Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2018

Finanční správa České republiky upozorňuje daňovou veřejnost, že v pondělí 31. prosince 2018 budou Finanční úřad pro Plzeňský kraj a jeho územní pracoviště Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov, Blovice, Kralovice, Přeštice, Stříbro a Sušice otevřena pouze do 14.00 h.

Finanční úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že z technických důvodů budou pokladny pro výběr daní v hotovosti na územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj otevřeny pouze do středy 19. prosince 2018 včetně. Toto opatření vyplývá z nutnosti zúčtovat platby s Českou národní bankou do konce roku 2018.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem plateb v hotovosti v daňových pokladnách bude středa 19. prosince 2018.

V úterý 27. 11. 2018 proběhla ve spolupráci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a Celního úřadu pro hlavní město Prahu exekuční akce s názvem Strahov zaměřená na vymožení daňového nedoplatku převyšující částku 12 milionů Kč.

V průběhu měsíce srpna se pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť vydali po Jihočeském kraji kontrolovat plnění zákona o evidenci tržeb.

V úterý 28. 8. 2018 ve večerních hodinách se kontrolní pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu vydali do pražských ulic kontrolovat již v minulosti pravomocně potrestané poplatníky za porušení zákona o evidenci tržeb.

Kontrola zaměřená na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb zjistila v provozovně non-stop baru v Praze 5 hrubé porušování zákona. Opakovanou kontrolou bylo zjištěno, že non-stop bar je stále otevřen, aniž by disponoval funkčním pokladním zařízením. Hrubé porušení zákona bylo v této provozovně zjištěno opakovaně, proto bylo rozhodnuto o okamžitém uzavření provozovny.

Kontrolu zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o EET provedli ve středu 1. srpna pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu s podporou pražských celníků v jedné z vyhlášených pražských restaurací. Kontroloři během akce zadokumentovali vydávání tisíců falešných účtenek z pokladního zařízení.

Hudební festival je pro prodejce zboží všeho druhu mimořádnou příležitostí prezentovat své výrobky a firmu. Proto Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj před zahájením festivalu oslovil 10 registrovaných prodejců z Moravskoslezského kraje, kterým kvůli existujícím nedoplatkům vůči finančnímu úřadu hrozilo provedení mobiliární exekuce majetku při prodeji na festivalu.

V minulém týdnu proběhla ve Zlínském kraji úspěšná exekuční akce zaměřená na daňové dlužníky, kteří vlastní osobní automobil.

Z činnosti finančních úřadů bylo zjištěno, že v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti někteří plátci neplní níže uvedené povinnosti podle zákona o daních z příjmů. Proto se oba finanční úřady v druhém pololetí 2018 v kontrolní činnosti zaměří na tuto oblast, přičemž předmětem kontroly bude zejména kontrola plnění povinností, uložených zákonem o daních z příjmů a daňovým řádem, tj. vedení všech listin mzdové aj. evidence (např. účetnictví), dle kterých bude ověřena správnost zdanění příjmů zaměstnanců, které jim byly vyplaceny, nebo které obdrželi v souvislosti s výkonem závislé činnosti u plátce daně (zaměstnavatele). Z těchto důvodů finanční úřad doporučuje všem plátcům daně provést kontrolu plnění svých povinností, případně tyto urychleně provést.

Specializovaný finanční úřad navázal na úspěšnou exekuční akci s pracovním názvem KAJETÁN, která proběhla v březnu letošního roku. Ve čtvrtek 31. května pokračovala mobiliární exekuce zaměřená na zabavení finančních prostředků z nelegálně provozovaných technických zařízení, tzv. „kvízomatů“.

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 proběhla exekuční akce „Troja“ s cílem zajistit daňové nedoplatky u dlužníků po celé Praze.

Předposlední květnový čtvrtek, 24. 5. 2018 se pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu zaměřili na vymáhání daňových nedoplatků a neuhrazených pokut za nedodržování zákonu o evidenci tržeb.

Ve středu večer skončila exekuční akce Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj s názvem Fulmen (Blesk) zaměřená na daňové dlužníky. Účastnilo se jí 11 exekutorů, kteří u dlužníků na jejich daňové nedoplatky vymohli částku téměř 900 tis. Kč v hotovosti a u těch dlužníků, kteří nedoplatky neuhradili na místě zcela, byl dále sepsán movitý majetek.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu uskutečnil v úterý 24. 4. 2018 celopražskou kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o evidenci tržeb v hodinových hotelech.

Specializovaný finanční úřad ve spolupráci s Finančním úřadem pro Středočeský kraj a s Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj realizoval 28. března 2018 v denních hodinách exekuční akci s pracovním názvem „KAJETÁN“. Exekuční akce byla provedena v provozovnách daňového dlužníka nelegálně provozujícího technická zařízení označovaná jako „kvízomaty“. Za tuto nelegální činnost byla daňovému subjektu uložena pokuta, kterou zcela neuhradil.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hlavní město Prahu realizoval dne 8. 3. 2018 exekuční akci s názvem „Vinohrady“ zaměřenou především na daňové nedoplatky na dani z přidané hodnoty.

Úředníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí od 5. března za občany do vybraných obcí kraje, aby tam poskytovali informace i tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání od občanů v obcích osobně přebírali. Nejčastěji je najdete v prostorách městských a obecních úřadů.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2017 je úterý 3. dubna 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

Osmkrát vyrazí pracovníci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj do různých obcí kraje, aby – jako již mnohokrát v minulých letech – vybrali na místě daňová přiznání a odpověděli občanům na jejich dotazy či pomohli s kontrolu úplnosti podávaného přiznání k dani z příjmů.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu.

První únorovou sobotu uskutečnil Finanční úřad pro hlavní město Prahu kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o evidenci tržeb.

Zákon o elektronické evidenci tržeb platí více než rok a kontroloři finančního úřadu stále zjišťují nedostatky při jeho dodržování. O uplynulém víkendu provedl Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 34 místních šetření v centru Ostravy, při kterých zjistil pět závažných porušení zákona.