Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“. Využijte placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

20. 12. 2022

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (dále jen „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. 

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu daňovou informační schránku plus, datovou schránku, nejsou přihlášeni k zaslání údajů pro placení daně na e-mail a nehradí daň prostřednictvím SIPO bude v roce 2023 zaslána složenka (Poštovní poukázka A), prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty s. p.

V případě, že platíte daň z nemovitých věcí prostřednictvím složenky a nechcete platit za úhradu daně poplatek České poště s. p., doporučujeme využít službu úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail nebo dohledat údaje o placení na portálu MOJE daně, do kterého se přihlásíte jednoduše například prostřednictvím elektronického bankovnictví. 

SIPO

Placení daně prostřednictvím SIPO je určeno fyzickým osobám, které jsou poplatníky daně z nemovitých věcí a mají přidělené spojovací číslo SIPO. Tito poplatníci se mohou k této službě přihlásit pomocí formuláře Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, ke kterému musí přiložit doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Toto Oznámení je nutné doručit místně příslušnému finančnímu úřadu do 31. ledna daného zdaňovacího období. Více informací naleznete na odkazu: www.financnisprava.cz/sipo.

Portál MOJE daně

Poplatníci daně z nemovitých věcí naleznou informace k zaplacení daně také na portálu MOJE daně. Informace k dani z nemovitých věcí jsou dostupné v Online finančním úřadě (DIS+), konkrétně na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU > DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ, kde uživatel nalezne například informace, jakým způsobem mu jsou zasílány informace pro placení daně z nemovitých věcí na příslušná zdaňovací období, popř. z jakého spojovacího čísla je hrazena daň prostřednictvím SIPO. 

Zasílání údajů pro placení na e-mail

Poplatníkům, kteří nechtějí hradit daň prostřednictvím SIPO, doporučujeme požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail. Stačí, když se do 15. března zdaňovacího období přihlásí pomocí formuláře Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem k zasílání údajů pro placení daně na e-mail. Tuto Žádost je nutné vyplnit a podat místně příslušnému správci daně. Více informací naleznete na odkazu: www.financnisprava.cz/email.