Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

4. 1. 2016 Tisková zpráva

JUDr. David Stančík tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 2. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

18. 1. 2016

19. 1. 2016

20. 1. 2016

21. 1. 2016

22. 1. 2016

8:00 – 17:00

8:00 – 15:30

8:00 – 17:00

8:00 – 15:30

8:00 – 15:00

25. 1. 2016

26. 1. 2016

27. 1. 2016

28. 1. 2016

29. 1. 2016

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

1. 2. 2016

2. 2. 2016

3. 2. 2016

4. 2. 2016

5. 2. 2016

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:30

8:00 – 14:00

Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji.

Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2015 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.