Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2011

Dne 1. prosince 2011 se v Praze na Generálním finančním ředitelství uskutečnilo setkání vedoucích ústředních kontaktních orgánů daňových správ zemí tzv. Visegrádské skupiny tj. České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, pracovně nazývané také Visegrádská čtyřka (V4)

Na základě sdělení Ministerstva vnitra bude od 1. ledna 2012 transakční část Portálu veřejné správy nahrazena informačním systémem Datových schránek. Z uvedeného vyplývá, že dále NEBUDE MOŽNÉ odesílat daňová tvrzení ze SW třetích stran prostřednictvím transakční části Portálu veřejné správy.

Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 26. října 2011 byla v Bridgetownu podepsána smlouva mezi Vládou České republiky a Vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

na elektronické zveřejnění tiskopisů za zdaňovací období započatá v roce 2011, před jejich vydáním tiskem.

na tiskopisy za zdaňovací období 2011 a pro zdaňovací období 2012

Registrační povinnost je nově možné splnit i elektronickou cestou - Generální finanční ředitelství připravilo pro daňové subjekty další z řady elektronických podání. Je jím přihláška k registraci. Tu je povinen podat daňový subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně. Přihlášku k registraci je nutno podat správci daně do 30 dnů ode dne účinnosti takového oprávnění či povolení.

 

V aplikaci Elektronická podání pro daňovou správu, na stránkách Daňového portálu, byl zveřejněn nový formulář pro elektronická podání "Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH".

Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011.

Kapitola IX Směrnice o převodních cenách
Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD

Revize Kapitol I-III Směrnice o převodních cenách.
Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD.