Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Orgány Finanční správy zahájily cílenou kontrolní akci za účelem prověření správnosti zdanění příjmů spojených s kryptoměnami (např. Bitcoin)

11. 7. 2022 Tisková zpráva

Mgr. Hana Baráková Tisková mluvčí a ředitelka Odboru komunikace, Generální finanční ředitelství

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství provedla analýzu dostupných dat u skupiny vybraných daňových subjektů realizujících obchody s kryptoměnami za zdaňovací období kalendářních roků 2019 a 2020. Při zpracování dat a informací získaných v souladu s platnou legislativou byla detekována množina daňových subjektů, která řádně nepřiznala či neodvedla daň z příjmů plynoucích z těchto transakcí.

Rozdíl mezi zjištěnými příjmy a údaji tvrzenými daňovými subjekty v přiznáních k dani z příjmů fyzických či právnických osob těchto subjektů (vč. případů, v nichž daňová přiznání nebyla vůbec podána) činil souhrnně stovky milionů CZK.

Finanční správa postupovala cestou minimálního zatížení daňových subjektů umožňující jim dodatečně přiznat daňovou povinnost. Některé subjekty na základě výzev správce daně podaly daňová přiznání rovněž za období, která v této fázi nebyla prověřována.

V ostatních případech byla zjištění učiněná správcem daně předmětem doměření daňové povinnosti, a to zatím u 80 % kontrolovaných daňových subjektů a vedla také k identifikaci dalších subjektů, u nichž existuje podezření na nepřiznání příjmů plynoucích z obchodování s kryptoměnami. Zachyceny byly například i případy kolektivního investování fyzických osob do kryptoměn, při jejichž odprodeji byly zhodnocené peněžní prostředky vyplaceny na bankovní účet zástupce investujících osob, který je následně převedl dle smlouvy na účty jednotlivých investorů, z nichž většina nesplnila svou povinnost přiznat a zaplatit daň.

Oblast transakcí s kryptoměnami bude předmětem kontrolní činnosti správce daně i nadále. Na základě tuzemské i mezinárodní spolupráce v oblasti daní probíhá výměna informací např. s orgány, které dohlíží na regulaci v oblasti boje proti praní špinavých peněz, či se zahraničními daňovými správami, jež během své činnosti detekují subjekty, kterým plynou příjmy v souvislosti s kryptoměnami a jedná se o rezidenty České republiky. Předmětem zájmu jsou i kryptosměnárny, kryptoburzy, subjekty provozující těžbu kryptoměn a rovněž poskytovatelé vybraných typů služeb specificky vázaných na kryptoměny.

Finanční správa současně poskytuje daňové veřejnosti relevantní informace s cílem seznámit daňové subjekty s danou problematikou v kontextu souvisejících daňových povinností. „Naším cílem je, aby byli daňoví poplatníci schopni si sami řádně a dobrovolně plnit své povinnosti bez nutnosti zásahu kontrolních útvarů finančních úřadů,“ dodává zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský. Ve věci zdanění příjmů z kryptoměn aktivně vytváří Finanční správa rovněž přímo využitelné materiály umístěné na webových stránkách.