Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2023

Generální finanční ředitelství informuje poplatníky daně z neočekávaných zisků, že v rámci portálu MOJE daně v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu byly zveřejněny elektronické formuláře Daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků a Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky. Součástí formulářů jsou i pokyny k jejich vyplnění.

Z důvodu havárie systému vytápění bude ve dnech 28. - 29. 12. 2023 budova Územního pracoviště v Říčanech uzavřena. Pro veřejnost je zajištěn chod podatelny v běžném rozsahu.

Z důvodu technické závady došlo 27. 12. 2024 na Územním pracovišti v Kutné Hoře a Územním pracovišti v Čáslavi k výpadku pevných telefonních linek. Spojení bylo obnoveno ještě týž den v odpoledních hodinách.

Z mimořádných technických důvodů je dnes Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou pro veřejnost uzavřeno.

V přiloženém dokumentu naleznete metodickou informaci Finanční správy ČR ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024. 

Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům. Jak publikovalo Ministerstvo financí České republiky, daňový režim bude vycházet z ceny obecních školek v příslušné lokalitě. Je-li obvyklá cena obecní školky v místě a čase 1 500 Kč měsíčně a zaměstnanec platí 500 Kč, do limitu pro osvobození benefitů se mu započítá 1 000 Kč. Platí-li zaměstnanec 1 500 Kč a více, do limitu se nezapočítá nic.

Pro zachování právní jistoty bude v nadcházejících měsících provedena legislativně-technická úprava zákona o daních z příjmů a toto pravidlo bude v zákoně výslovně zakotveno. Tento metodický přístup budeme uplatňovat již od ledna 2024.

Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. V paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční paušální zálohy namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění. Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste a je proto potřeba do 20. ledna přenastavit trvalé bankovní příkazy. V současnosti paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků.  

Od 1. ledna 2024 bude zrušen institut plátcových pokladen, čímž dojde k přenesení práv a povinností, které dosud plnily plátcovy pokladny, na jejich zřizovatele. V praxi to znamená, že zřizovatelé jako plátci daně budou plnit povinnosti za zdaňovací období 2024 vlastním jménem a s uvedením vlastního DIČ. Opatření přinese zefektivnění kontroly plnění daňových povinností a snížení nadbytečné administrativní zátěže jak na straně plátce daně, tak na straně finančních úřadů.

Vládní konsolidační balíček přinese od 1. ledna 2024 v oblasti daně z nemovitých věcí zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci v průměru na 1,8násobek, ale také řadu dalších změn. Zpozornět by měli především majitelé garáží, stavebních pozemků, staveb pro rekreaci či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnohé změny provede finanční správa sama, zhruba 100 tisícům poplatníkům ale nově vznikne povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání.

Konsolidační balíček vlády od ledna 2024 ruší registrační povinnost vybraných poplatníků a plátců daně z příjmů. Typicky začínající OSVČ se tak nově nebudou muset registrovat na finančním úřadě. Důvodem pro zrušení registrační povinnosti je omezení administrativní zátěže u vybraných podnikatelů.

Informujeme o úředních hodinách územních pracovišť finančních úřadů před Vánoci a během vánočních svátků. Uzavřeny budou daňové pokladny územních pracovišť, které poslední hotovost v letošním roce přijmou v pondělí 18. prosince 2023. V mezidobí bude samozřejmě nadále možné uhradit daňové povinnosti bezhotovostně z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou České pošty.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které budou platit již od roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona dělat nic, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech budete muset podat daňové přiznání.

Autor: Markéta Bidrmanová | Zdroj: Agenda Seznam Zprávy Byznys | Datum: 29. 11. 2023

Na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem - St. Boleslavi dojde v úterý 28. 11. 2023 k omezení provozu z důvodu výměny plynového kotle a s tím souvisejícím přerušením dodávky tepla a teplé vody. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny, a to v době od 8:00 do 12:00 h.

Kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH
V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku (Sněmovní tisk 488/Senátní tisk 161) dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH(15 % a 10 %), od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12 %). V důsledku toho dojde k menším úpravám elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH, týkajícím se zejména popisů vybraných položek těchto formulářů. Tyto úpravy budou předmětem aktualizace vyhlášky 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která bude zveřejněna ve Sbírce zákonů po přijetí novely zákona o DPH. Vzhledem k dotazům veřejnosti upozorňujeme předem na následující úpravy.

Na Územním pracovišti v Pardubicích, ul. Hronovická 2700 bude v pondělí 20. 11. 2023 přerušena dodávka elektřiny. Pracoviště bude v tento den pro veřejnost uzavřeno.

V úterý 14. 11. 2023 z důvodu poruchy v dopoledních hodinách se není možné dovolat z mobilní sítě na pevné linky Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou a Územního pracoviště ve Velkém Meziříčí (tel. 566 652 xxx). Výpadek by měl trvat do 12:30.

Mezi Finanční správou České republiky a Svazem měst a obcí ČR bylo dnes podepsáno memorandum o spolupráci, které deklaruje připravenost finanční správy zajistit služby pro občany obcí, ve kterých došlo k 1. červenci  2023 ke zrušení územních pracovišť finančních úřadů. Načasování podpisu memoranda směřuje k blížícímu se lednovému a březnovému termínu podání přiznání k dani z nemovitých věcí, resp. dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě. Společným cílem je deklarovat zájem na udržení kvality a rozsahu nejvíce žádaných služeb finančních úřadů, a to zejména zajištění pomoci obyvatelům dotčených obcí s vyplněním a odevzdáním jejich daňových přiznání.

Na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi došlo k výpadku telefonního spojení (pevné linky). Předpokládané obnovení telefonního spojení bude dnes ve večerních hodinách.

Finanční správa informuje, že k 15. listopadu 2023 znepřístupní datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z ekonomických důvodů zrušena. Skončí tak přechodné období, kdy nástupnické úřady dočasně zajišťovaly provoz datových schránek uzavřených pracovišť a zpracovávaly daňová přiznání a další podání, která do nich poplatníci omylem doručili. Od poloviny listopadu tak již nebude možné ID těchto datových schránek vyhledat ani do nich doručit datové zprávy.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu vydražil tři zlaté cihly zabavené v rámci daňové exekuce za celkem 2,8 mil. Kč. O zlaté slitky byl velký zájem a dražitelé o ně bojovali ve třech aukcích celkem 251 příhozy. Od spuštění provozu Aplikace elektronických dražeb (APED) v roce 2019 finanční správa nařídila již bezmála dva tisíce online dražeb pro téměř 4 700 uživatelů této aplikace.

Na Územním pracovišti ve Slaném dojde v pátek 3. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního spojení (pevné linky).

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 28. 10. 2023 od 07:00 do neděle 29. 10. 2023 do 22:00 a dále od soboty 4. 11. 2023 od 07:00 do neděle 5. 11. 2023 do 22:00 k omezení služeb portálu MOJE daně.

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.

Dne 17.10.2023 od 13:00 hodin po dobu cca jedné hodiny bude prováděna migrace telefonních přístrojů na centrální řízení. Bude docházet k výpadkům hlasových služeb.

Na Územním pracovišti v Příbrami dojde ve čtvrtek 19. 10. 2023 od 08,00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru). Spojení bude obnoveno postupně během pátku 20. 10. 2023.

Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen k jiné službě (SIPO, zasílání údajů na e-mail), je každoročně do datové schránky doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí. Pokud má zároveň zřízeny oba typy datové schránky, je informace doručena do datové schránky fyzické osoby. 

Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště Plzeň-jih se stěhuje do nových prostor v Americké ulici 8/39 v Plzni.

Na Územním pracovišti v Sokolově na adrese Růžové náměstí 1629 je pro osobní kontakt s veřejností zřízen náhradní přístup do budovy. Označení náhradního přístupu do budovy a k podatelně je na místě zajištěno orientačním značením.

Na Územním pracovišti v Kladně dojde ve čtvrtek 12. 10. 2023 od 08,00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru). Spojení bude obnoveno postupně během pátku 13. 10. 2023.

Informace k novým povinnostem pro poskytovatele platebních služeb týkajících se oznamování údajů pro účely Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP).

Na Územním pracovišti ve Žďáře nad Sázavou dojde ve čtvrtek 12. 10. 2023 od 9:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru). Spojení bude obnoveno postupně během pátku 13. 10. 2023.

Územní pracoviště ve Vsetíně bude v pátek 6. 10. 2023 v době od 7:15 do 10:45 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie datově i hlasově nedostupné.

Na Územním pracovišti v Mladé Boleslavi dojde ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 08:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru). Spojení bude obnoveno postupně během pátku 6. 10. 2023.

Generální finanční ředitelství zve odbornou veřejnost na veřejnou konzultaci k zefektivnění agendy závislé činnosti a sběru individualizovaných dat za jednotlivé zaměstnance.

Na Územním pracovišti v Benešově dojde v úterý 26. 9. 2023 od 08:00 hod. do 15:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru).

Na Územním pracovišti v Říčanech dojde ve čtvrtek 21. 9. 2023 od 08:00 hod. do 15:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru).

Územní pracoviště pro Prahu 5 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na adrese Peroutkova 61, Praha 5 je dne 18. 9. 2023 od 14:00 hodin, z důvodu havárie vodovodního řadu, uzavřeno. Provoz územního pracoviště bude obnoven 19. 9. 2023 v běžných úředních hodinách.

Z důvodu plánovaných servisních prací dojde ve čtvrtek dne 21. 9. 2023 od 9:00 do 19:00 hodin na Finančním úřadě pro Zlínský kraj a Územním pracovišti ve Zlíně a Územním pracovišti v Otrokovicích k přerušení telefonického a datového spojení. Pracoviště nebudou po tuto dobu telefonicky a datově dostupná.

Na Územním pracovišti v Říčanech došlo v pátek 15. 9. 2023 k výpadku telefonního spojení (pevné linky).
Porucha byla odstraněna, telefonní spojení je funkční.

Na Územním pracovišti v Kutné Hoře bude v úterý 12. 9. 2023 od 08:00 hod. do 15:00 hod. přerušeno telefonní a datové spojení (plánovaná výměna síťových prvků na serveru).

Do konce listopadu 2023 probíhá daňové milostivé léto. Daňoví dlužníci fyzické osoby, kteří v této době uhradí nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022, mohou požádat o prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání, penále a některých exekučních nákladů. Drobné nedoplatky na daních fyzickým i právnickým osobám zanikly automaticky. Finanční správa nyní spustila novou funkcionalitu, díky níž si každý občan může ve své daňové informační schránce na portálu MOJE daně ověřit, zda má u finančního úřadu evidován nedoplatek, který je relevantní pro daňové milostivé léto. 

V pondělí 11. 9. 2023 bude z technických důvodů (stavební práce při vstupu do budovy) pro veřejnost uzavřeno Územní pracoviště v Prostějově. 

Z důvodu plánovaných servisních prací dojde v pondělí dne 11.  9. 2023 od 12:00 do 13:00 hodin na Finančním úřadě pro Zlínský kraj a Územním pracovišti ve Zlíně k přerušení telefonického spojení. Pracoviště nebudou po tuto dobu telefonicky dostupná.

Z důvodu plánovaných servisních prací dojde v pondělí dne 11.  9. 2023 od 12:00 do odpoledních hodin na Územním pracovišti v Otrokovicích k přerušení telefonického spojení. Pracoviště nebude po tuto dobu telefonicky dostupné.

Na Územním pracovišti v Berouně dojde dnes 5. 9. 2023 od 12:00 hod. do 14:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního spojení.

Budova Ministerstva financí se pošesté v historii v rámci Dne české státnosti otevírá veřejnosti.

Z důvodu poruchy dnes došlo k výpadkům telefonického spojení na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj a na Územním pracovišti v Rokycanech.

Porucha byla odstraněna, telefonní spojení je funkční.

Na Územním pracovišti ve Slaném dojde v úterý 29. 8. 2023 od 08:00 hod. do 15:00 hod. k plánovanému přerušení telefonního a datového spojení (výměna síťových prvků na serveru).

Oznamujeme občanům, že v souvislosti s nahlášenou úpravou datové i telefonní sítě na Územním pracovišti v Otrokovicích bude ve čtvrtek 31. 8. 2023 od 8:00 do 18:00 hodin omezen provoz telefonického spojení a datové sítě. Současně bude nefunkční i e-mailové spojení. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů.

Územní pracoviště pro Prahu 2 na adrese Vinohradská 49, Praha 2, je dne 23. 8. 2023 z důvodu havárie veřejného vodovodního řadu do 17:00 hodin uzavřeno. Provoz územního pracoviště bude obnoven dne 24. 8. 2023 v 8:00 hodin.

Na Územním pracovišti v Pardubicích, ul. Hronovická 2700 bude ve čtvrtek 24. 8. 2023 v souvislosti s nahlášenou úpravou datové i telefonní sítě omezen provoz telefonického spojení a datové sítě. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací.

Z technických důvodů nebyly v pondělí 21. srpna 2023 přístupné webové stránky Technické podpory aplikací portálu MOJE daně (epodpora.mfcr.cz) a etržby (www.etrzby.cz).
Závada je odstraněna, webové stránky jsou funkční.

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 26. srpna 2023 od 8:00 do neděle 27. srpna 2023 do 20:00 a poté ve stejném čase o následujícím víkendu 2. – 3. září 2023 k omezení služeb portálu MOJE daně.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje, že ve čtvrtek 17. 8. 2023 není funkční telefonické ani e-mailové spojení s Územním pracovištěm v Krnově z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v budově.

Upozorňujeme veřejnost, že v souvislosti s přepojováním telefonní ústředny Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj může ve dnech 17. až 18. 8. 2023 dojít k dočasné nefunkčnosti telefonního spojení.

Na Územním pracovišti v Havlíčkově Brodě bude v pátek 18. 8. 2023 od 8:00 do 13:00 v souvislosti s nahlášenou úpravou datové i telefonní sítě omezen provoz telefonického spojení a datové sítě. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů.

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude v pátek 18. 8. 2023 od 07:30 hod . do 11 hod. omezen provoz na Územním pracovišti v Kralupech nad Vltavou.

Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

Na Finančním úřadu pro Středočeský kraj došlo k výpadku telefonního spojení (pevné linky).

Porucha byla odstraněna, telefonní spojení je funkční.

Budova ÚzP v Děčíně byla dnes, v pondělí 7. 8. 2023, z technických důvodů pro veřejnost uzavřena. Provoz telefonní ústředny je zajištěn.

Z důvodu plánované odstávky bude v úterý dne 8. 8. 2023 od 7:30 do 17:00 hodin Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí odpojeno od sítě elektrické energie a pracoviště nebude v tuto dobu datově a hlasově dostupné.

Na Územním pracovišti v Ústí nad Orlicí bude v období od 7. 8. – 10. 11. 2023 probíhat rekonstrukce obou osobních výtahů. Po tuto dobu budou některá pracoviště dostupná pouze po schodištích v budově. Vyřizování záležitostí osob s omezenou možností pohybu bude zajištěno ve vstupních prostorách objektu.

Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou se od 1. 8. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při bezúplatném dodání zboží. Cílem této Informace je ujednotit a vymezit základní pravidla a přístupy pro uplatnění daně z přidané hodnoty ve specifickém případě, kterým je bezúplatné dodání zboží plátcem v situacích, kdy tento plátce při pořízení tohoto zboží oprávněně uplatnil nárok na odpočet daně. Současně se k tomuto datu ruší: Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank" ze dne 15.12.2014.

S účinností od 1. 8. 2023 byly v orgánech Finanční správy ČR dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedeny vnitřní oznamovací systémy pro oznamování možného protiprávního jednání v orgánech Finanční správy ČR, a to od osob, které vykonávají nebo vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) shora uvedeného zákona (závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž).

Na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi došlo k přerušení telefonního spojení. Předpokládané obnovení telefonního spojení bude dnes v odpoledních hodinách.

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 29. července 2023 od 08:00 do neděle 30. července 2023 do 20:00 k omezení dostupnosti a služeb portálu MOJE daně.

V souvislosti se zrušením 77 územních pracovišť finančních úřadů k 1. červenci 2023 upozorňujeme veřejnost, že je nutné začít používat nové kontaktní údaje nástupnických pracovišť. Po přechodnou dobu jsou však ponechány funkční i datové schránky zrušených pracovišť.

Nevyzvednuté naspořené prostředky mohou být bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření vyplaceny na základě jednoduché žádosti o vrácení přeplatku, kterou podá u svého finančního úřadu. O vyplacení úspor si však mohou zažádat jen do konce roku 2023. 

Na Územním pracovišti v Žamberku bude ve čtvrtek 27. 7. 2023 od 12:00 a v pátek 28. 7. 2023 v souvislosti s nahlášenou úpravou datové i telefonní sítě omezen provoz telefonického spojení a datové sítě. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů.

Na ÚzP v Kutné Hoře došlo 18. 7. 2023 k výpadku telefonického spojení. Závada byla odstraněna, telefonní spojení je již funkční.

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) a příslušníci Celní správy ČR provedli v uplynulých dnech rozsáhlou operaci, při které zadrželi organizovanou skupinu osob, která měla od ledna 2016 do současné doby zkrátit daň z přidané hodnoty o více než 138 milionů korun.

Z důvodu plánované odstávky vody bude ve čtvrtek 13. 7. 2023 omezen provoz na Územním pracovišti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.
Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny od 8:00 do 14:00 hod. na podávání základních informací a výdej tiskopisů. Pro poskytnutí informací lze použít i telefonní spojení na Územní pracoviště Praha-východ tel.: 225 332 111.

Na Územním pracovišti v Otrokovicích bude ve čtvrtek 13. 7. 2023 od 8:00 do 18:00 hodin v souvislosti s nahlášenou úpravou telefonní sítě z důvodů migrace LAN/WAN omezen provoz telefonického spojení.

Na Územním pracovišti v Kroměříži bude ve čtvrtek 13. 7. 2023 od 8:00 do 18:00 hodin v souvislosti s nahlášenou úpravou datové i telefonní sítě omezen provoz telefonického spojení a datové sítě. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů.

Na Finančním úřadu pro Středočeský kraj došlo 10. 7. 2023 k výpadku telefonního spojení (pevné linky).
Závada byla odstraněna, telefonní spojení je již funkční.

Finanční správa přijala v letošním roce celkem 2 888 941 daňových přiznání, což zhruba o 100 tisíc překonalo loňský výsledek. Z celkového počtu bylo 66 % přiznání podáno elektronicky. Poslední termín pro podání daňového přiznání do 3. července 2023 platila pro poplatníky, za které podává přiznání daňový poradce nebo advokát nebo kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob a daně z nemovitých věcí, že z důvodu servisních prací na portále MOJE daně nebudou od 1. července 2023 po dobu zhruba dvou týdnů dostupné některé služby.

Daňové milostivé léto proběhne letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Upozorňujeme daňové subjekty, které mají u správce daně stále registrován účet u Equa bank a dosud finančnímu úřadu neoznámily změnu bankovního účtu, že po datu 30. 6. 2023 nebude možné na účet s původním kódem banky 6100 zasílat jakékoli platby. To se týká i přeplatků na dani nebo nadměrných odpočtů DPH.

Oznamujeme občanům, že Finanční úřad pro Zlínský kraj a Územní pracoviště ve Zlíně, mající své sídlo na adrese Zlín, třída Tomáše Bati 21, budou dne 7. července 2023 z provozních důvodů zcela uzavřeny.
V tuto dobu nebudou výše uvedená pracoviště dostupná ani telefonicky.

K 1. červenci 2023 uzavře Finanční správa na základě analýzy vytíženosti celkem 77 územních pracovišť. Jejich agendu v plném rozsahu převezmou zpravidla nejbližší finanční úřady v daném regionu. Pro komunikaci s finančním úřadem bude tedy nutné používat nové telefonické kontakty, e-maily a datové schránky. Všechny potřebné údaje občané naleznou na internetových stránkách finanční správy.

V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, mělo s účinností od 1. 7. 2023 dojít také ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v oblasti nemovitých věcí.

Generální finanční ředitelství si dovoluje informovat poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků na blížící se lhůtu pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků (dále také jen „oznámení“). Oznámení se podává za poslední zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, skončené před 1. lednem 2023, tj. typicky za zdaňovací období kalendářního roku 2022. Podle § 38ab odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), se oznámení podává do posledního dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za toto období. Pokud tato lhůta uplynula před 3. červencem 2023, prodlužuje se do 3. července 2023.

Na Územním pracovišti v Berouně došlo k výpadku telefonního spojení (pevné linky).

Závada byla odstraněna, telefonní spojení je již funkční.

V souvislosti s nahlášenou úpravou datové sítě dojde v pátek 30. 6. 2023 na ÚzP v Chrudimi, Pardubická 275 k omezení provozu.
Provoz podatelny bude v úředních hodinách omezen pouze na podávání základních informací a výdej tiskopisů. Současně bude nefunkční i e-mailové a telefonické spojení.

Odkaz na XML schéma a XSD User Guide sloužící pro tvorbu zpráv o oznamovaných prodejcích dle DAC7.

Na FÚ Ústí nad Labem, Velká Hradební 61 bude v úterý 20. 6. 2023 od 9:00  –  10:00 nefunkční telefonní ústředna a s tím spojené hlasové služby.

S účinností od 1. července 2023 dochází zákonem č. 75/2023 Sb., ke změně zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, mimo jiné také v souvislosti s poskytováním příspěvku pro solidární domácnost. O příspěvek může požádat fyzická osoba, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, krajskou pobočku Úřadu práce.

Na Územním pracovišti v Luhačovicích bude v pondělí dne 12. 6. 2023 od 8:30 do 16:30 hodin souvislosti s nahlášenou úpravou datové i telefonní sítě omezen provoz telefonického spojení a datové sítě. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů.

V souvislosti s nahlášenou úpravou datové sítě dojde ve čtvrtek 8. 6. 2023 na ÚzP v Pardubicích (ul. Boženy Němcové 2625) a v pátek 9. 6. 2023 na ÚzP ve Svitavách (ul. T. G. Masaryka 15) k omezení provozu.

V souvislosti s havárií vodovodu bude dne 6. 6. 2023 pro veřejnost uzavřeno Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou. Pro veřejnost bude zajištěn pouze provoz podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů. Předpokládané obnovení dodávky vody je dnes v odpoledních hodinách.

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství v prostorách Břevnovského kláštera uspořádaly tradiční vyhlášení ocenění TOP20 plátců daně z příjmů právnických osob. Nejvýznamnějším plátcem daně 21. ročníku se stala Kooperativa pojišťovna. Zástupci oceněných společností převzali za účasti generální ředitelky Finanční správy Simony Hornochové z rukou náměstka ministra financí Marka Mory skleněnou plaketu. 

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje občanům, že z důvodu revitalizace budovy Baťova mrakodrapu ve Zlíně bude od 30. 5. 2023 až do ukončení stavebních prací uzavřen vchod do budovy z třídy Tomáše Bati. Příchozí mohou využít druhý vstup z ulice J. A. Bati, tedy ze svitovského areálu.

Na Územním pracovišti v Kolíně bude v úterý dne 30. 5. 2023 v souvislosti s nahlášenou úpravou datové sítě omezen provoz. Provoz podatelny bude v době úředních hodin omezen pouze na podávání základních informací a výdej tiskopisů. Současně bude nefunkční i e-mailové spojení. Vyřizovaní telefonických dotazů veřejnosti bude omezeno pouze na poskytování základních informací. Předpokládaná doba trvání omezení od 7.00 do 17.00 hod.

Na Územním pracovišti ve Vlašimi bude v pátek 26. 5. 2023 v souvislosti s nahlášenou úpravou datové i telefonní sítě omezen provoz. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů. Současně dojde k přerušení telefonického spojení prostřednictvím pevných linek. Předpokládaná doba trvání omezení 8.00 až 15.00 hod.

Zdroj: Otázky Václava Moravce, ČT24 | Datum: 21. 5. 2023

Na Územním pracovišti v Žatci dojde ve čtvrtek 25. 5. 2023 po 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 26. 5. 2023.

Finanční správa v současné době analyzuje některé podněty směřující do problematiky obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů (pozn. jinými než mincemi ze zlata), přičemž byly detekovány možné daňové úniky spočívající v použití nesprávného daňového režimu a tím i nesprávného stanovení základu daně včetně neuplatnění správné sazby DPH u těchto obchodů.

Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí bude dne 24. 5. 2023 od 07:30 do 17:00 hodin z důvodu přerušení dodávky elektrické energie datově i hlasově nedostupné.

Od 1. 6. 2023 bude Finanční správa vyřizovat telefonické dotazy veřejnosti výhradně prostřednictvím místně příslušných územních pracovišť finančních úřadů namísto centrální informační linky. Tímto krokem dojde k lepšímu zacílení dotazů s ohledem na místní příslušnost volajícího a přesměrování na konkrétní pracovníky, kteří volajícím efektivněji poradí a pomohou. Telefonní kontakt na váš úřad naleznete na webu Finanční správy.

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu nutných servisních prací dojde od soboty 13. 5. 2023 od 08:00 do neděle 14. 5. 2023 do 20:00 k omezení služeb portálu MOJE daně.

Na Územním pracovišti v Turnově dojde ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 8.00 hodin k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. K obnovení datového i telefonického spojení dojde během pátku 12. 5. 2023.

V úterý 9. května 2023 může docházet z důvodu modernizace telefonické a datové komunikace k výpadkům telefonického a datového spojení s Územním pracovištěm v Tachově.

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude v úterý 9. 5. 2023 omezen provoz na Územním pracovišti v Kutné Hoře.
Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny na podávání základních informací a výdej tiskopisů. Současně dojde k přerušení telefonického spojení prostřednictvím pevných linek.

U poplatníků, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka, uplatňuje finanční správa dočasnou toleranci vad podání. Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1 000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře. Pokuta nebude uložena ani v případě, kdy daňový subjekt podá daňové přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu. Tolerance se naopak nevztahuje na pokuty za opožděné podání.

Na Územním pracovišti v Roudnici nad Labem dojde ve čtvrtek 4. 5. 2023 po 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 5. 5. 2023.

Informujeme plátce daně z přidané hodnoty ohledně vydané vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční správa připomíná termín pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na úterý 2. května 2023. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání můžete elektronicky podat prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datovou schránkou.

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) realizovali v minulém týdnu rozsáhlou operaci zaměřenou proti organizované zločinecké skupině, které se podílela na krácení daně z přidané hodnoty.

Na Územním pracovišti ve Vsetíně dojde v pátek 28. 4. 2023 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení.

Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Lhůta pro zaplacení celé částky daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2023.

Poplatníkům, kterým byla ze zákona v roce 2023 zřízena datová schránka, zašle Finanční správa do této datové schránky informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Těmto poplatníkům proto již nebude Česká pošta doručovat složenku (poštovní poukázku A).

Na Územním pracovišti v Rožnově pod Radhoštěm dojde v úterý 25. 4. 2023 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení.

Na Územním pracovišti v Poděbradech došlo dne 20. 4. 2023 k výpadku asi 1/3 telefonních linek.
(Odd. majetkových daní, vymáhací oddělení, část vyměřovacího oddělení, část kontrolního oddělení, část Odd. kontroly zvláštních činností).
Oprava telefonní ústředny bude provedena v pátek 21. 4. 2023 v dopoledních hodinách.

Na Územním pracovišti v Ústí nad Labem dojde ve čtvrtek 20. 4. 2023 po 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 21. 4. 2023.

Na Územním pracovišti v Liberci dojde ve čtvrtek 13. 4. 2023 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. K obnovení datového i telefonického spojení dojde během pátku 14. 3. 2023.

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. 7. tohoto roku 77 územních pracovišť. Tímto krokem vláda plní jeden z bodů svého programového prohlášení – postupně zefektivnit státní správu. Konzultační služby pro občany dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí.

Územní pracoviště v Tanvaldě bude ve středu 12. 4. 2023 z provozních důvodů uzavřeno. Důvodem uzavření je celodenní odstávka elektrické energie do budovy MěÚ Tanvald, Krkonošská 350, v níž územní pracoviště sídlí.

K pondělnímu termínu vybrala Finanční správa 1 831 092 přiznání k daním z příjmů. Z toho 1 636 095 se týkalo daně z příjmů fyzických osob a 194 997 osob právnických. Elektronickou formu zvolilo 46,5 % fyzických a 98,6 % právnických osob. Nejvíce podaných daňových přiznání bylo v Praze a nejméně v Karlovarském kraji. Poslední den lhůty, tedy 3. dubna 2023, přijala Finanční správa 79 203 daňových přiznání.

Na Územním pracovišti v Příbrami došlo dne 5. 4. 2023 k výpadku datového spojení. V provozu byly jen pevné telefonní linky.
Závada je odstraněna, datové spojení je opět funkční.

Na Územním pracovišti v Hořovicích došlo dne 3. 4. 2023 k výpadku datového spojení. V provozu byly jen pevné telefonní linky.
Závada je odstraněna, datové spojení je opět funkční.

Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí zveřejňuje předpokládanou podobu tiskopisů vztahujících se k daňovým povinnostem daně z neočekávaných zisků. Tiskopisy budou po dokončení legislativního procesu součástí vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a budou dostupné v databázi tiskopisů.

Aktualizace: Úprava informačního systému datových schránek byla odložena.

Na Územním pracovišti v Lounech  dojde  ve středu 5. 4. 2023 po 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během čtvrtka  6. 4. 2023.

Na Územním pracovišti v Otrokovicích je dne 31. 3. 2033 v z důvodu výpadku dodávek el. energie omezen provoz datového spojení i telefonních linek od 7:30 hodin do 10:30 hodin.

Provoz podatelny pro listinná podání je zachován.

Oznámení o osvobozených příjmech je nutné podat ve stejné lhůtě, která platí pro daňové přiznání

Na Územním pracovišti v Mělníce došlo dne 29. 3. 2023 k výpadku datového spojení. V provozu byly jen pevné telefonní linky.
Závada je odstraněna, datové spojení je opět funkční.

Z důvodu technické závady došlo dne 27. 3. 2023 v dopoledních hodinách na Územním pracovišti v Kralupech nad Vltavou k výpadku pevných telefonních linek. Závada již byla odstraněna.

Na podání daňového přiznání v papírové podobě pro poplatníky daně z příjmů za rok 2022 zbývá pár dní. Zatím vybrala Finanční správa 968 tisíc daňových přiznání a od pondělí 27. března 2023 až do termínu pro podání přiznání, tj. do 3. dubna 2023, rozšiřuje úřední hodiny finančních úřadů.

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie bude v pondělí 27. 3. 2023 omezen provoz na Územním pracovišti v Českých Budějovicích, a to v čase 7:45-10:30.

V době odstávky bude územní pracoviště bez datového a telefonního spojení. Služby podatelny budou pro veřejnost dostupné.

Z důvodu havárie vodovodního řadu je dne 23. 3. 2023 po celý den omezena dostupnost Územního pracoviště pro Prahu 5 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Peroutkova 61 Praha 5. Územní pracoviště je mimo podatelny uzavřeno. Funkce podatelny zůstává zachována. Telefonické spojení je omezeno.

Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou se od 1. 4. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených, kdy již není provozování veřejného pohřebiště obcí považováno za výkon veřejné správy. Současně se k tomuto datu ruší:  „Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů ze dne 28. 1. 2005“ a „Informace MF č.j. 18/106 802/2008-181 ze dne 22. 12. 2008 týkající se některých ustanovení novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 ve vztahu k veřejnoprávním subjektům.

Na Územním pracovišti v Mnichově Hradišti došlo dne 20. 3. 2023 k výpadku telefonního spojení (pevné linky).
Závada byla odstraněna, spojení na územním pracovišti je již plně funkční.

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

Na Finančním úřadě pro Ústecký kraj dojde ve středu 22. 3. 2023 po 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 24. 3. 2023.

Finanční správa upozorňuje na potenciální riziko tzv. phishingového útoku při snaze se přihlásit do portálu MOJE daně. Právě v období podávání daňových přiznání je toto riziko větší především v případech, kdy se do portálu přihlašuje nový uživatel.

Rada Evropské unie v únoru 2023 aktualizovala seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Nově k nim (vedle dalších 3 zemí) přibyla i Ruská federace. Ruská federace byla zařazena na seznam poté, co bylo zjištěno, že nesplnila svůj závazek řešit škodlivé aspekty zvláštního daňového režimu pro mezinárodní holdingové společnosti.

Na Územním pracovišti v Litoměřicích dojde ve čtvrtek 16. 3. 2023 od 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 17. 3. 2023.

Autor: Jitka Vlková, Milan Mikulka | Zdroj: Hospodářské noviny | Datum: 13. 3. 2023

Sada otázek a odpovědí k aplikaci daně z neočekávaných zisků.

Soubor odpovědí ČSÚ na dotazy GFŘ k problematice zatřiďování konkrétních činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků.

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 11. 3. 2023 od 08:00 do neděle 12. 3. 2023 do 20:00 k omezení služeb portálu MOJE daně.

Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb. Finanční správa proto doporučuje poplatníkům přihlásit se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a následně zvolit některý ze způsobů bezhotovostní úhrady daně. Přihlášení k této službě je třeba provést do středy 15. března 2023. V květnu pak daň zaplatíte pohodlně například pomocí QR kódu.

Z důvodu havárie vody byla dne 9. 3. 2023 do 11 hodin uzavřena Územní pracoviště v Plzni a Územní pracoviště Plzeň-sever, sídlící v Plzni na nám. Českých bratří 8.

Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků, aby měli dostatek času se jim vyvarovat.

V současnosti jsme zachytili zvýšený počet podvodných SMS, které se snaží působit dojmem, že jsou odesílány oficiálními orgány státní správy. Veřejnosti doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti ohledně podvodných e-mailů a SMS zpráv, a to zejména v období podávání daňových přiznání a následného vracení přeplatků na dani. 

Územní pracoviště v Tachově bude ve čtvrtek 9. března v době od 8 do 12 hodin telefonicky a datově nedostupné z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Na Územním pracovišti v Hořovicích došlo dne 7. 3. 2023 k výpadku datového spojení. V provozu byly jen pevné telefonní linky. 

Závada je odstraněna. Datové spojení je již plně funkční.

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 16:00 do 22:00 budou z důvodu servisního zásahu nedostupné weby Finanční správy, např. www.financnisprava.cz a aplikace APED (elektronické dražby).

Cílem této informace je seznámení subjektů účastnících se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací  služby  prostřednictvím  internetových  platforem (např. Airbnb, Booking a další) s daňovými povinnostmi (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění p. p.).

Dnes uplynuly přesně dva roky od spuštění portálu MOJE daně, který občanům umožňuje jednodušší a pohodlnější správu daňových povinností. Od té doby si v portálu založilo daňovou informační schránku Plus 534 438 uživatelů, kteří si zde mohou snadno kontrolovat informace na svém daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav svých žádostí.

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie bude ve středu 1. 3. 2023 omezen provoz na Územní pracovišti ve Vlašimi.

Pro veřejnost bude v úředních hodinách zajištěn pouze chod podatelny na podání základních informací a výdej tiskopisů.

Generální finanční ředitelství, které stojí v čele Finanční správy, bude mít od 1.3.2023 novou generální ředitelku. Bude jí Simona Hornochová, kterou do funkce jmenuje ministr financí Zbyněk Stanjura. Nová šéfka Finanční správy vzešla vítězně z výběrového řízení, které vyhlásilo Ministerstvo financí letos 3. ledna dle služebního zákona.

V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023 novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může především u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dojít k nejasnostem při podávání daňových přiznání a k chybnému podání (listinnou namísto elektronickou formou). 

V pátek 24. 2. 2023 dojde z důvodu výměny telefonní ústředny k přerušení telefonického spojení na Územní pracoviště v Plzni a Územní pracoviště Plzeň-sever. Ke komunikaci je možné využít e-mailové adresy podatelna2301@fs.mfcr.cz pro Územní pracoviště v Plzni a podatelna2302@fs.mfcr.cz pro Územní pracoviště Plzeň-sever.

Na Územním pracovišti v Rakovníku došlo dne 20. 2. 2023 k výpadku telefonního spojení (pevné linky).
Závada byla odstraněna, telefonní spojení na ÚzP v Rakovníku je již plně funkční.

Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 je vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Cílem této informace je shrnutí daňových povinností (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění p. p.) daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti (např. UBER, BOLT, LIFTAGO a další).

Na Územním pracovišti v Kadani dojde v pondělí 20. 2. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během úterý 21. 2. 2023.

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023. Finanční správa zatím vybrala 137 462 přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2022. Nenechávejte podání přiznání na poslední chvíli a vyplňte ho již teď.

Zaměstnanci Finanční správy uspěli jako každoročně v mnoha kategoriích soutěže „Daňař & daňová firma roku 2022“, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, a. s. Nejvstřícnějším pracovištěm finančního úřadu se stalo Územní pracoviště ve Vyškově, které se na první příčce umístilo úplně poprvé.

Ve dnech 9. a 10. února 2023 budou územní pracoviště v Plzni a územní pracoviště Plzeň-sever datově nedostupná z důvodu servisních prací na datové infrastruktuře. V těchto dnech může rovněž docházet k dočasným výpadkům telefonického spojení.

Na Územním pracovišti Praha-západ dojde v pátek 10. 2. 2023 k plánovanému přerušení telefonního spojení (výměna telefonní ústředny). Předpokládané obnovení telefonního spojení bude v pátek 10. 2. 2023 ve večerních hodinách.

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Na Územním pracovišti v Jablonci nad Nisou dojde ve středu 1. 2. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude nejpozději v pátek 3. 2.  2023 v průběhu dne.

Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje veřejnost, že dne 26. ledna 2023 od 12.00 hodin bude dočasně omezeno telefonické spojení s Územním pracovištěm v Havířově. Z technických důvodů bude možno se dovolat pouze na  ústřednu Územního pracoviště v Havířově, hovory však nebude možné z ústředny přepojovat na vnitřní linky (jednotlivé zaměstnance).

Na Územním pracovišti v Teplicích dojde ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 27. 1. 2023.

Od spuštění elektronických dražeb majetku v roce 2019 u Finanční správy si dosud v Aplikaci elektronických dražeb (APED) zřídilo uživatelský účet celkem 3 600 uživatelů. Dalších 220 zájemců má o zřízení uživatelského účtu požádáno. Celkem od spuštění pilotního provozu Finanční správa provedla již 1 360 elektronických dražeb. V některých z nich se dražilo samostatně více předmětů nebo jejich souborů.

S ohledem na množství dotazů a nejasností, které Finanční správa zaznamenala zejména v souvislosti se zřizováním datových schránek podnikatelům ze zákona, si dovolujeme upozornit, že i když byla osobě zřízena datová schránka, automaticky to neznamená, že orgány Finanční správy ČR budou s touto osobou komunikovat vždy výhradně elektronicky. Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

Finanční správa v průběhu dne 19. 1. 2023 čelila DDoS útokům a informovala veřejnost o možných dopadech na portál MOJE daně (prodloužení doby odezvy aplikací portálu MOJE daně). Provoz portálu MOJE daně nakonec nebyl žádným způsobem omezen a služby aplikací portálu MOJE daně zůstaly plně dostupné. 

Na Územním pracovišti v Chomutově dojde ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 8:00 k plánovanému přerušení datového (síťového) a telefonického spojení. Předpokládané obnovení datového i telefonického spojení bude během pátku 20. 1. 2023.

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 v odpoledních hodinách bude z technických důvodů přerušen provoz telefonní ústředny Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Ústředna bude mimo provoz přibližně 2 hodiny. Po tuto dobu nebude možné přepojování hovorů veřejnosti na Územní pracoviště Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají jiné činnosti nebo příjmy, které by jim zakládaly (zachovávaly) registrační povinnost k dani z příjmů, je namístě požádat místně příslušný finanční úřad o zrušení jejich registrace k dani z příjmů.

V sídle Specializovaného finančního úřadu na nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 bude z důvodu plánované údržby a obměny sítě ve dnech 19.1.2023 od 12:00 hod. a 20.1. 2023 celý den nefunkční e-mailová pošta a nebudou dostupné pevné telefonní linky pro volání i příjem hovorů.

Na Územním pracovišti Praha-západ dojde ve čtvrtek 12. 1. 2023 od 13,00 hod. k plánovanému přerušení datového (síťového) spojení. Předpokládané obnovení datového spojení bude v sobotu 14. 1. 2023. Telefonní spojení bude funkční. 

Informace k novele zákona o DPH pro rok 2023.

Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč. V rámci V této souvislosti došlo ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Paušální daň tedy budou moci využít další podnikatelé. Termín pro podání oznámení ke vstupu do paušální daně je do 10. ledna 2023. Záloha na paušální daň je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

Pokyn č. GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022.

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023. 

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Z důvodu nezbytného servisního zásahu na Finančním úřadě pro Ústecký kraj dojde ve čtvrtek 5. 1. 2023, v čase mezi 10:00-11:00 hod., k výpadku telefonní ústředny.

Na podání daňového přiznání k dani silniční je čas do úterý 31. 1. 2023. V této lhůtě je nutné daň také zaplatit.