Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Pořádáte zábavu nebo ples s tombolou? Pozor na povinný odvod z loterií

29. 1. 2016 Tisková zpráva

Ing. Michaela Hošťálková tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Právě probíhá období plesů, zábav, maturitních plesů. Spolky a místní zájmová sdružení, která pořádají tyto akce, často organizují v jejich rámci slosování prodaných losů o věcné ceny, tedy zkráceně tomboly.

Pořádání tomboly podléhá povolení obecního úřadu, příp. Ministerstva financí, a výnos také odvodu z loterií a podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s povinností podat hlášení a přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her.

Provozovatelem tomboly může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR, které je vydáno povolení k provozování tomboly správním úřadem v místě pořádání tomboly, u tombol s herní jistinou do 50.000,- Kč je to obecní úřad, jinak Ministerstvo financí.
Výnos z tomboly podléhá dani - odvodu z loterií se sazbou 20 % (při datu konání tomboly do 31. 12. 2015) nebo 23 % (pro tomboly konané od 1. 1. 2016). Pokud tombola proběhla ve 4. čtvrtletí roku 2015, provozovatel musí podat do 1. března 2016 přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a ve stejném termínu odvod i zaplatit. Pokud proběhne tombola v 1. čtvrtletí roku 2016, provozovatel je povinen podat nejpozději do 20. dubna 2016 hlášení k záloze na odvod z loterií a ve stejném termínu odvod zaplatit, a poté v následujícím roce musí podat do 1. března 2017 přiznání k odvodu z loterií.

Přiznání k odvodu z loterií se podává buďto elektronicky prostřednictvím webových stránek Finanční správy ČR www.daneelektronicky.cz (pro právnické osoby se zpřístupněnou datovou schránkou je to jediný způsob platného podání) nebo písemně – osobně či poštou Finančnímu úřadu pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 Plzeň. Číslo účtu pro platbu odvodu z loterií – tombol je 2639-77627311/0710, variabilní symbol je IČO právnické osoby, konstantní symbol je 1148.

Jinou možností je pořádání soutěže o ceny podle výše uvedeného zákona a podle vyhlášky č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií, kde nejsou administrativní postupy tak striktní.

Provozovatelem smí být kromě právnické osoby i podnikající fyzická osoba, nevydává se žádné povolení k uspořádání soutěže o ceny, neplatí se ani žádný správní poplatek za povolení ani odvod z loterií. Jedinou povinností je oznámit pořádání soutěže o ceny finančnímu úřadu nejpozději 15 dnů před zahájením soutěže o ceny.