Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k placení záloh na silniční daň

1. 7. 2022

Zálohy na daň silniční jsou od 1. 1. 2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023. Zároveň došlo ke značnému zúžení předmětu daně a ke snížení výše daně.

Novela zákona k dani silniční zrušila s účinností od 1. ledna 2022 zálohy na daň silniční. Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby si ověřili, zda jsou i nadále povinni platit daň silniční za rok 2022 a zkontrolovali si, zda nemají zadaný pokyn v bance k úhradě záloh. Novela ruší všechny zálohy u všech daňových subjektů, které budou podávat přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 nebo jeho část. Finanční správa proto daňovým poplatníkům doporučuje neplatit zálohu se splatností k 15. červenci, ani následující zálohy.

Novela přináší nejen zrušení záloh na daň silniční, přestože poplatník bude platit určitou výši daně, ale také velmi zásadně zužuje předmět daně. Předmětem daně jsou pouze vybraná nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 12 tun.

Předmětem daně už nejsou osobní vozidla a nákladní vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny. Vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun sice jsou předmětem daně, ale výše daně je nulová, a proto se do daňového přiznání neuvádějí.

Více informací je k dispozici v Informaci k novele zákona o dani silniční a zveřejněném Sdělení MF k § 6 zákona o dani silniční ve znění novely č. 142/2022 Sb.