Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2019

Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí přechází od 1. ledna 2020 do optimalizovaného režimu, kdy budou služby pro občany omezeny na úřední dny, tj. budou poskytovány v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Od 1. ledna 2020 dojde na 3 územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k organizační změně. Tato organizační změna, nemá vliv na rozsah a dosah služeb, které občanům územní pracoviště doposud poskytují. Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města. Současná dostupnost poskytovaných služeb tak bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště, pouze v souladu s pokynem č. GFŘ-D-41 dojde ke změně umístění spisu.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na omezení provozu územních pracovišť v pondělí 23. 12. 2019 a v úterý 31. 12. 2019. Dále oznamujeme, že příjem hotovosti v daňových pokladnách územních pracovišť v okresních městech je možný nejpozději do 18. 12. 2019.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem plateb v hotovosti v daňových pokladnách bude středa 18. prosince 2019.

Pracovníci Generálního ředitelství cel a Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj navázali spolupráci v úspěšném potírání daňových úniků a daňové kriminality. Operativní spolupráce při výměně informací mezi celníky a specialisty Finanční správy umožnila lépe analyzovat případ a následně rychle a účinně zasáhnout.

Téměř čtyři sta daňových subjektů a náklad o objemu převyšujícím tisíc tun prověřili při společné kontrolní akci pracovníci Finanční a Celní správy z Jihomoravského kraje.

Pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu provedli v úterý 9. 10. 2019 v tržnici Sapa kontrolu dodržování zákona o evidenci tržeb a současně realizovali exekuci daňových nedoplatků u dlužníků, kteří v tržnici obchodují.

V průběhu měsíce srpna a září se pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť vydali po Jihočeském kraji kontrolovat plnění zákona o evidenci tržeb.

Pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu vyrazili ve čtvrtek 19. 9. 2019 za dlužníky, jejichž daňové nedoplatky činily více než 21 milionů Kč.

Dne 12. září 2019 zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu provedli exekuční akci, jejímž cílem bylo zajistit finanční prostředky k úhradě daňového nedoplatku provozovatele hazardních her.

Reprodukce slavného obrazu Karla Gotta nebo olejomalba Kristiána Kodeta, Bohumila Dvorského, Jiřího Havlíčka a dalších přitáhnou milovníky krásného umění na dražbu zabavených předmětů, kterou 17. září 2019 pořádá Finanční úřad pro Jihomoravský kraj na pracovišti v Břeclavi.

Za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě daňového nedoplatku provozovatele hazardních her provedli zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu dne 22. července 2019 v řadě již třetí úspěšnou exekuční akci.

Specializovaný finanční úřad provedl další úspěšnou exekuční akci u provozovatele hazardních her a zajistil od daňového dlužníka finanční prostředky, které budou využity k úhradě daňového nedoplatku.

Zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu provedli dne 25. června 2019 další úspěšnou exekuční akci, jejímž cílem bylo zajistit finanční prostředky k úhradě daňového nedoplatku provozovatele hazardních her.

Zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu provedli dne 20. června 2019 další úspěšnou exekuční akci, jejímž cílem bylo zajistit finanční prostředky k úhradě daňového nedoplatku provozovatele hazardních her.

V sobotu 8. 6. 2019 proběhla na tržišti na Praze 9 kontrolní akce zaměřená na dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb.

S cílem zajistit prostředky k úhradě daňového dluhu provedli dne 29. května 2019 zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu ve spolupráci s Celním úřadem pro hlavní město Prahu další úspěšnou exekuční akci. Exekutoři se zaměřili na daňového dlužníka, který provozuje hazardní hry.

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019, nebo její první splátky. Od 16. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné i celková výše daňové povinnosti na rok 2019 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

S cílem zajistit prostředky k úhradě daňového dluhu provedli dne 2. dubna 2019 zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu ve spolupráci s Finančním úřadem pro Středočeský kraj a s Celním úřadem pro hlavní město Prahu další úspěšnou exekuční akci směřující k vymožení neuhrazené daně daňovým dlužníkem, který provozuje hazardní hry.

V Moravskoslezském kraji bylo dosud podáno celkem 155 000 daňových přiznání. Z toho elektronicky bylo podáno 23 000 přiznání. Kolem 2 000 přiznání podali občané úředníkům osobně mimo územní pracoviště finančních úřadů, přímo na obecních a městských úřadech.

Při celopražské kontrolní akci pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu v sobotu 23. 3. 2019 kontrolovali, zda v minulosti trestaní poplatníci začali Zákon o ET dodržovat.

Jako každý rok se zaměstnanci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj snaží poplatníkům vyjít vstříc, tudíž se letos uskuteční celkem šest výjezdů do obcí v Olomouckém kraji, které poplatníkům usnadní podání daňového přiznání. Zaměstnanci zde budou poskytovat informace potřebné pro řádné vyplnění daňových tiskopisů, informace o změnách v zákoně apod.

Do prvního dubna, kdy končí lhůta pro podání přiznání, vyjede finanční úřad celkem do 12 obcí v Moravskoslezském kraji. Do tří obcí, kde bývá zájem občanů o osobní konzultace a podání daňového přiznání největší, přijedou úředníci opakovaně.

Pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu vyrazili ve čtvrtek 28. 2. 2019 za dlužníky, jejichž daňové nedoplatky na dani z přidané hodnoty činily přes 35 milionů Kč.

S cílem zajistit prostředky k úhradě daňového dluhu provedli v nočních hodinách ze 14. na 15. února 2019 zaměstnanci Specializovaného finančního úřadu ve spolupráci s Celním úřadem pro Karlovarský kraj další úspěšnou exekuční akci směřující k vymožení neuhrazené daně daňovým dlužníkem, který provozuje hazardní hry.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2019.

Do termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob už zbývají jen necelé dva měsíce. Posledním dnem, ve kterém musí být přiznání podáno, je pondělí 1. dubna 2019.