Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2015

Informace o způsobu, jakým budou finanční úřady ve vztahu k povinnosti podávat kontrolní hlášení posuzovat stávající plné moci a pověření uplatněné před 1.1.2016.
Informace o změnách od 1. 1. 2016.

Formulář Kontrolního hlášení DPH zveřejní Finanční správa v ostrém prostředí Daňového portálu první pracovní den roku 2016.

Přehled změn v oblasti daní od 1. 1. 2016.
Pracovníci Finanční správy, konkrétně kontrolního oddělení Odboru územního pracoviště v Jeseníku, odhalili v rámci daňové kontroly u daňového subjektu výrobnu psychotropních látek.
Tento materiál se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH.
Do stránky dotazy, odpovědi a kontakty byly doplněny odpovědi na dotazy vztahující se k části X. Opravy výše daně dle §42 zákona o DPH a části XI. Opravy výše daně dle §43 zákona o DPH.
Na stránce Forma podání a náležitosti bylo zveřejněno video s ukázkou vyplnění kontrolního hlášení.
Dne 1. 1. 2016 nabývá účinnosti nový pokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy. Tento pokyn nahrazuje starší pokyn D-349, který bude k 31. 12. 2015 zrušen Ministerstvem financí.
Poměrně nezvykle se vyvinula běžně realizovaná exekuční činnost finanční správy při pátečním výkonu rozhodnutí zabavením movitých věcí prováděném Finančním úřadem pro Karlovarský kraj v provozovně kavárny daňového dlužníka v Chebu. Po zahájení soupisu exekuovaného majetku a bližším ohledání provozních prostor daňoví exekutoři narazili na podezřele vypadající balíčky s blíže neurčitelným obsahem bílého prášku, k tomu byla zjištěna přítomnost většího množství palných a bodných zbraní.
Byl zveřejněn nový obsah stránky „Dotazy, odpovědi a kontakty“.

Dne 10.12.2015 byly do aktualizace struktury XML, verze 01.02.04, zapracovány následující úpravy:

  • Ve větách A1 a B1 je doplněn popis u položek Datum uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být vyšší než 31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
  • Ve větách A4 a B2 je upraven popis u položek "Ev. číslo daňového dokladu", upřesňující kontrolu na duplicitní výskyt čísla dokladu v podaném KH.
  • Uvedené úpravy XML struktury EPO formuláře Kontrolní hlášení DPH budou na testovacím serveru dostupné ve druhé polovině prosince.
Finanční správa zveřejňuje záznam z tiskové konference na téma „Kontrolní hlášení - nová povinnost pro plátce DPH od 1. ledna 2016“, která se konala 7. prosince 2015.
Motocykl zn. YAMAHA TDM 900 za 70 tisíc a čtyřkolka zn. JOURNEYMAN 510 RX Gladiátor za 25 tisíc se už ve skladu finančního úřadu těší na nové majitele. Vydražit si je může kdokoliv v úterý 8. prosince 2015 od 10.00 hodin v Brně.
Pro potřeby testování je již na testovacím serveru Daňového portálu k dispozici formulář Kontrolní hlášení DPH.
Generální finanční ředitelství upozorňuje, že Ministerstvo financí s ohledem na novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), provedenou zákonem č. 221/2015 Sb., účinnou od 1. 1. 2016, zveřejnilo na svých webových stránkách Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Toto sdělení obsahuje informace o některých zásadních novinkách v zákoně o účetnictví.
Dne 27. listopadu 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka, jejímž předmětem plnění je jak zajištění kreativního řešení informační kampaně směřující k prezentaci projektu elektronické evidence tržeb zahrnující kreativní návrhy v oblasti reklamy, marketingu a komunikace, tak i výroba a produkce kreativních výstupů pro informační kampaň.
Finanční správa se ohrazuje proti výsledkům zveřejněné studie Světové banky a poradenské firmy PwC, týkající se náročnosti placení daní a celkového daňového zatížení. Podle této studie český daňový systém patří k časově nejnáročnějším, české podniky stráví vyplňováním daňových přiznání a plněním všech daňových předpisů v průměru 405 hodin ročně. Česko skončilo na 122. místě z celkem 189 zemí.
Pokladna Územního pracoviště v Praze - Modřanech Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je z technických důvodů do odvolání uzavřena.
Finanční správa ČR upozorňuje daňové subjekty na skutečnost, že obchodování s komoditami na energetických trzích (především s elektřinou a plynem) může být zatíženo podvodem na dani z přidané hodnoty (zkrácením daně).
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 a pro zdaňovací období 2016.
Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" (označený MFin 5466 vzor č. 17), pokyny k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle vláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" (označené MFin 5466/1 vzor č. 14) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2015/a pro části zdaňovacího období.
Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z tiskové konference na téma "Pravda o daňových podvodech a chystaná protiopatření", která se konala 18. listopadu 2015.
Finanční správa ČR považuje za nutné vyjádřit se k obsahu tiskové zprávy společnosti InsolCentrum, která shrnuje výsledky svého výzkumu v oblasti insolvenčních řízení, a k obsahu následných mediálních výstupů, které na tuto tiskovou zprávu navazují.
I v listopadu pokračují dražby finančních úřadů a samozřejmě nejsou v nabídce pouze vozidla, ale i různé zajímavé movité či nemovité věci. Podívejte se na výběr některých z nich.
Finanční úřad pro Karlovarský kraj věnoval celý čtvrteční den daňovým nedoplatkům. Tentokrát se zaměřil na obchodníky s koberci. Shodou „náhod“ 2 firmy v rodinném vlastnictví podnikající ve stejném oboru začaly vykazovat již neúnosnou míru svých dluhů.
Finanční úřad pro Karlovarský kraj realizoval dne 19. 10. 2015 dražbu zboží zabaveného letos v květnu v rámci společné akce Daňové Kobry pod krycím názvem Habu II. Vyšetřované daňové povinnosti se jejich dlužníkům nepodařilo uhradit a ke slovu tedy přišla nedobrovolná dražba tehdy zajištěného zboží.
Vyjádřete svůj názor na obsah a formu internetového portálu Evropské komise k Zvláštnímu režimu jednoho správního místa (MOSS)! Evropská komise chce tento portál zrevidovat a chce znát Váš názor. Dotazník je přístupný do 30. října 2015.

Rozhovor s generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství Martinem Janečkem o zákonu o prokazování původu majetku, rozšíření tzv. reverse charge, kontrolním hlášení, elektronické evidenci tržeb a dalších tématech.

Upozornění zpracovatele softwarů na chyby, které byly zjištěny v souvislosti s nárůstem elektronických podání.
V druhé polovině září a v říjnu naleznete v aplikaci s dražbami finančních úřadů opět velmi zajímavá vozidla či motocykly. Kromě těch z nadpisu určitě stojí za povšimnutí i Volkswagen Amarok, Renault Koleos nebo další z našeho výběru.
Kromě často zmiňovaných dražeb osobních vozidel nebo jiných movitých věcí pořádá Finanční správa ČR i dražby nemovitostí. Nyní se například zájemcům naskýtá jedinečná příležitost vydražit celou zemědělskou farmu nebo rekreační chatu s bazénem.
V rámci zlepšení přístupu do aplikací Daňového portálu (dále jen DP) a z důvodu nutnosti propojení informací zveřejňovaných na stránkách Daňového portálu a webu Finanční správy připravila Finanční správa (dále jen FS) rozšíření webu FS o „Rozcestník Daňového portálu“.
V období od srpna 2015 do května 2016 bude za nepřerušeného provozu probíhat rozsáhlá rekonstrukce budovy Územního pracoviště pro Prahu 2, Finančního úřadu pro hl.m. Prahu.
Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšířila postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesení daňové povinnosti.

Reakce Finanční správy ČR na následující informace, které zazněly v pořadu Otázky Václava Moravce dne 12.7.2015 ohledně kontrolní akce, při níž došlo k zadržení vratek DPH.
Tento materiál se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH.
režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
Blesková exekuční akce Finanční správy ČR proběhla v dnešních ranních hodinách u provozovatelů kasin v Praze. Za asistence kolegů z Celní správy při ní daňoví exekutoři zajistili majetek a finanční hotovost v celkové vyši přesahující 1 milion korun.
Chcete si zpříjemnit léto? Zúčastněte se červencových dražeb finančních úřadu a vydražte si plachetnici, obytný vůz značky Hymer nebo další z několika desítek předmětů či nemovitostí v naší aplikaci dražeb.
Tento materiál ustanovuje s ohledem na závěry rozsudku C-7/13 Skancia America Corp. změnu správní praxe při uplatňování DPH u skupin.
Dne 29. 6. 2015 byl ve Sbírce zákonů, vydán zákon č. 157/2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2015, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 30. června 2015.
Finanční správa ČR považuje za nezbytné vyjádřit se k obsahu tiskové zprávy, která negativně hodnotí činnost finanční správy v oblasti zajišťování a vymáhání daňových nedoplatků, přestože předmětem jejich zájmu je výhradně analýza insolvenčních řízení v ČR.

Po provedení aktualizace MS Windows po 20. 6. 2015 nebudou Internetové stránky zabezpečené SSL certifikáty I.CA považovány za důvěryhodné. Z tohoto důvodu se GFŘ rozhodlo změnit dne 18.6.2015 vydavatele SSL certifikátů aplikací Daňového portálu. Novým vydavatelem SSL certifikátů bude společnost PostSignum.

Zástupci Ministerstva financí Chorvatské republiky v čele s ministrem financí Borisem Lalovacem se v Praze 16. června 2015 podělí s odbornou a zainteresovanou veřejností o své zkušenosti se zaváděním a provozem elektronické evidence tržeb.

Dne 11.6.2015 bude zveřejněn nový vzhled vstupních stránek Daňového portálu a některých aplikací Daňového portálu.
Víte, že v rámci dražeb finančních úřadů se můžete zúčastnit i dražby nemovitosti? V červnu můžete vydražit rekreační chatu u Máchova jezera, dům na Onom Světě, sportovní halu, autosalon nebo některou z dalších nemovitostí, které můžete naleznout v naší aplikaci dražeb.

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015.
Z vyhodnocení stavu elektronicky podaných daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob vyplývá, že 25% z nich je vadných. Vada podání spočívala zejména v tom, že povinná příloha k daňovému přiznání ve formě vybraných údajů z účetní závěrky nebyla přiložena ve správném, správcem daně stanoveném, formátu a struktuře, ale ve formátu pdf., který není přípustný.
Dostala se mi na pracovní stůl precizně zpracovaná tabulka nákladů a výnosů anonymní restaurace. Na levé straně je pečlivě zaznamenán dnešní stav – včetně práce cizinců načerno, zatajovaných tržeb a krácení daně.
Česká republika zakončila druhou fázi hodnocení - tzv. Peer review, které je prováděno v návaznosti na mandát Globálního Fóra (GF) OECD pro transparentnost a výměnu informací. Každý členský stát GF v rámci tohoto hodnocení podléhá prověření souladu legislativního rámce (fáze 1) a jeho aplikace (fáze 2) se standardy OECD pro výměnu informací a transparentnost v daňové oblasti.
Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června. Finanční správa, jako každoročně, rozesílá poštou složenky k zaplacení této daně. V obálce letos navíc poplatníci najdou i leták s instrukcemi jak postupovat, když chtějí tuto daň od příštího roku platit mnohem jednodušeji - prostřednictvím SIPO.
Na základě rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 5. 3. 2015 v kauze uplatnění snížené sazby DPH na e-knihy ve Francii a Lucembursku (pro Francii na hodnotu 5,5 % a 3 % pro Lucembursko), ve kterém soud vyjádřil souhlas se stanoviskem Evropské komise, že Francie a Lucembursko neplní své povinnosti, které jim ukládá směrnice o DPH 2006/112/ES, ruší Lucembursko k 1. 5. 2015 super sníženou sazbu na e-knihy. Francie prozatím nestanovila datum nápravy jejich sazby na e-knihy.
Účinný do 23. 2. 2021.
Ministerstvo financí vypořádalo připomínky k Zákonu o evidenci tržeb a společně s podrobným hodnocením jeho dopadů (tzv. RIA) ho nyní předloží vládě. Zákon oproti původní verzi doznal několika změn, jimiž Ministerstvo financí reaguje na diskuzi v rámci připomínkového řízení. Zákon je nadále koncipován plošně. Vyhláška však dočasně vyjímá z povinnosti evidovat tržby všechny činnosti s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Na další činnosti bude aplikace zákona rozšířena postupně v návaznosti na výsledky rizikové analýzy Finanční správy.
S účinností od 1. ledna 2015 došlo v rámci úpravy společného systému daně z přidané hodnoty v členských státech Evropské unie k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU (dále jen „vybrané služby“). Při poskytnutí vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.
V dubnu si v dražbách pořádaných finanční správou můžete pořídit jízdní kolo nebo tahač s vyvolávací cenou čtyřicet tisíc korun.
Česká asociace pojišťoven zveřejnila na svých webových stránkách (http://www.cap.cz/odborna-verejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele) možné způsoby doložení splnění podmínek podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňová uznatelnost příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance) u pojišťoven sdružených v asociaci.
Za účelem sjednocení postupů při aplikaci ustanovení upravujících povinnost daňových subjektů podávat vybraná podání v elektronické podobě vydává Generální finanční ředitelství tuto metodickou pomůcku.
Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšíří postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí bude použit režim přenesení daňové povinnosti.
Informace pro uživatele, výrobcem nepodporovaného operačního systému Windows XP, pro přihlášení do autentizované části Daňového portálu (Daňová informační schránka - DIS, Vracení DPH v rámci EU - VATRef, Zvláštní režim jednoho správního míst – MOSS, Komunikační schránka pro banky).
Z důvodu zjednodušení nastavení počítače pro práci v aplikacích elektronická podání pro Finanční správu (EPO2) a autentizovaných částí Daňového portálu, dojde v 10. týdnu (2. – 6. 3. 2015) k náhradě knihovny CAPICOM knihovnou CryptSignX.
Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zavádí od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
V březnu 2015 opět Finanční správa ČR pořádá zajímavé dražby různých osobních i užitkových vozidel. Dražit tak můžete vozidla počínaje Škodou Fabia a konče tahačem návěsů Renault Magnum.
V souvislosti s nabytím účinnosti novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“) ke dni 1.1.2015 upozorňujeme plátce používající režim jednoho správního místa, že kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, by neměl plátce opomenout vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání.

Upozorňujeme daňovou veřejnost na změnu sídla Odboru kontrolního Územního pracoviště p ro Prahu 2 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Aplikace elektronická podání pro Finanční správu (EPO) byla rozšířena o novou funkci. U vybraných daňových podání dochází nyní ke generování QR kódu s platebními informacemi.
k promíjení příslušenství daně

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

NEAKTUÁLNÍ - aktualizace

Cílem této Informace je podat ucelený přehled změn v této oblasti a ujednotit přístup k vymezení okruhu zboží podléhajícího druhé snížené sazby daně.
Smyslem úpravy od zdaňovacího období 2015 je zajištění nároku podle § 35c zákona o daních z příjmů na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“.
Ústavní soud dne 20. ledna 2015 svým rozhodnutím sp. zn. II. ÚS 2216/14 zamítl ústavní stížnost stěžovatele PT Energetická s.r.o. ve věci přezkoumání případného tzv. individuálního rdousícího efektu odvodu z elektřiny ze slunečního záření v řízení o stížnosti na postup plátce daně.
Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou slevu na dani „za umístění dítěte“, kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.
podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2015
V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, upozorňujeme, že došlo ke snížení limitu omezující platby v hotovosti, a to z původně platných 350.000,- Kč aktuálně na 270.000,- Kč.
Novela zákona o DPH (zákon č.360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých plátců DPH.

Základní otázky a odpovědi k problematice FATCA.

V roce 2010, v rámci boje proti daňovým únikům a za účelem zjištění a zmapování příjmů amerických osob v zahraničí, přijaly Spojené státy americké zákon Foreign Account Tax Compliance Act. Tento zákon ukládá finančním institucím oznamovat stanovené informace o těch účtech vedených finanční institucí, kde majitel je americkou osobou ve smyslu tohoto zákona. Finanční instituce budou informace požadované zákonem FATCA oznamovat buď přímo (model Ib) nebo prostřednictvím své státní správy (model Ia).
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti.
Tímto pokynem se ruší Pokyn GFŘ D-5, č.j. 6379/11-2310-602525, k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení, ze dne 20.10.2011.