Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na závěry NKÚ o výběru silniční daně

21. 2. 2022

Reakce na: Výběr silniční daně je administrativně náročný a daň provází i nízká efektivita. Za jednu korunu stát vybere v porovnání s ostatními daněmi čtyřikrát méně

Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zaměřila na výběr silniční daně v letech 2017 až 2020. Efektivitu výběru silniční daně neovlivňuje podle Finanční správy primárně administrativní náročnost, ale negativní vliv na výběr má především inflace a snížení sazby daně. Na automatizaci silniční daně je Finanční správa připravena v rámci realizace nového daňového informačního systému a využívání údajů z vyměřených daňových přiznání tak může být dostupné na portálu MOJE daně již v letošním roce.
 

Finanční správa konstatuje, že nízká efektivita výběru daně silniční není rozhodujícím způsobem ovlivněna administrativní náročností spojenou se správou daňových úlev a pomalou automatizací, ale hlavně neměnnou výší sazeb daně, které jsou vyjádřeny v korunách, a jsou tedy ovlivněny výší inflace. Přičemž inflace ovlivňuje veškeré náklady na výběr daní včetně mzdových nákladů. Počet správců daně spravujících daň silniční má v rámci posledních let a let sledovaných v průběhu kontrolní akce mírně klesající tendenci. V zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který nabyl účinnosti 1. 1. 1993, nebyly za celou dobu jeho platnosti zvýšeny sazby daně, ale naopak byly od roku 2020 u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny sníženy cca o 25 %. Lze tedy konstatovat, že každoroční inflace a snížení sazby daně se negativně podepisuje na efektivitě výběru daně silniční. 

Finanční orgány kontrolují oprávněnost uplatnění osvobození v závislosti na důvodu osvobození, přičemž působ ověřování osvobození či slevy na dani je zcela standardní obdobně jako u jiných daní. Naopak, u daně silniční mají finanční orgány možnost ověřovat řadu skutečností uvedených v daňovém přiznání prostřednictvím nahlížení do Registru silničních vozidel a v případě pochybností zahájit standardní postupy v rámci daňového řízení k jejich odstranění. Tento postup je v praxi v optimální míře v zájmu objektivního ověření správnosti údajů uvedených v daňovém přiznání, tj. uplatnění nároku na osvobození, využíván.

Na automatizaci správy silniční daně Finanční správa průběžně pracuje a s automatizovaným porovnáváním údajů ze svých informačních systémů s údaji Registru silničních vozidel Finanční správa počítá při realizaci nového daňového informačního systému. V rámci uvedeného byla analyzována i správa daně silniční a navrženy budoucí změny spočívající v automatizovaném využívání údajů z registru silničních vozidel.

Co se týká možnosti využívat údaje z vyměřených daňových přiznání v rámci služeb online finančního úřadu, tak tyto změny jsou připravovány a Finanční správa předpokládá jejich nasazení na portálu MOJE daně v průběhu roku 2022.