Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Po dobu výluky datových schránek bude možné činit elektronická podání prostřednictvím portálu MOJE daně

30. 12. 2022

Provozovatel datových schránek informoval o mimořádné výluce Informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 31. 12. 2022, 0:00 hod. až 2. 1. 2023, 23:59 hod. Po tuto dobu nebude možné se do ISDS přihlásit, resp. prostřednictvím ISDS přijímat ani odesílat datové zprávy. Stejně tak nebude možné pro ověření totožnosti využít přihlašovací údaje do datové schránky. 

Finanční správa v této souvislosti upozorňuje veřejnost, že po dobu výluky ISDS bude možné v daňových věcech činit elektronická podání prostřednictvím portálu MOJE daně omezeně. Podání nebude možné učinit prostřednictvím ISDS, ale lze využít další způsoby jak v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), nebo Online finanční úřad (DIS+).

Podání lze učinit zejména prostřednictvím:

 1. Aplikace „Elektronická podání pro Finanční správu“, dostupné na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz), a to pouze těmito třemi způsoby:
  1. datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem1,
  2. datovou zprávou s využitím přístupu se zaručenou identitou2 nebo
  3. datovou zprávou, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu – to ovšem za podmínky, že toto podání bude do 5 dnů ode dne, kdy dojde správci daně, potvrzeno některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), tj. např. s využitím e-tiskopisu, či prostřednictvím datové schránky.
 2. Aplikace Online finanční úřad (DIS+), dostupné na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz), a to pouze s využitím přístupu:
  1. se zaručenou identitou nebo
  2. pomocí přístupových údajů přidělených Finanční správou pro přístup do daňové informační schránky.

V případě, kdy by osoba činící podání povinně výlučně způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu nedisponovala jiným autorizačním prostředkem, než je datová schránka, a proto podání učiní až dne 3. 1. 2023, tj. nejbližší možný den po odpadnutí překážky, nebude mít tato skutečnost negativní vliv na správu jejích daňových povinností. 

Komplexní informace ke způsobům, jakými lze obecně ve vztahu k orgánům Finanční správy České republiky činit podání, naleznete v Postupu při vyřizování podání.

 


1 Viz § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2 Viz § 2 a násl. zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.