Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění - Mezinárodní spolupráce s ukrajinskou daňovou správou

5. 4. 2022

Попередження - Міжнародне співробітництво з податковою адміністрацією України.

V souvislosti se situací na Ukrajině sdělujeme, že v současnosti nejsou zasílány Státní daňové službě Ukrajiny žádné žádosti o mezinárodní spolupráci podle z. č. 164/2013 Sb.

Finanční správa ČR nemá od počátku konfliktu žádný kontakt (písemný, telefonický ani e-mailový) s partnery na straně Státní daňové služby Ukrajiny. Vzhledem k aktuální situaci je vysoce nepravděpodobné, že by v tuto chvíli byla daňová správa Ukrajiny schopná reagovat na žádosti o mezinárodní spolupráci. Z toho důvodu je až do odvolání přerušeno dožadování mezinárodní spolupráce z území Ukrajiny v rámci postupů podle platných mezinárodních smluv: jak dvoustranné Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění č. 103/1999 Sb., ve znění protokolu č. 12/2016 Sb. m. s., tak i podle mnohostranné Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech.

Žádosti o mezinárodní spolupráci, které již byly odeslány na Ukrajinu, jsou ukončeny v tuzemsku ke dni 30. 3. 2022 (což je zároveň poslední den, kdy neběží lhůta pro stanovení daně dle § 148 odst. 4 písm. f) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád), a to z důvodu, že požadovaný důkaz je nedosažitelný z objektivních důvodů (válečný stav). Ze stejného důvodu nevyhovuje Finanční správa ČR aktuálním návrhům daňového subjektu na účast třetí osoby v daňovém řízení (výslech svědka na Ukrajině), přičemž o tomto daňový subjekt ve smyslu § 92 odst. 6 daňového řádu vyrozumí.

O případných změnách v návaznosti na aktuální situaci budeme informovat.