Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2023

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie bude v pondělí 27. 3. 2023 omezen provoz na Územním pracovišti v Českých Budějovicích, a to v čase 7:45-10:30.

V době odstávky bude územní pracoviště bez datového a telefonního spojení. Služby podatelny budou pro veřejnost dostupné.

Z důvodu havárie vodovodního řadu je dne 23. 3. 2023 po celý den omezena dostupnost Územního pracoviště pro Prahu 5 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Peroutkova 61 Praha 5. Územní pracoviště je mimo podatelny uzavřeno. Funkce podatelny zůstává zachována. Telefonické spojení je omezeno.

Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou se od 1. 4. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených, kdy již není provozování veřejného pohřebiště obcí považováno za výkon veřejné správy. Současně se k tomuto datu ruší:  „Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů ze dne 28. 1. 2005“ a „Informace MF č.j. 18/106 802/2008-181 ze dne 22. 12. 2008 týkající se některých ustanovení novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 ve vztahu k veřejnoprávním subjektům.

Na Územním pracovišti v Mnichově Hradišti došlo dne 20. 3. 2023 k výpadku telefonního spojení (pevné linky).
Závada byla odstraněna, spojení na územním pracovišti je již plně funkční.

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

Na Finančním úřadě pro Ústecký kraj dojde ve středu 22. 3. 2023 po 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 24. 3. 2023.

Finanční správa upozorňuje na potenciální riziko tzv. phishingového útoku při snaze se přihlásit do portálu MOJE daně. Právě v období podávání daňových přiznání je toto riziko větší především v případech, kdy se do portálu přihlašuje nový uživatel.

Rada Evropské unie v únoru 2023 aktualizovala seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Nově k nim (vedle dalších 3 zemí) přibyla i Ruská federace. Ruská federace byla zařazena na seznam poté, co bylo zjištěno, že nesplnila svůj závazek řešit škodlivé aspekty zvláštního daňového režimu pro mezinárodní holdingové společnosti.

Na Územním pracovišti v Litoměřicích dojde ve čtvrtek 16. 3. 2023 od 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 17. 3. 2023.

Autor: Jitka Vlková, Milan Mikulka | Zdroj: Hospodářské noviny | Datum: 13. 3. 2023

Sada otázek a odpovědí k aplikaci daně z neočekávaných zisků.

Soubor odpovědí ČSÚ na dotazy GFŘ k problematice zatřiďování konkrétních činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků.

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 11. 3. 2023 od 08:00 do neděle 12. 3. 2023 do 20:00 k omezení služeb portálu MOJE daně.

Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb. Finanční správa proto doporučuje poplatníkům přihlásit se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a následně zvolit některý ze způsobů bezhotovostní úhrady daně. Přihlášení k této službě je třeba provést do středy 15. března 2023. V květnu pak daň zaplatíte pohodlně například pomocí QR kódu.

Z důvodu havárie vody byla dne 9. 3. 2023 do 11 hodin uzavřena Územní pracoviště v Plzni a Územní pracoviště Plzeň-sever, sídlící v Plzni na nám. Českých bratří 8.

Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků, aby měli dostatek času se jim vyvarovat.

Územní pracoviště v Tachově bude ve čtvrtek 9. března v době od 8 do 12 hodin telefonicky a datově nedostupné z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

V současnosti jsme zachytili zvýšený počet podvodných SMS, které se snaží působit dojmem, že jsou odesílány oficiálními orgány státní správy. Veřejnosti doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti ohledně podvodných e-mailů a SMS zpráv, a to zejména v období podávání daňových přiznání a následného vracení přeplatků na dani. 

Na Územním pracovišti v Hořovicích došlo dne 7. 3. 2023 k výpadku datového spojení. V provozu byly jen pevné telefonní linky. 

Závada je odstraněna. Datové spojení je již plně funkční.

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 16:00 do 22:00 budou z důvodu servisního zásahu nedostupné weby Finanční správy, např. www.financnisprava.cz a aplikace APED (elektronické dražby).

Cílem této informace je seznámení subjektů účastnících se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací  služby  prostřednictvím  internetových  platforem (např. Airbnb, Booking a další) s daňovými povinnostmi (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění p. p.).

Dnes uplynuly přesně dva roky od spuštění portálu MOJE daně, který občanům umožňuje jednodušší a pohodlnější správu daňových povinností. Od té doby si v portálu založilo daňovou informační schránku Plus 534 438 uživatelů, kteří si zde mohou snadno kontrolovat informace na svém daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav svých žádostí.

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie bude ve středu 1. 3. 2023 omezen provoz na Územní pracovišti ve Vlašimi.

Pro veřejnost bude v úředních hodinách zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

Generální finanční ředitelství, které stojí v čele Finanční správy, bude mít od 1.3.2023 novou generální ředitelku. Bude jí Simona Hornochová, kterou do funkce jmenuje ministr financí Zbyněk Stanjura. Nová šéfka Finanční správy vzešla vítězně z výběrového řízení, které vyhlásilo Ministerstvo financí letos 3. ledna dle služebního zákona.

V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023 novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může především u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dojít k nejasnostem při podávání daňových přiznání a k chybnému podání (listinnou namísto elektronickou formou). 

V pátek 24. 2. 2023 dojde z důvodu výměny telefonní ústředny k přerušení telefonického spojení na Územní pracoviště v Plzni a Územní pracoviště Plzeň-sever. Ke komunikaci je možné využít e-mailové adresy podatelna2301@fs.mfcr.cz pro Územní pracoviště v Plzni a podatelna2302@fs.mfcr.cz pro Územní pracoviště Plzeň-sever.

Na Územním pracovišti v Rakovníku došlo dne 20. 2. 2023 k výpadku telefonního spojení (pevné linky).
Závada byla odstraněna, telefonní spojení na ÚzP v Rakovníku je již plně funkční.

Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 je vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Cílem této informace je shrnutí daňových povinností (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění p. p.) daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti (např. UBER, BOLT, LIFTAGO a další).

Na Územním pracovišti v Kadani dojde v pondělí 20. 2. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během úterý 21. 2. 2023.

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023. Finanční správa zatím vybrala 137 462 přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2022. Nenechávejte podání přiznání na poslední chvíli a vyplňte ho již teď.

Zaměstnanci Finanční správy uspěli jako každoročně v mnoha kategoriích soutěže „Daňař & daňová firma roku 2022“, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, a. s. Nejvstřícnějším pracovištěm finančního úřadu se stalo Územní pracoviště ve Vyškově, které se na první příčce umístilo úplně poprvé.

Ve dnech 9. a 10. února 2023 budou územní pracoviště v Plzni a územní pracoviště Plzeň-sever datově nedostupná z důvodu servisních prací na datové infrastruktuře. V těchto dnech může rovněž docházet k dočasným výpadkům telefonického spojení.

Na Územním pracovišti Praha-západ dojde v pátek 10. 2. 2023 k plánovanému přerušení telefonního spojení (výměna telefonní ústředny). Předpokládané obnovení telefonního spojení bude v pátek 10. 2. 2023 ve večerních hodinách.

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Na Územním pracovišti v Jablonci nad Nisou dojde ve středu 1. 2. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude nejpozději v pátek 3. 2.  2023 v průběhu dne.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje veřejnost, že dne 26. ledna 2023 od 12.00 hodin bude dočasně omezeno telefonické spojení s Územním pracovištěm v Havířově. Z technických důvodů bude možno se dovolat pouze na  ústřednu Územního pracoviště v Havířově, hovory však nebude možné z ústředny přepojovat na vnitřní linky (jednotlivé zaměstnance).

Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad.

Na Územním pracovišti v Teplicích dojde ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 27. 1. 2023.

Od spuštění elektronických dražeb majetku v roce 2019 u Finanční správy si dosud v Aplikaci elektronických dražeb (APED) zřídilo uživatelský účet celkem 3 600 uživatelů. Dalších 220 zájemců má o zřízení uživatelského účtu požádáno. Celkem od spuštění pilotního provozu Finanční správa provedla již 1 360 elektronických dražeb. V některých z nich se dražilo samostatně více předmětů nebo jejich souborů.

S ohledem na množství dotazů a nejasností, které Finanční správa zaznamenala zejména v souvislosti se zřizováním datových schránek podnikatelům ze zákona, si dovolujeme upozornit, že i když byla osobě zřízena datová schránka, automaticky to neznamená, že orgány Finanční správy ČR budou s touto osobou komunikovat vždy výhradně elektronicky. Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

Finanční správa v průběhu dne 19. 1. 2023 čelila DDoS útokům a informovala veřejnost o možných dopadech na portál MOJE daně (prodloužení doby odezvy aplikací portálu MOJE daně). Provoz portálu MOJE daně nakonec nebyl žádným způsobem omezen a služby aplikací portálu MOJE daně zůstaly plně dostupné. 

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 v odpoledních hodinách bude z technických důvodů přerušen provoz telefonní ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Ústředna bude mimo provoz přibližně 2 hodiny. Po tuto dobu nebude možné přepojování hovorů veřejnosti na Územní pracoviště Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Na Územním pracovišti v Chomutově dojde ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 20. 1. 2023.

V sídle Specializovaného finančního úřadu na nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 bude z důvodu plánované údržby a obměny sítě ve dnech 19.1.2023 od 12:00 hod. a 20.1. 2023 celý den nefunkční e-mailová pošta a nebudou dostupné pevné telefonní linky pro volání i příjem hovorů.

Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají jiné činnosti nebo příjmy, které by jim zakládaly (zachovávaly) registrační povinnost k dani z příjmů, je namístě požádat místně příslušný finanční úřad o zrušení jejich registrace k dani z příjmů.

Na Územním pracovišti Praha-západ dojde ve čtvrtek 12. 1. 2023 od 13,00 hod. k plánovanému přerušení datového (síťového) spojení. Předpokládané obnovení datového spojení bude v sobotu 14. 1. 2023. Telefonní spojení bude funkční. 

Informace k novele zákona o DPH pro rok 2023.

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč. V rámci V této souvislosti došlo ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Paušální daň tedy budou moci využít další podnikatelé. Termín pro podání oznámení ke vstupu do paušální daně je do 10. ledna 2023. Záloha na paušální daň je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

Pokyn č. GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022.

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023. 

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Z důvodu nezbytného servisního zásahu na Finančním úřadě pro Ústecký kraj dojde ve čtvrtek 5. 1. 2023, v čase mezi 10:00-11:00 hod., k výpadku telefonní ústředny.

Na podání daňového přiznání k dani silniční je čas do úterý 31. 1. 2023. V této lhůtě je nutné daň také zaplatit.