Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2012

Tato informace byla zpracována jako reakce na vzniklé nepřesné informace, které se objevují na veřejnosti v souvislosti se změnami sazeb daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků.

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013

Ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu

V návaznosti na schválení zákona o důchodovém spoření a zákona o pojistném na důchodové spoření, který ukládá povinnost podání měsíčního hlášení finančnímu úřadu v elektronické podobě, připravujeme aktuální datové modely a struktury tohoto hlášení. Potřebné struktury XML souborů budou zveřejněny do konce listopadu 2012.

DPH ve zdravotnictví

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 30. července 2012 vstoupil v platnost protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku.

Upozornění k pokutovým blokům vydávaným Ministerstvem financí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - ukončení platnosti pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, ke dni 31. 12. 2012 a zavedení nových vzorů pokutových bloků od 1. 1. 2013.

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 4. července 2012 byla v Panamě podepsána smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů.

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 11. června 2012 vstoupila v platnost smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Česká daňová správa je již napojena k informačnímu systému základních registrů. V současné době probíhají v úzké spolupráci se Správou základních registrů práce, které vedou k přidělení agendových identifikátorů fyzických osob (AIFO) fyzickým osobám a ztotožnění daňových subjektů vůči referenčním údajům v základních registrech.

Česká daňová správa připravila interaktivní formuláře pro podání hlášení k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Formuláře najdete v sekci Daňové tiskopisy -> Interaktivní formuláře.

Interaktivní daňové formuláře a daňové kalkulačky jsou možností, která daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplnění daňového přiznání. Jsou k nalezení na mnoha internetových stránkách, avšak jejich spolehlivost česká daňová správa nemůže garantovat.

Certificate of the taxable incomes from dependent activity and office holder's emoluments, the withheld tax advances and tax advantage for the taxable period 2012.