla, elektronika a další movité věci. Jednalo se o náročné a úspěšné zásahy finanční správy, přesahující běžný rámec vymáhání daňových nedoplatků. Zabavené movité věci byly následně zpeněženy v několika dražbách, do kterých se přihlásilo bezmála 300 dražitelů a celkový výtěžek dražeb dosáhl přibližně 12 milionů Kč.

Specializovaný finanční úřad zasahuje proti karuselovým podvodům - ilustrační foto

Specializovaný finanční úřad zasahuje proti karuselovým podvodům - ilustrační foto

Specializovaný finanční úřad zasahuje proti karuselovým podvodům - ilustrační foto