Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2016

Další úspěšná exekuční akce proběhla v úterý 13. prosince 2016 na Zlínsku.
Územní pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v Havlíčkově Brodě se bude v termínu od 2. 1. 2017 stěhovat do nových prostor, a to na adresu Štáflova 2003, Havlíčkův Brod.
Ve středu 7. prosince 2016 proběhla dražba nákladního automobilu RENAULT TRAFIC, pořádaná Finančním úřadem pro Zlínský kraj, Územním pracovištěm ve Zlíně.
Zahájení evidování tržeb se blíží. Pro úspěšné evidování tržeb je nutné vyzvednutí autentizačních údajů.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje podnikatele, kterým od 1. prosince 2016 vzniká povinnost elektronické evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, že o autentizační údaje mohou až do 2. 12. 2016 osobně žádat na níže uvedených územních pracovištích finančního úřadu v prodloužených úředních hodinách.

Atraktivní dražba více než 5800 ks náhradních dílů na osobní automobily se koná dne 30. listopadu v zasedací místnosti Územního pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve Žďáru nad Sázavou.
Dražba na konci měsíce října, která se v rámci Finančního úřadu pro Ústecký kraj konala na územním pracovišti v Lounech, přinesla navýšení nejnižšího možného dražebního podání ve výši 2,5 tisíce procent.
14. listopadu 2016 bude blovické pracoviště finančního úřadu v době od 7.30 do 15.30 h uzavřeno.
Konec měsíce října byl pro Finanční úřad pro Ústecký kraj rekordní z pohledu uskutečněné dražby, kterou se podařilo vydražit exekuovaný majetek ve výši 6,6 miliónů korun.
První prosinec se blíží a s ním i zahájení evidování tržeb. Od 1. 11. 2016, kdy byl spuštěn pilotní provoz, si mohou podnikatelé vyzkoušet v pilotním provozu zasílání účtenek a zhodnotit, jak jim jejich zařízení funguje.
Ve čtvrtek dne 3. 11. 2016 bude Územní pracoviště v Jeseníku pro veřejnost celý den uzavřeno z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Nebude fungovat ani elektronická komunikace. Děkujeme Vám za pochopení.

Velice atraktivní dražba zlatých a stříbrných šperků, značkových hodinek a jiných klenotů se koná dne 14. září v zasedací místnosti Územního pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v Havlíčkově Brodě.

Z důvodu plánované odstávky bude v úterý dne 13. 9. 2016 od 7:30 do 14:30 hodin Územní pracoviště v Kroměříži odpojeno od sítě elektrické energie a pracoviště nebude v tuto dobu datově a hlasově dostupné. Vzhledem k propojení s Územním pracovištěm v Holešově bude pracoviště v Holešově ve stejnou dobu hlasově nedostupné. 

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že od 1. prosince 2016 platí povinnost evidovat tržby v oblasti stravování a ubytování. 

Pracovníci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj provedli ve dnech 18. – 19. 8. 2016 na letní etapě výstavy Flora Olomouc exekuční akci. Tato exekuční akce byla zaměřena na prodejce, kteří měli daňové nedoplatky.
Dne 3. srpna 2016 bylo Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 18021/2016 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka ELEKTRA PV, s.r.o., IČ: 48202550. Zveřejněním vyhlášky pod č. j. KSCB 41 INS 18021/2016-A-3 v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.
V minulých dnech provedli pracovníci operativního vymáhání exekuci současně v pěti provozovnách daňového dlužníka.
Kulisu kontrolně-exekuční akce Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, zaměřené na dlužníky, kteří se vyhýbají placení daní, dotvářela dnes večer hudba interpretů z různých částí světa. Vybrané prodejce v areálu oblasti Dolní Vítkovice navštívili zaměstnanci finančního úřadu za doprovodu celní správy. Kontrolory zajímaly především peníze v pokladnách stánkových prodejců. Po zjištění stavu hotovosti v pokladně daňových dlužníků následovalo okamžité zajištění částky. Zajištěné peníze budou použity na úhradu daňových nedoplatků dlužníků. Zajištěné částky nebyly astronomické, akce však měla kromě dopadu finančního také ukázat dlužníkům, že Finanční správa bude jejich nedoplatky aktivně vymáhat všemi zákonnými cestami.
Exekuční sklady Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj před prázdninami vydají ze svých útrob řadu automobilů, které si zájemci mohou doslova za pár desítek tisíc pořídit v dražbách pořádaných na konci června.
Finanční správa pokračuje v mediální kampani na zahájení Elektronické evidence tržeb (etržeb). Dne 20. 6. 2016 proto uspořádala v sídle Finančního úřadu pro Jihočeský kraj další kolo roadshow za účasti náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové a dalších pracovníků Ministerstva financí a Finanční správy.
V zasedací místnosti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v Českém Krumlově, se 7. června konala úspěšná dražba movitých věcí. Předmětem dražby byly pneumatiky, zabavené v průběhu prosince loňského roku v rámci rychlé exekuční akce.
Od prvního červnového úředního dne, kterým je středa 1. 6. 2016 se mění umístění a rozsah služeb některých pracovišť Finančního úřadu pro Karlovarský kraj. Po více jak pětadvaceti letech své samostatnosti dochází k přechodu na jinou formu poskytování služeb veřejnosti u dosavadního Územního pracoviště v Kraslicích a stejně tak v Aši, které budou k dispozici občanům v režimu kontaktního místa.
Od 1. června 2016 dojde na 2 územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k organizační změně a ke změně umístění spisů poplatníků. Spisy jsou z těchto územních pracovišť přesunuty na jiné územní pracoviště v rámci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.
Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti, že od 21. 5.2016 dojde ke změně umístění spisů poplatníků Územního pracoviště v Bystřici pod Hostýnem, Pod Kaštany 1500. Spisy budou přesunuty na spravující Územní pracoviště v Holešově, ul. Pivovarská 1419, Holešov. Stane se tak v souladu s Pokynem č . GFŘ-D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. Z důvodu stěhování bude Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem v dosavadním sídle Pod Kaštany 1500 od 23. 5. 2016 do 27. 5. 2016 pro veřejnost uzavřeno.
Od 23. května 2016 upravují územní pracoviště v Horšovském Týně, Nepomuku a Horažďovicích úřední hodiny. Tato pracoviště budou daňové veřejnosti dostupná v pondělí a ve středu od 8 do 17 h. V obdobích podávání daňových přiznání (leden – daň z nemovitých věcí a březen – daň z příjmů) bude možné rozšíření úředních hodin na základě zájmu veřejnosti.
Na Územních pracovištích v Bohumíně a v Českém Těšíně dochází ode dne 23. května tohoto roku ke změně rozsahu dosud vykonávaných agend. Ke změně v rozsahu vykonávaných agend dojde od 1. června tohoto roku také u Územních pracovišť v Orlové a ve Fulneku.
Územní pracoviště v Holešově Finančního úřadu pro Zlínský kraj se stěhuje na novou adresu.
Exekutoři Finančního úřadu pro hlavní město Prahu zajistili 12. 5. 2016 v průběhu kontrolně exekuční akce movité věci v celkové hodnotě 11.140.149 Kč. Tentokráte byly zajištěny výrobní stroje, motorová vozidla, manipulační technika i pneumatiky. Exekuce byla provedena u dvou daňových dlužníků, jejichž nedoplatek na dani z přidané hodnoty dosáhl hodnoty 44 milionů korun.
Od 1. června 2016 dojde na 2 územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj k organizační změně a ke změně umístění spisů poplatníků. Spisy budou z těchto územních pracovišť přesunuty na jiná územní pracoviště v rámci Finančního úřadu pro Středočeský kraj.
Exekuční akce Finančního úřadu pro hlavní město Prahu s krycím názvem „GUTENBERG“ proběhla za maximálního utajení 5. května 2016. Při této exekuční akci se podařilo zabavit majetek daňového dlužníka v hodnotě 285.707.326 Kč. Stala se jednou z nejúspěšnějších akcí v historii Finanční správy České republiky.
V rámci změny organizace práce malých územních pracovišť, informuje Finanční úřad pro Olomoucký kraj o skutečnosti, že od 1. června 2016 tato změna postihne i Územní pracoviště v Konici.
Od 23. května dojde na Územním pracovišti v Bílině a Územním pracovišti v Podbořanech ke změně úředních hodin pro výkon státní správy.
Dnem 31. května 2016 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016. Stejně jako v předchozích letech jsou i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí zasílány složenky k placení této daně. Letos však poprvé tzv. „Daňová složenka“ nepodléhá poštovnímu poplatku.
Poměrně neočekávaně se vyvinul rutinní záměr daňových exekutorů Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, zase po čase prověřit skutečnou solventnost problémového daňového dlužníka, jehož závazky díky jeho platební liknavosti a ukončenému podnikání již došplhaly k několikamiliónovým výším.
Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že ve dnech 23. 5. - 31. 5. 2016 bude na jeho územním pracovišti v Náměšti nad Oslavou z důvodu stěhování pracoviště provoz omezen pouze na příjem podání.
Poslední den pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2016 spadá na úterý 31. května. Finanční správa, jako každý rok, rozesílá poštou složenky na úhradu této daně, letos od 22. dubna. Letošní novinkou je zavedení bezplatné daňové složenky pro fyzické osoby.
31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2016, nebo její první splátky. Od 22. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2016 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.
Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje všechny poplatníky, využívající pro platbu daně z nemovitých věcí soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO), aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně.
Finanční správa pokračuje v přípravě na zahájení Elektronické evidence tržeb (E-tržby). Dne 4. 4. 2016 spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb a dne 7. 4. 2016 uspořádala v sídle jihlavského finančního úřadu další kolo Roadshow EET za účasti paní JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., náměstkyně ministra financí ČR, a dalších pracovníků Ministerstva financí ČR, Generálního finančního ředitelství a Finančního úřadu pro Kraj Vysočina.
Hned několika exekučními akcemi v měsíci březnu potvrdili vzájemnou výbornou spolupráci pracovníci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a příslušníci Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
Nečekaný zájem veřejnosti vyvolaly dražby motorových vozidel. Do dražeb se zaregistrovalo celkem 53 dražitelů s místem bydliště napříč Českou republikou.
V adrenalinovou soutěž se změnila dražba luxusního osobního automobilu, která proběhla na Finančním úřadu pro Ústecký kraj, Územním pracovišti v Lounech dne 23. března 2016.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu. Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která začíná běžet až po vyměření daně. Aktuálně podávaná přiznání k dani z příjmů budou vyměřena ke dni 1. dubna 2016 a následující den začne tato lhůta běžet, takže uplyne dnem 2. května 2016. V případě, že na základě včas podaného přiznání k dani z příjmů vznikne vratitelný přeplatek, bude poplatníkovi do této lhůty vrácen. Za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání částky z účtu finančního úřadu.
Od 1. 3. 2016 mohou poplatníci daně, fyzické osoby s rodným číslem nebo vlastním číslem plátce, zaplatit vybrané daně na každé pobočce České pošty bez úhrady poštovního poplatku, a to využitím nové Poštovní poukázky A - doklad V/DS, tzv. „daňové složenky“.

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání za rok 2015 nejpozději do 1. dubna 2016. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání, mohou využít rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť.

Z důvodu plánovaného celodenního přerušení dodávky elektrické energie bude dne 17. 3. 2016 Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště v Klatovech pro veřejnost uzavřeno. Funkční nebude tento den telefonické spojení na územních pracovištích v Klatovech, v Sušici a v Horažďovicích.
Poplatníci daně z příjmů mají letos povinnosti podat přiznání za rok 2015 nejpozději do 1. dubna 2016. Finanční úřad pro Olomoucký kraj proto zorganizuje výjezdy svých pracovníků do vybraných obcí a rozšíří úřední hodiny pro veřejnost na všech územních pracovištích.
Finanční správa pokračuje v přínosné spolupráci s Celní správou. V únoru 2016 tato spolupráce přinesla do státního rozpočtu bezmála 3 miliony korun, které byly uhrazeny daňovými dlužníky pod hrozbou zabavení jejich procleného zboží. Dále se podařilo zabavit zboží za téměř 2 miliony korun daňovým dlužníkům, kteří navzdory hrozbě zabavení zboží dlužnou daň neuhradili. Škála zabaveného zboží je pestrá, byl zabaven textil, papír v rolích dřevěné fošny, přírodní barviva i polodrahokamy.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje veřejnost, že proběhlo stěhování Územního pracoviště v Karviné z dosud užívané budovy na ulici Fryštátská č. 89/2 do budovy na ulici Zakladatelská č. 974/20 v Karviné - Novém Městě (naproti Karvinské hornické nemocnice a.s.).
V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět celou řadu opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Přiznání k této dani budou vybírána nejen na územních pracovištích finančních úřadů, ale také v letošním roce bude Finanční správa vysílat své pracovníky do terénu, aby lidem usnadnila podání daňových přiznání.
Finanční úřad pro Ústecký kraj zrealizoval dne 9. února 2016 další celokrajskou exekuční akci pod názvem „Hromnice“, která byla zaměřena na dlužníky s evidovanými daňovými nedoplatky na dani z přidané hodnoty, dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob.
Přesvědčení, že finanční úřad pracuje pomalu a je schopen zasáhnout pouze v rámci své územní příslušnosti, se stává iluzí. Finanční úřad pro hlavní město Prahu v rámci své vyhledávací činnosti identifikoval daňový subjekt, u kterého měl zásadní pochybnosti o tom, že bude schopen a ochoten plnit své závazky na dani z přidané hodnoty.
S velkým úspěchem skončila ve středu 10. 2. 2016 dražba dvou movitých věcí, pořádaná Finančním úřadem pro Zlínský kraj, Územním pracovištěm ve Zlíně.
Dne 28. ledna 2016 se uskutečnil odborný seminář k problematice kontrolního hlášení DPH 2016 v prostorech Hotelu Slovan v Jeseníku, kde přednášeli pracovníci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.
Ve dnech 18. – 19. února 2016 bude probíhat stěhování Územního pracoviště v Karviné z dosud užívané budovy na ulici Fryštátská č. 89/2 do budovy na ulici Zakladatelská č. 974/20 v Karviné - Novém Městě (naproti Karvinské hornické nemocnice a.s.).

Finanční úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že jeho územní pracoviště v Horšovském Týně se stěhuje.

Naposledy na staré adrese (Domažlická 55) budou pracovníci Finanční správy úřadovat ve středu 10. 2. 2016.

Právě probíhá období plesů, zábav, maturitních plesů. Spolky a místní zájmová sdružení, která pořádají tyto akce, často organizují v jejich rámci slosování prodaných losů o věcné ceny, tedy zkráceně tomboly.
Exekuční akce finančního úřadu jsou prováděny v těsné spolupráci s celní správou. Díky této spolupráci bylo v průběhu ledna tohoto roku provedeno 13 exekučních akcí.
V pondělí 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2016 prostřednictvím SIPO.

Finanční úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že jeho územní pracoviště v Horažďovicích se stěhuje.

Naposledy na staré adrese (Blatenská 1081) budou pracovníci Finanční správy úřadovat ve středu 3. 2. 2016.

Nečekaný zájem veřejnosti vyvolala první dražba nákladního automobilu Fiat Dobló Cargo combi 1,3 JTD za vyvolávací cenu 85 tisíc korun. Do dražby se zaregistrovalo celkem 13 dražitelů s místem bydliště napříč Českou republikou.
Finanční úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že jeho územní pracoviště v Klatovech bude v úterý 26. ledna 2016 v odpoledních hodinách od 13.30 do 15.30 h z technických důvodů uzavřeno.
S datem 1. února uplyne lhůta pro podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016. Povinnost se vztahuje na všechny poplatníky, u kterých v průběhu loňského roku došlo k nějaké majetkové změně – nabyli nebo pozbyli vlastnictví k části svých dosavadních nemovitostí, došlo ke změně katastrálních výměr pozemků nebo se jiným způsobem změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně, např. přestavbou nebo změnou způsobu užívání staveb.
Platba daně přes SIPO, tedy nejpohodlnější možný způsob platby daně, je možná již letos. Přihlašovací formulář je ale třeba podat na úřadě do konce ledna!
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 2. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.