Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Organizační změna a změna umístění spisů poplatníků územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

26. 5. 2016

Od 1. června 2016 dojde na 2 územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k organizační změně a ke změně umístění spisů poplatníků. Spisy jsou z těchto územních pracovišť přesunuty na jiné územní pracoviště v rámci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

 

Územní pracoviště, na kterém dojde ke změně umístění spisu Spravující územní pracoviště, na kterém bude nově umístěn spis od 1. 6. 2016

 Územní pracoviště v Blatné

 Územní pracoviště ve Strakonicích

 tř. J. P. Koubka 91
388 01 Blatná
Telefon od 1. 6. 2016:
387 722 410; 387 722 411

 Na Ohradě 1067
386 01 STRAKONICE
Telefon: 383 363 111

Územní pracoviště ve Vodňanech

Územní pracoviště ve Strakonicích

Jiráskova 116
389 01 Vodňany
Telefon od 1. 6. 2016:
387 722 412; 387 722 413

Na Ohradě 1067
386 01 STRAKONICE
Telefon: 383 363 111

Poplatníkům se místně příslušný finanční úřad (Finanční úřad pro Jihočeský kraj) nezmění, proto nebudou vydávána žádná nová rozhodnutí o registraci.

Územní pracoviště ve Vodňanech a Územní pracoviště v Blatné zůstávají ve svých stávajících prostorech a budou zajišťovat zejména následující oblasti výkonu státní správy, a to příjem veškerých podání a poskytování součinnosti občanům (například při podávání žádostí a daňových přiznání), pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky, vystavování potvrzení včetně potvrzování stavu osobního daňového účtu, poskytování základních informací k oblastem činnosti finanční správy a distribuce daňových tiskopisů.

Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin s možným rozšířením v exponovaných obdobích (leden a březen). Současně upozorňujeme, že již v minulém roce byl omezen příjem daňových plateb v hotovosti na územních pracovištích mimo sídla okresu. Bylo zde možné platit pouze částky uvedené na exekučních příkazech a správní poplatky. Od 1. června 2016 bude daňová pokladna v Blatné a Vodňanech z bezpečnostních důvodů zcela uzavřena.

Upozorňujeme, že správní poplatky spojené s některými úkony správce daně bude proto možné platit bezhotovostně převodem z účtu nebo kolkovými známkami, které je možné zakoupit u České pošty, s. p.. K 31. 5. 2016 jsou také zrušena na Územních pracovištích v Blatné a Vodňanech stará telefonní čísla a zřízena čísla nová (viz tabulka).