Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Organizační změna a změna umístění spisů poplatníků územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

26. 5. 2016 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Od 1. června 2016 dojde na 2 územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k organizační změně a ke změně umístění spisů poplatníků. Spisy jsou z těchto územních pracovišť přesunuty na jiné územní pracoviště v rámci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

 

Územní pracoviště, na kterém dojde ke změně umístění spisu Spravující územní pracoviště, na kterém bude nově umístěn spis od 1. 6. 2016

 Územní pracoviště v Blatné

 Územní pracoviště ve Strakonicích

 tř. J. P. Koubka 91
388 01 Blatná
Telefon od 1. 6. 2016:
387 722 410; 387 722 411

 Na Ohradě 1067
386 01 STRAKONICE
Telefon: 383 363 111

Územní pracoviště ve Vodňanech

Územní pracoviště ve Strakonicích

Jiráskova 116
389 01 Vodňany
Telefon od 1. 6. 2016:
387 722 412; 387 722 413

Na Ohradě 1067
386 01 STRAKONICE
Telefon: 383 363 111

Poplatníkům se místně příslušný finanční úřad (Finanční úřad pro Jihočeský kraj) nezmění, proto nebudou vydávána žádná nová rozhodnutí o registraci.

Územní pracoviště ve Vodňanech a Územní pracoviště v Blatné zůstávají ve svých stávajících prostorech a budou zajišťovat zejména následující oblasti výkonu státní správy, a to příjem veškerých podání a poskytování součinnosti občanům (například při podávání žádostí a daňových přiznání), pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky, vystavování potvrzení včetně potvrzování stavu osobního daňového účtu, poskytování základních informací k oblastem činnosti finanční správy a distribuce daňových tiskopisů.

Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin s možným rozšířením v exponovaných obdobích (leden a březen). Současně upozorňujeme, že již v minulém roce byl omezen příjem daňových plateb v hotovosti na územních pracovištích mimo sídla okresu. Bylo zde možné platit pouze částky uvedené na exekučních příkazech a správní poplatky. Od 1. června 2016 bude daňová pokladna v Blatné a Vodňanech z bezpečnostních důvodů zcela uzavřena.

Upozorňujeme, že správní poplatky spojené s některými úkony správce daně bude proto možné platit bezhotovostně převodem z účtu nebo kolkovými známkami, které je možné zakoupit u České pošty, s. p.. K 31. 5. 2016 jsou také zrušena na Územních pracovištích v Blatné a Vodňanech stará telefonní čísla a zřízena čísla nová (viz tabulka).