Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy na prohlášení profesních skupin ke kompenzačnímu bonusu

26. 1. 2022

Reakce na: Prohlášení profesních skupin k aktuálním postupům Finanční správy při vyřizování žádostí o kompenzační bonus 2022

Finanční správa ujišťuje všechny žadatele o kompenzační bonus, že se finanční úřady zabývají všemi žádostmi, které ke kompenzačnímu bonusu obdrží, a v žádném případě plošně neodmítají žádosti podnikatelů z konkrétních oborů. Neformální komunikace se žadateli o bonus pak slouží k urychlení procesu vyřízení žádosti a není žádnou novinkou, protože probíhala se žadateli během vyplácení všech dosavadních kompenzačních bonusů a je standardní formou spolupráce, kterou připouští i zákon. Zároveň Finanční správa vylučuje, že by byl vydán jakýkoliv příkaz nebo pokyn, aby finanční úřady redukovaly žádosti nebo jejich vyplácení. Z celkového počtu zpracovávaných žádostí je jich v současné době až 97 % vyplaceno, příp. přikázáno k vyplacení, rozhodně tedy nedochází k žádnému plošnému zamítání žádostí.
 

Základním předpokladem pro posouzení jednotlivých případů je vždy detailní znalost skutkových okolností vycházejících z obsahu žádosti, případně dalších skutečností zjištěných při prověřování existence nároku na kompenzační bonus. Jak již bylo uvedeno, tak drtivá většina žádostí je ze strany Finanční správy proplacena, ale samozřejmě se vyskytují i případy podnikatelů, kteří bonus neobdrží, protože nesplňují podmínky stanovené zákonem, a tak tomu bylo i v průběhu vyplácení předchozích kompenzačních bonusů.

Má-li správce bonusu pochybnosti, které brání jeho stanovení a vyplacení, využívá při kontaktu s žadateli prostředky neformální komunikace (telefon, e-mail), aby bylo možné s menší administrativní zátěží a v rychlejším čase pochybnosti odstranit. V případě, že žadatel na uvedené nereaguje, správce kompenzačního bonusu jej má vyzvat k odstranění pochybností oficiální cestou. K nátlaku na žadatele, aby vzal svou žádost zpět, by rozhodně docházet nemělo. Pokud se žadatelé s tímto jednáním setkají, mohou využít zákonných prostředků proti takovému postupu. Takto dotčeným žadatelům se za způsobené obtíže omlouváme.

Možnost a potřebu základního ověření nároku na kompenzační bonus je třeba vnímat i optikou samotných žadatelů. Ne každý žadatel je zastoupen profesionálem, a tak může v podání žádosti o kompenzační bonus pochybit. Takový žadatel pak na základě našich zkušeností i z předchozích výplat u tří zákonů o kompenzačním bonusu zpravidla oceňuje, pokud je s ním vedena neformální komunikace před samotným vyplacením kompenzačního bonusu, jelikož je tím možno předejít situaci, kdy by musel neoprávněně vyžádané prostředky následně vracet, a to včetně zákonem předepsaných sankcí.

Finanční správa tímto reaguje na prohlášení profesních skupin k vyřizování žádostí o kompenzační bonus 2022 a považovala za nezbytné se k jeho obsahu vyjádřit. Chceme zdůraznit, že upřednostňujeme vzájemný dialog založený na profesní úctě a respektu před prohlášeními prostřednictvím médií, které nepovažujeme za konstruktivní a přínosné. Zástupci Finanční správy nebyli po spuštění kompenzačního bonusu 2022 oficiálně osloveni žádnou z profesních skupin s výhradami k praxi finančních úřadů při vyřizování žádostí, jejichž postupy dle legislativní úpravy k předchozím kompenzačním bonusům byly ze strany veřejnosti, včetně profesních skupin hodnoceny kladně.