Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Na finančních úřadech je stále nevyzvednutých 5,5 milionu korun z II. pilíře důchodového spoření

7. 9. 2022 Tisková zpráva

Mgr. Hana Baráková Tisková mluvčí a ředitelka Odboru komunikace, Generální finanční ředitelství

V roce 2016 byl ukončen II. pilíř důchodového spoření a počátkem roku 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na Finanční správu. Bývalí účastníci důchodového spoření si o vyplacení svých úspor mohou požádat na finančním úřadě až do konce roku 2023.

„Ke konci srpna evidujeme 1 113 účastníků důchodového spoření, kteří si o své prostředky dosud nepožádali. Jedná se o nevyplacené prostředky v celkové výši 5 503 810 Kč,“ uvádí zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský. Počet poplatníků, kteří mají u svého místně příslušného finančního úřadu evidován z II. pilíře důchodového spoření přeplatek, i částka nevypořádaných prostředků tak jsou stále poměrně vysoké, a to i přesto, že účastníci byli jak penzijními společnostmi, tak finančními úřady o možnosti vyplacení tohoto přeplatku informováni.

Nevyzvednuté prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkovi (bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření) vyplaceny pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u svého místně příslušného finančního úřadu. Správce daně přeplatek vrátí poplatníkovi do 30 dnů od podání žádosti. Informaci o existenci přeplatku poskytne místně příslušný správce daně, který se u fyzické osoby řídí jejím místem pobytu (tj. adresou místa trvalého bydliště nebo adresou hlášeného místa pobytu u cizince). K vyplnění žádosti mohou poplatníci využít webovou aplikaci Finanční správy nebo vzorovou žádost, která je součástí tiskové zprávy.

Prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkům vyplaceny nejpozději do konce roku 2023. Poté budou v souladu se zákonem převedeny do státního rozpočtu.