Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ke konci února dojde k ukončení daňové informační schránky, možnost nahlížet na vybrané části spisu zůstane zachována

18. 2. 2022 Tisková zpráva

Provoz původní daňové informační schránky bude dle zákona ukončen 28. 2. 2022. Finanční správa však reaguje na podněty ze strany veřejnosti a profesních skupin a v rámci služby Nahlížení na vybrané údaje umožní po přechodnou dobu přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem. Služba Nahlížení na vybrané údaje bude dostupná po přechodnou dobu, aby dotčené subjekty měly dostatek času například na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus. 

Z legislativy vyplývá, že ke zrušení Daňových informačních schránek (DIS) dojde přesně rok poté, co byl zřízen portál MOJE daně, jehož součástí je i modernizovaná Daňová informační schránka plus (DIS+), která má nejenom všechny funkcionality původní daňové informační schránky, ale i mnoho nových a praktických funkcí navíc. „Dle zákona k ukončení přístupu do Daňové informační schránky dojít musí. Nakonec jsme se však rozhodli, že služba umožňující nahlížení na vybrané údaje ze spisu a osobních daňových účtů zůstane pro veřejnost zachována o něco déle, a to zejména kvůli poptávce Komory daňových poradců,“ uvádí generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Služba Nahlížení na vybrané údaje bude určena uživatelům, kteří používali DIS dle § 69 a násl. daňového řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2020, a v souvislosti s jejím ukončením by k 28. 2. 2022 ztratili možnost využívat obdobný zdroj informací bez vynaložení určitého úsilí, které nemusí být za současné pandemické situace zcela úměrné. Do služby nebude umožněn přístup novým uživatelům. Nebude umožněn ani zástupcům daňových subjektů, kteří nahlíželi do původní DIS pouze na základě speciálního zmocnění (tj. plné moci k přístupu do DIS), právě z důvodu jejího ukončení ze zákona k 28. 2. 2022 (obsah uděleného zmocnění bude v této části vyčerpán). Tito uživatelé mohou využít služeb modernizované DIS+. Pro zástupce daňových subjektů, kteří nahlíželi do DIS na základě neomezené plné moci, bude přístup do služby kontinuální, na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy, jak byli zvyklí z DIS.

Službu Nahlížení na vybrané údaje není možné jakkoliv aktivovat či si žádat o přístup. Přístup bude uvedeným uživatelům umožněn na stránce www.mojedane.cz obdobným způsobem, jakým tito uživatelé nahlíželi do DIS, tedy s využitím uznávaného elektronického podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Služba bude dostupná v průběhu druhého týdne měsíce března 2022 nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců.

O délce přechodného období, po které bude služba provozována, budou uživatelé služby Nahlížení na vybrané údaje informováni. Do té doby budou mít všichni dostatek času si zřídit či zajistit přístup do Daňové informační schránky plus. Návod, jak se jednoduše přihlásit do modernizované DIS+, naleznete na stránce: Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)? | Daňová informační schránka plus | Seznam okruhů častých dotazů | ePodpora aplikací Daňového portálu - Finanční správa (mfcr.cz).