Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2023

Na Územním pracovišti v Jablonci nad Nisou dojde ve středu 1. 2. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude nejpozději v pátek 3. 2.  2023 v průběhu dne.

Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje veřejnost, že dne 26. ledna 2023 od 12.00 hodin bude dočasně omezeno telefonické spojení s Územním pracovištěm v Havířově. Z technických důvodů bude možno se dovolat pouze na  ústřednu Územního pracoviště v Havířově, hovory však nebude možné z ústředny přepojovat na vnitřní linky (jednotlivé zaměstnance).

Od spuštění elektronických dražeb majetku v roce 2019 u Finanční správy si dosud v Aplikaci elektronických dražeb (APED) zřídilo uživatelský účet celkem 3 600 uživatelů. Dalších 220 zájemců má o zřízení uživatelského účtu požádáno. Celkem od spuštění pilotního provozu Finanční správa provedla již 1 360 elektronických dražeb. V některých z nich se dražilo samostatně více předmětů nebo jejich souborů.

Na Územním pracovišti v Teplicích dojde ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 27. 1. 2023.

S ohledem na množství dotazů a nejasností, které Finanční správa zaznamenala zejména v souvislosti se zřizováním datových schránek podnikatelům ze zákona, si dovolujeme upozornit, že i když byla osobě zřízena datová schránka, automaticky to neznamená, že orgány Finanční správy ČR budou s touto osobou komunikovat vždy výhradně elektronicky. Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

Finanční správa v průběhu dne 19. 1. 2023 čelila DDoS útokům a informovala veřejnost o možných dopadech na portál MOJE daně (prodloužení doby odezvy aplikací portálu MOJE daně). Provoz portálu MOJE daně nakonec nebyl žádným způsobem omezen a služby aplikací portálu MOJE daně zůstaly plně dostupné. 

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 v odpoledních hodinách bude z technických důvodů přerušen provoz telefonní ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Ústředna bude mimo provoz přibližně 2 hodiny. Po tuto dobu nebude možné přepojování hovorů veřejnosti na Územní pracoviště Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Na Územním pracovišti v Chomutově dojde ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 20. 1. 2023.

Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají jiné činnosti nebo příjmy, které by jim zakládaly (zachovávaly) registrační povinnost k dani z příjmů, je namístě požádat místně příslušný finanční úřad o zrušení jejich registrace k dani z příjmů.

V sídle Specializovaného finančního úřadu na nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 bude z důvodu plánované údržby a obměny sítě ve dnech 19.1.2023 od 12:00 hod. a 20.1. 2023 celý den nefunkční e-mailová pošta a nebudou dostupné pevné telefonní linky pro volání i příjem hovorů.

Na Územním pracovišti Praha-západ dojde ve čtvrtek 12. 1. 2023 od 13,00 hod. k plánovanému přerušení datového (síťového) spojení. Předpokládané obnovení datového spojení bude v sobotu 14. 1. 2023. Telefonní spojení bude funkční. 

Informace k novele zákona o DPH pro rok 2023.

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč. V rámci V této souvislosti došlo ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Paušální daň tedy budou moci využít další podnikatelé. Termín pro podání oznámení ke vstupu do paušální daně je do 10. ledna 2023. Záloha na paušální daň je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

Pokyn č. GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022.

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023. 

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Z důvodu nezbytného servisního zásahu na Finančním úřadě pro Ústecký kraj dojde ve čtvrtek 5. 1. 2023, v čase mezi 10:00-11:00 hod., k výpadku telefonní ústředny.

Na podání daňového přiznání k dani silniční je čas do úterý 31. 1. 2023. V této lhůtě je nutné daň také zaplatit.