Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu

V souvislosti se sekundárními dopady mimořádné události na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události" (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (viz informace Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu).

Jednou z podmínek, jež je nezbytné splnit, aby plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) byl prominut úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok z posečkané částky (§ 253 daňového řádu) vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období vymezená v Rozhodnutí, je i oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu, že převažující část příjmu za předmětné zdaňovací období pochází z oblasti dopravy. 

Pro zjednodušení a urychlení oznamovací povinnosti vyplývající z Rozhodnutí, zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách formulář, který mohou daňové subjekty využít: Oznámení o splnění podmínek (Ukrajina  - úrok na DPH).