Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2015

Pracovníci Finanční správy, konkrétně kontrolního oddělení Odboru územního pracoviště v Jeseníku, odhalili v rámci daňové kontroly u daňového subjektu výrobnu psychotropních látek.
Finanční správa České republiky upozorňuje daňovou veřejnost, že ve čtvrtek 31. prosince 2015 budou Finanční úřad pro Plzeňský kraj a jeho územní pracoviště v sídlech okresů (Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov) otevřena pouze do 13.30 h.
V první prosincové dekádě byla rychlou exekuční akcí završena mnohaměsíční usilovná práce daňových kontrolorů Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, kteří za pomoci Policie ČR rozplétali řetězec firem, v němž se v rámci na první pohled zdánlivě korektních obchodů „ztratila“ daň z přidané hodnoty v řádu desítek milionů Kč.
K 31. prosinci 2014 bylo zrušeno dvouleté přechodné období, kdy Česká národní banka přeposílala platby ze starých účtů finančních úřadů na nové účty finančních úřadů pro jednotlivé kraje. Za období leden až listopad 2015 přesto bylo jen ve prospěch starých účtů v Plzeňském kraji provedeno 3413 plateb v celkové hodnotě téměř 60 milionů Kč (59.557.878,- Kč).
Poměrně nezvykle se vyvinula běžně realizovaná exekuční činnost finanční správy při pátečním výkonu rozhodnutí zabavením movitých věcí prováděném Finančním úřadem pro Karlovarský kraj v provozovně kavárny daňového dlužníka v Chebu. Po zahájení soupisu exekuovaného majetku a bližším ohledání provozních prostor daňoví exekutoři narazili na podezřele vypadající balíčky s blíže neurčitelným obsahem bílého prášku, k tomu byla zjištěna přítomnost většího množství palných a bodných zbraní.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj stejně jako celá Finanční správa České republiky v souvislosti se zavedením povinnosti podávat kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 posoudí všechny plné moci uplatněné u správců daně před uvedeným datem. Plátci, kteří udělili plnou moc, by si rovněž měli text plné moci zkontrolovat.
Od Nového roku mají dle zákona všichni plátci povinnost komunikovat se správcem daně pouze elektronicky, tedy skrze datovou schránku či daňový portál EPO na webu www.daneelektronicky.cz.
Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že dne 31. prosince 2015 bude omezen provoz Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a jeho územních pracovišť. Dále oznamuje, že příjem hotovosti v daňových pokladnách pro rok 2015 je možné nejpozději 16. prosince 2015.
V lednu 2016 vzniknou na finančním úřadě desítky nových služebních míst zejména pro vysokoškoláky. Finanční úřad proto vysvětluje zájemcům o práci, jak získat charakteristiky jednotlivých míst, informace o podmínkách přijetí na jednotlivá služební místa, co v praxi znamená přijetí do služebního poměru a jak se vyvarovat chyb ve výběrových řízeních.
Finanční správa ve spolupráci s Celní správou přinesla do státního rozpočtu mikulášský dárek. Dne 7. 12. 2015 byla pracovníky Finanční správy a Celní správy provedena pečlivě připravená exekuční akce s pracovním názvem „Zlatá žíla I.“ Cílem akce bylo provedení mobilární exekuce u daňového dlužníka, jehož ekonomická činnost spočívá ve výrobě a prodeji šperků z drahých kovů a jehož daňový nedoplatek dosáhl výše 6 200 000 korun.
Finanční úřad pro Plzeňský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že z technických důvodů budou pokladny pro výběr daní v hotovosti na územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj otevřeny pouze do 16. prosince 2015 včetně. Toto opatření vyplývá z nutnosti zúčtovat platby s Českou národní bankou do konce roku 2015.
Poplatník v případě zájmu vyplní Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla nebo s aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO ho doručí na územní pracoviště spravující spis poplatníka. K provedení platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od roku 2016 musí poplatník doklady předat nejpozději do 31. ledna 2016.
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že jeho územní pracoviště Plzeň-jih, v Blovicích, v Nepomuku změní od 10. prosince 2015 telefonická spojení; územní pracoviště v Přešticích změní telefonické spojení od pondělka 14. prosince 2015.
Finanční správa připravila pro poplatníky daně z nemovitých věcí další způsob úhrady daně. Kdo se přihlásí na finančním úřadě do 31. ledna 2016 k platbě prostřednictvím SIPO, bude už v květnu bez starostí – žádné složenky, žádné fronty u pokladny, žádné příkazy bance.
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že jeho územní pracoviště v Sušici má nové od 3. prosince 2015 telefonní spojení; je napojeno na ústřednu územního pracoviště v Klatovech.
Motocykl zn. YAMAHA TDM 900 za 70 tisíc a čtyřkolka zn. JOURNEYMAN 510 RX Gladiátor za 25 tisíc se už ve skladu finančního úřadu těší na nové majitele. Vydražit si je může kdokoliv v úterý 8. prosince 2015 od 10.00 hodin v Brně.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách bude středa 16. prosince 2015.
Středa 16. prosince 2015 je posledním dnem, kdy lze na pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj zaplatit daně a související platby v hotovosti.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že pokladny územních pracovišť v okresních městech, které přijímají platby daní v hotovosti, budou v období od 17. 12. 2015 do 3. 1. 2016 uzavřeny. Posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách v roce 2015 bude středa 16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.
Přes opakovaná upozornění Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, aby poplatníci důsledně kontrolovali správnost čísel bankovních účtů při placení daňových povinností, bylo v průběhu roku 2015 na zrušené účty Finančního úřadu pro Jihočeský kraj nesprávně směrováno více než 4 500 plateb v celkové výši přesahujících 61 mil. korun. Částka platby se sice vrátí poplatníkům zpět, ale je vysoce pravděpodobné, že jejich daňová povinnost nebude včas zaplacena a hrozí jim tím sankce z důvodu prodlení.
Zásobu rakví za více než půl milionu korun sepsali v rámci mobiliární exekuce zaměstnanci Územního pracoviště v Kyjově.
Platební kalendáře některých podnikatelů nekorespondují s daňovými zákony. Pro některé podnikatele nestojí plnění daňových povinností na předním místě. A nejedná se o výjimečné případy ani o bezvýznamné částky.
Již v květnu obdrželi majitelé nemovitostí do svých schránek informace k možnému placení daně z nemovitých věcí na rok 2016 pomocí SIPO. V Moravskoslezském kraji však využilo této možnosti pouze 3500 osob. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj se obává, že většina majitelů nemovitostí ponechává změnu způsobu platby na poslední chvíli.
Finanční správa zavádí počínaje rokem 2016 novou možnost platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Pokud bude mít poplatník o tuto službu zájem, vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla nebo s aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO ho doručí na finanční úřad. Tyto doklady je nutné odevzdat do 31. ledna 2016.
Zbavme se předsudků, že jenom ve velkých městech a v ekonomicky silných regionech sídlí společnosti, přes které protéká velké množství peněz. Kontrolami prováděnými v působnosti Finančního úřadu pro Kraj Vysočina bylo zjištěno, že skupina společností se zahraničními vlastníky vysoce sofistikovanými způsoby „optimalizovala“ svoji daňovou povinnost. To umožnilo jejím vlastníkům vyvádět aktiva do zahraničí.
Finanční správa nabízí možnost placení daně z nemovitých věcí formou inkasní platby SIPO, to znamená jednoduše, automaticky, bezstarostně… zkrátka „Daně snadně!“
Čtrnáct stovek zaměstnanců Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj dnes složí služební slib. Stanou se tak dnešním dnem státními zaměstnanci, plnícími státní službu. Slib složí do rukou ředitele úřadu, případně ředitelů jednotlivých sekcí.
Finanční úřad pro Karlovarský kraj věnoval celý čtvrteční den daňovým nedoplatkům. Tentokrát se zaměřil na obchodníky s koberci. Shodou „náhod“ 2 firmy v rodinném vlastnictví podnikající ve stejném oboru začaly vykazovat již neúnosnou míru svých dluhů.
Nižší zájem o práci ve finanční správě zaznamenali s účinností zákona o státní službě personalisté Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.
Tři moravské finanční úřady ve spolupráci s Celním úřadem pro Zlínský kraj dnes zasahovaly na Rally Vsetín. Výsledkem společné kontrolně-exekuční akce bylo zajištění závodního speciálu Subaru Impreza, jehož majitel dlužil na daních 380.000 korun. Dlužník svůj dluh finančnímu úřadu na místě uhradil, aby posádka s vozem mohla startovat.
Ve dvou zářiových dnech 22. a 23. 9. 2015 se uskutečnila exekuční akce „Labe“, organizovaná Finančním úřadem pro Ústecký kraj, která byla zaměřena na dlužníky s evidovanými daňovými nedoplatky především na dani z přidané hodnoty a dani z příjmů fyzických osob. Zabavována byla především tržba nebo finanční hotovost dlužníka na provozovně a další majetek, vše v celkové hodnotě přesahující 4,5 milionů korun. V některých případech dlužníci dokonce raději celou dlužnou částku na místě ihned uhradili.
Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že ve dnech 24. 8 – 28. 8. 2015 dojde k přestěhování územního pracoviště v Telči do nových prostor. Na dosavadní adrese ul. Štěpnická 399, Telč bude provoz ukončen dne 21. 8. 2015 a v následujících dnech zde bude otevřena pouze podatelna.
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
Jedním z kroků k optimalizaci fungování finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu dosahují částky 42,50 Kč, přičemž například Česká pošta s. p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29,- Kč. V případě zachování pokladen by musela finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by nebylo hospodárné.
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
V červencový pátek (17. 7. 2015) v podvečerních hodinách vyvrcholily exekuční akcí „Radegast“ aktivity, zorganizované Finančním úřadem pro Ústecký kraj, které byly zaměřeny na aktuální daňové dlužníky, podnikající v oblasti pohostinství a podobných službách.
Od 22. do 31. července 2015 byla na Jižní Moravě provedena rozsáhlá zajišťovací exekuční akce Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Této akce se zúčastnilo 10 týmů s 43 pracovníky vymáhání a kontroly. Akce se uskutečnila za asistence příslušníků celní správy.
Dovolte mi, abych Vás seznámila s plánovanými organizačními změnami ve Finanční správě ČR, které se dotýkají také Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a veřejnost je o nich právě teď postupně informována.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj pořádá v letních měsících hned několik dražeb zabavených automobilů. Vyvolávací cena začíná už na třetině hodnoty vozu. Odjet s vozem může nový majitel ihned.
V rámci optimalizace fungování Finanční správy dojde v Jihomoravském kraji k 1. září 2015 k ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 9 „neokresních“ územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Samotná pracoviště budou všechny ostatní dosavadní agendy vykonávat i nadále.
Pět desítek významných podnikatelů z oboru pohostinství a ubytovacích služeb a dvacet daňových poradců v úterý odpoledne v Brně diskutovalo s náměstkyní ministra financí, Mgr. Simonou Hornochovou, o projektu elektronické evidenci tržeb (EET).
V těchto dnech bylo dokončeno plánované stěhování Územního pracoviště v Pardubicích přímo do sídla Finančního úřadu pro Pardubický kraj na Duklu do ulice Boženy Němcové.
Už pět let trvá spolupráce mezi bavorskými a českými příhraničními finančními úřady. 17. a 18. června 2015 se uskutečnilo setkání pracovníků ze 13 bavorských finančních úřadů a Bavorského zemského úřadu pro daně v Mnichově s českými protějšky, zastoupenými pracovníky finančních úřadů pro Karlovarský kraj, Jihočeský kraj a Plzeňský kraj.
50 dárců krve a 20 dárců plazmy se našlo v řadách zaměstnanců Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Tito bezplatně darovali životně důležité tekutiny a dokázali, že zaměstnanci berní správy umí také dávat, nejen brát.
Na splatnost daně poplatníky Finanční správa ČR upozornila zasláním složenky s údaji nutnými k zaplacení. Povinnost uhradit daň z nemovitých věcí se v Moravskoslezském kraji týká více než 400 tisíc poplatníků.

Přinášíme Vám informace k dražbám Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, nařízeným tentokrát na období 1. 6. až 15. 7. 2015.

Finanční správa ČR v letošním roce opět rozeslala většině daňových poplatníků - fyzických osob složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Pondělí 1. června 2015 je pro poplatníky, kteří neplatí daň z nemovitých věcí u jednoho finančního úřadu vyšší než 5.000,- Kč, posledním dnem pro zaplacení této daně.
1. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2015, nebo její první splátky. Všechny složenky byly poplatníkům rozeslány. FÚ JmK jich rozeslal 430.000 kusů. Pokud poplatník složenku neobdržel a má za to, že je povinný k dani, doporučujeme kontaktovat příslušné územní pracoviště finančního úřadu a daňovou povinnost si ověřit.
1.400 oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zatím přijal k dnešnímu dni Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Platba daně přes SIPO bude možná od ledna 2016.
Dnem 1. června 2015 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015. Stejně jako v předchozích letech zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
Z důvodu plánovaného celodenního přerušení dodávky elektrické energie bude dne 7. 5. 2015 Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště ve Stříbře uzavřeno. Funkční nebude tento den ani telefonické spojení.
1. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2015, nebo její první splátky. Od 24. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena celková výše daňové povinnosti na rok 2015 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.
Z důvodu plánovaného několikahodinového přerušení dodávky elektrické energie bude dne 20. 4. 2015 Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště v Blovicích zcela uzavřeno. Funkční nebude tento den ani telefonické spojení.
Skončilo období plesů a zábav. Spolky a místní zájmová sdružení, která pořádají tyto akce, často organizují v jejich rámci slosování prodaných losů o věcné ceny, tedy zkráceně tomboly.
Garáž za padesát, modrý multivan za sto nebo vinotéka za jeden tisíc korun.
To je výběr z dražených položek v následujících týdnech v Jihomoravském kraji.
V zákonném termínu bylo na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj podáno přes 230 000 daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2014. Oproti loňsku je to nárůst o 6 %.
K 29. březnu bylo na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj podáno 150 637 daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Je to zhruba stejně jako loni ke stejnému datu.
Finanční správa ČR vychází daňovým poplatníkům vstříc a prodlužuje na konci března a na apríla úřední hodiny.
V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět celou řadu opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Přiznání k této dani budou vybírána nejen na územních pracovištích finančních úřadů, ale i v letošním roce bude finanční správa vysílat své pracovníky do terénu, aby lidem usnadnila podání daňových přiznání.
Finanční správa ČR opět organizuje v rámci aktivního přístupu k daňové veřejnosti výjezdy do vybraných obcí, kde daňovým poplatníkům poradí na obecních či městských úřadech při vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání úředníci také převezmou. Lidé tím ušetří cestu na finanční úřad.
Blíží se konečný termín pro podání přiznání k dani z příjmů pro ty poplatníky, kteří nemají ze zákona povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, a pro osoby, které neuložili do 1. dubna 2015 u správce daně plnou moc ke zpracování a podání přiznání k DPFO za rok 2014 pro daňového poradce (tyto fyzické osoby podávají daňové přiznání ve lhůtě do 1. července 2014).
Finanční správa ČR opět organizuje v rámci aktivního přístupu k daňové veřejnosti výjezdy do vybraných obcí, kde daňovým poplatníkům poradí na obecních či městských úřadech při vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání úředníci také převezmou. Lidé tím ušetří cestu na finanční úřad.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj odhaduje, že v roce 2015 vyberou jeho územní pracoviště více než 200 tisíc přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.
Z důvodu plánovaného několikahodinového přerušení dodávky elektrické energie bude dne 4. 3. 2015 Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní pracoviště v Horšovském Týně zcela uzavřeno. Funkční nebude tento den ani telefonické spojení.
Finanční správa ČR opět organizuje v rámci aktivního přístupu k daňové veřejnosti výjezdy do vybraných obcí, kde daňovým poplatníkům poradí na obecních či městských úřadech při vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání úředníci také převezmou. Lidé tím ušetří cestu na finanční úřad.
Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnosti budou i v letošním roce pracovníci Finanční správy ČR vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili podání daňových přiznání, zejména k dani z příjmů fyzických osob.
V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět celou řadu opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Přiznání k této dani budou vybírána nejen na územních pracovištích finančních úřadů, ale i v letošním roce bude finanční správa vysílat své pracovníky do terénu, aby lidem usnadnila podání daňových přiznání.
Zabavenou rozsáhlou sbírku čítající 1483 listů bude dražit začátkem března Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Jedná se o grafické listy, kresby a malby domácích i světových autorů. Hodnota celé sbírky činí více než 200.000 Kč.
Téměř dva tisíce plateb daní a záloh v celkovém objemu 45 milionů korun zaslali jen za leden tohoto roku poplatníci Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj na zrušený účet.
Od 1. 1. 2015 ukládá § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, všem vlastníkům datových schránek povinnost komunikovat s daňovým úřadem pouze elektronicky.
Díky změně organizační struktury Finanční správy ČR byly zřízeny nové účty pro placení daní. Do 31. 12. 2014 bylo možné platit na "staré" účty. Ty byly ale od letošního roku definitivně zrušeny a daně jejich prostřednictvím napříště již nelze platit. Daňová veřejnost byla na uvedenou skutečnost opakovaně upozorňována.
V těchto dnech o sobě dala vědět také jihočeská daňová „KOBRA“. V dokonalé souhře, v průběhu roku 2014 začaly všechny spolupracující složky odkrývat mimořádně rozsáhlou a sofistikovanou trestnou činnost na úseku daní se zatím zjištěnou škodou ve výši více jak 32 000 000 korun.
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že jeho územní pracoviště ve Stříbře má nové telefonní spojení; je napojeno na ústřednu územního pracoviště v Tachově.
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 nejpozději do 2. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 6. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.
Elektronická podání pro finanční správu neboli zkráceně „EPO“ je aplikace, s jejíž pomocí vyplní daňové přiznání k daním z příjmů bez chyb i uživatel, který není zvyklý běžně komunikovat elektronicky.