Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Na podání papírového přiznání a zaplacení daně z příjmů zbývá pár dní. Jaké jsou možnosti platby?

23. 3. 2022 Tisková zpráva

Mgr. Hana Baráková Generální finanční ředitelství

Posledním dnem pro podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě pro poplatníky daně z příjmů za rok 2021 je 1. duben 2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Nejpohodlnější a nejrychlejší způsob platby daně je bezhotovostně, např. pomocí internetového a mobilního bankovnictví. 

Jaké formy placení daně je možné využít?

  • bezhotovostně převodem z účtu daňového poplatníka na účet finančního úřadu například pomocí internetového a mobilního bankovnictví nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance
  • složenkou
  • hotově v pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů, otevírací doby pokladen naleznete na webu Finanční správy

Daň se platí na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky:

  • předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721,
  • matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu, viz Bankovní účty finančních úřadů,
  • kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB), tzn. daň z příjmů fyzických osob 721-matrika/0710.
  • Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, případně vlastní identifikátor, pokud mu byl přidělen.
  • Konstantní symbol není třeba vyplňovat.

Je důležité dát si pozor na uvedení správného čísla účtu, na který je daň placena, a správného variabilního symbolu. Chybně uvedené údaje mohou vést k tomu, že platba nebude správně přiřazena a na dani z příjmů bude evidován nedoplatek.

Za den platby se považuje u platby, která je prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce daně. Aby poplatník dodržel splatnost daně, musí uskutečnit platbu s dostatečným předstihem. Podrobnější informace k placení daní naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky (např. prostřednictvím portálu MOJE daně) je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je pondělí 2. května 2022. Pokud daňové přiznání nebylo podáno do 1. dubna 2022 a za daňový subjekt jej podá k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pátku 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.