Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob

29. 3. 2016 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu. Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která začíná běžet až po vyměření daně. Aktuálně podávaná přiznání k dani z příjmů budou vyměřena ke dni 1. dubna 2016 a následující den začne tato lhůta běžet, takže uplyne dnem 2. května 2016. V případě, že na základě včas podaného přiznání k dani z příjmů vznikne vratitelný přeplatek, bude poplatníkovi do této lhůty vrácen. Za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání částky z účtu finančního úřadu.

Finanční úřad dále upozorňuje poplatníky, kteří jsou u správce daně registrováni, tedy obdrželi „Osvědčení o registraci“, že jsou povinni určit k vrácení přeplatku jeden z bankovních účtů uvedených v registraci.

Pokud bude registrovaný daňový subjekt žádat o vrácení přeplatku na účet, který v registračních údajích neoznámil (správce daně jej nemá v registru), je nezbytné, aby tak učinil do doby vzniku přeplatku. Registraci podléhají účty, na nichž jsou soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti a jsou využívány k ekonomické činnosti. Za tím účelem poplatník podá u správce daně tiskopis „Oznámení o změně registračních údajů“, který nalezne na www.financnisprava.cz v nabídce Daňový portál – Elektronická podání pro FS – Elektronické formuláře – Registrace – Oznámení o změně registračních údajů nebo Daňové tiskopisy – Databáze aktuálních tiskopisů – Skupina tiskopisů – Registry – Daň z příjmů fyzických osob.

V případě, že poplatník má u správce daně registrovaný účet, nemůže požadovat vrácení vratitelného přeplatku poštovním poukazem nebo na jiný neregistrovaný účet.