Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Termín přiznání daně z nemovitých věcí se blíží, finanční úřady posilují provozní dobu

22. 1. 2016 Tisková zpráva

Ing. Čestmír Kubera ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

S datem 1. února uplyne lhůta pro podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016. Povinnost se vztahuje na všechny poplatníky, u kterých v průběhu loňského roku došlo k nějaké majetkové změně – nabyli nebo pozbyli vlastnictví k části svých dosavadních nemovitostí, došlo ke změně katastrálních výměr pozemků nebo se jiným způsobem změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně, např. přestavbou nebo změnou způsobu užívání staveb.

Podstatnou letošní změnou týkající se podnikatelů je, že stavby, které mají v obchodním majetku, musí být nově zdaňovány, kromě obytných domů a jednotek, se sazbou pro podnikání. Poplatníci, kterým zcela zanikla daňová povinnost, jsou povinni v tomtéž termínu finančnímu úřadu tuto skutečnost oznámit a placení daně z nemovitých věcí tím odhlásit. Přiznání není nutné podávat pouze z důvodů změny zákonných nebo obecních koeficientů, ceny půdy, případně sazeb daně. V takovém případě úřad provede přepočet daňové povinnosti automaticky a její novou výši dosavadnímu poplatníkovi na nové období předepíše a sdělí zpravidla hromadným předpisným seznamem.

Finanční úřad pro Karlovarský kraj každoročně v průběhu ledna přijímá a zpracovává řádově 6 až 8 tisíc nových daňových přiznání. Každý rok se tak koncem ledna stupňují požadavky veřejnosti spojené s podáváním těchto přiznání, proto jsou tomuto zájmu přizpůsobovány i úřední hodiny pro tuto agendu. V týdnu od 25. do 29. ledna 2016 budou úřadovny Finančního úřadu pro Karlovarský kraj v Ostrově, Sokolově, Kraslicích, Chebu, Aši, Mariánských Lázních i Karlových Varech k dispozici v rozsahu pondělí a středa 8:00 až 17:00, v ostatní dny pak od 8:00 do 15:30 hod. V poslední den lhůty, tj. 1. února 2016, bude otevřeno jako běžný úřední den od 8:00 do 17:00 hod.

Samotné zaplacení daně z nemovitých věcí je letos termínováno do 31. května 2016. Finanční správa bude stejně jako v předchozích letech svým poplatníkům zasílat složenky k úhradě této daně. Poplatníci, kteří jsou držiteli spojovacího čísla SIPO, však mohou do konce ledna požádat o možnost úhrady této daně inkasním způsobem; příslušné tiskopisy jsou k dispozici na úřadovnách finančních úřadů, stejně jako pomoc se zavedením tohoto institutu, kdy odpovědnost za včasnost úhrady této daňové povinnosti přechází na finanční úřad. Celorepublikově se do tohoto systému zapojilo již více jak 40 tisíc poplatníků.

Celkový výnos na dani z nemovitých věcí, který je stoprocentním příjmem obcí, v jejichž katastru se nemovitosti nacházejí, činil v roce 2015 v Karlovarském kraji přes 347 mil Kč. Na tvorbě výše tohoto výnosu se přímo podílejí i obce, které mají právo regulovat daňovou zátěž prostřednictvím koeficientů stanovovaných obecními vyhláškami.

V Karlovarském kraji je evidováno k dani z nemovitých věcí 109 tisíc poplatníků, z důvodu majetkových změn jich průměrně 7 tisíc podává během ledna nová daňová přiznání, přesto ještě další 4 tisíce poplatníků plní svou povinnost přiznání daně opožděně a jsou vystavováni riziku dodatečných sankcí. K dnešnímu dni eviduje Finanční úřad pro Karlovarský kraj teprve 3 200 učiněných podání. S velkou výhodou lze pro tento účel využívat interaktivní elektronické formuláře soustředěné na Daňovém portále finanční správy a dávají možností přiznání zároveň elektronicky podat, dokonce bez nutnosti jejich stvrzení elektronickým podpisem. Bližší informace, návody, podmínky a postupy jsou uveřejněny na internetové stránce www.financnisprava.cz.