Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů za rok 2015: Blíží se termín pro podání daňového přiznání

22. 3. 2016 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání za rok 2015 nejpozději do 1. dubna 2016. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání, mohou využít rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť.

Od 21. 3. 2016 do 1. 4. 2016 budou finanční úřad a územní pracoviště otevřeny pro veřejnost každý pracovní den do 18.00 hod..

V případě, že poplatníci upřednostní místo papírové formy internet, mají pro elektronickou komunikaci k dispozici aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, dostupnou na www.daneelektronicky.cz. Zde najdou veškeré informace, nutné k vyplnění a podání přiznání. Elektronické formuláře obsahují průvodce formou vysvětlivek a nápověd, a také kontrolují formální správnost vyplněných řádků, i úplnost vyplnění formuláře. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv, v jakoukoliv denní i noční dobu, bez ohledu na úřední hodiny.

Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím zmíněné aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, nebo přes datovou schránku. Za nedodržení povinné elektronické formy podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.

Daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob lze uhradit bankovním převodem na účet 721 77627231/0710. Nově mohou fyzické osoby uhradit daňovou povinnost v hotovosti poštovní poukázkou bez transakčního poplatku. Tato poštovní poukázka A – doklad V/DS (tzv. „daňová složenka) je dostupná na každé pobočce České pošty, s. p. i na každém územním pracovišti finančního úřadu.

Daňové pokladny finančního úřadu jsou otevřeny pouze v okresních městech a z technických důvodů nemohou být otevřeny po celý den v úředních hodinách. Budou otevřeny na všech územních pracovištích v sídlech okresů v termínu od 21. 3. 2016 do 1. 4. 2016 od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 15.00 hod. denně, s výjimkou územního pracoviště v Českých Budějovicích, kde jsou pokladní hodiny bez přerušení od 8.00 do 15.00 hod.

Dnem úhrady daňové povinnosti je datum připsání finančních prostředků na účet správce daně a nikoliv datum odepsání z účtu daňového subjektu.

Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.