Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2017

První rok s elektronickou evidencí tržeb je za námi. V Jihočeském kraji bylo k 13. prosinci tohoto roku vydáno 13 049 autentizačních údajů pro přístup ke správě účtu EET.
Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s příslušníky Celního úřadu pro hlavní město Prahu provedl dne 8. 12. 2017 kontrolní akci zaměřenou na plnění povinnosti elektronické evidence tržeb.

První rok s elektronickou evidencí tržeb je za námi. V Plzeňském kraji bylo do 30. listopadu 2017 vydáno 10 140 autentizačních údajů pro přístup ke správě účtu EET. Za rok fungování EET od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017 bylo v Plzeňském kraji provedeno 4 825 kontrol dodržování povinností zákona o evidenci tržeb, z toho 4 214 kontrol bylo provedeno Finanční správou a 611 kontrol Celní správou. Kontroloři Finanční i Celní správy našli pochybení ve zhruba 18 % případů. V Plzeňském kraji nemuseli kontroloři přistoupit ani v jednom případě k uzavření provozovny z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb.

Jeden z každých šesti zkontrolovaných jihomoravských podnikatelů nedodržuje zákon o evidenci tržeb a nemá tak EET v pořádku. Za jednotlivá porušení uložili za posledních dvanáct měsíců kontroloři Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v součtu přes 5 milionů korun.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hlavní město Prahu provedl dne 23. 11. 2017 exekuční akci zaměřenou především na výběr daňových nedoplatků daně z přidané hodnoty.

Dražba zlatnických výrobků, která úspěšně proběhla dne 7. listopadu 2017 na Finančním úřadě pro Zlínský kraj, pokryla celý daňový nedoplatek.

Další úspěšná exekuční akce, tentokrát v depu soutěžních automobilů, proběhla v pátek 13. října 2017 na Vsetínsku.

Ani špatné počasí a déšť neodradily zaměstnance Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj od provedení kontroly povinností spojených s elektronickou evidencí tržeb u stánkových prodejců v areálu v Mošnově.

„Jeden milion deset tisíc korun potřetí," zaznělo dnes v exekučním skladu Územního pracoviště ve Znojmě, do něhož na dražbu vozidla značky Ford Mustang z roku 1967 pořádanou Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj dorazili čtyři vážní zájemci.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hlavní město Prahu provedl dne 6. 9. 2017 exekuční akci zaměřenou především na výběr daňových nedoplatků daně z přidané hodnoty.

Agrosalónu Země živitelka se mimo běžných návštěvníků účastnili také pracovníci Finančního a Celního úřadu pro Jihočeský kraj.

V úterý dopoledne nařídil Finanční úřad pro Jihomoravský kraj okamžitě uzavřít dvě provozovny jedné jihomoravské podnikatelky, která ani půl roku po začátku druhé fáze EET a rok po účinnosti zákona nemá ve svých provozovnách pokladny schopné evidovat přijaté tržby v souladu se zákonem o evidenci tržeb.

Vizovického Trnkobraní se kromě návštěvníků a účinkujících zúčastnili i kontroloři evidence tržeb z Finančního úřadu pro Zlínský kraj.
Kontroloři EET z Finančního úřadu pro Plzeňský kraj se objevili ve dnech 12. a 13. srpna 2017 mezi návštěvníky Chodských slavností v Domažlicích. Mapovali situaci u prodejních stánků a prováděli kontrolní nákupy.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hlavní město Prahu provedl dne 9. 8. 2017 kontrolně - exekuční akci v areálu tržnice Holešovice. Akce byla zaměřena jednak na kontrolu dodržování zákona o evidenci tržeb a současně na daňovou exekuci u daňových dlužníků.

Hudební festival je pro prodejce všeho druhu lákavou příležitostí k výdělku, při své činnosti však musí také dodržovat zákony. Proto Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj již před zahájením hudebního festivalu vyhotovil leták upozorňující na povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb v souvislosti s podnikatelskými aktivitami na festivalu. Současně byl vyhotoven leták, ve kterém byli prodejci upozorněni na možnou kontrolu dodržování těchto povinností ze strany finančního úřadu. Oba letáky prodejci obdrželi od pořadatelů festivalu při své akreditaci.

Jak významem, tak i ekonomickým potenciálem rozhodně tuto mimořádnou podnikatelskou příležitost nemohla ve spojitosti s konáním 52. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary opomenout také Finanční správa.

Finanční úřad pro Ústecký kraj provedl další úspěšnou exekuční akci pod názvem „RALLYE“, která byla zaměřená na aktuální dlužníky fyzické osoby, kteří a ani po intervenci správce daně dluh nezaplatili dobrovolně. Výše evidovaného dluhu vůči správci daně dosáhla řádu statisíců korun a zároveň byl u těchto dlužníků detekován movitý majetek v podobě motorových a přípojných vozidel.

Kontroloři Finanční správy a Celní správy i během sobot a nedělí kontrolují, zda povinnosti spojené s EET dodržují všichni podnikatelé spadající do první a druhé vlny. Během posledního květnového víkendu se v Ostravě kontroloři Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj společně s celníky vypravili na tržnici na ulici Šenovská 97, kde našli 15 „hříšníků“.

Specializovaný finanční úřad ve spolupráci s Finančním úřadem pro Středočeský kraj realizoval 23. května 2017 v nočních hodinách exekuční akci s pracovním názvem „NONSTOP“. Exekuční akce byla provedena v provozovnách daňového dlužníka, který provozuje výherní hrací přístroje. Loterijní odvod a daň z hazardních her však nehradí.

Finanční úřad pro Středočeský kraj upozorňuje veřejnost, že ve dnech 26. – 31. 5. 2017 bude probíhat jeho stěhování z budovy v ulici Žitná 12, Praha 2 do budovy v ulici Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4. V uvedených dnech bude provoz úřadu z důvodu stěhování omezen a současně může docházet k výpadkům telefonního spojení.

Dnem 31. května 2017 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí (první splátky daně) na zdaňovací období roku 2017. Poplatníkům daně z nemovitých věcí budou zasílány daňové složenky k placení této daně. Uhrazení daně prostřednictvím daňové složenky na více než 200 pobočkách České pošty v Jihočeském kraji je zdarma.

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Z důvodu plánovaného celodenního přerušení dodávky elektrické energie bude dne 19. dubna 2017 omezen provoz na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj – územním pracovišti v Blovicích. Funkční nebude v tento den ani telefonické spojení. Fungovat bude pouze podatelna pro příjem písemných podání.

Dražba osobního automobilu Volkswagen Touareg se bude konat 26. dubna 2017 v 10:00 na Finančním úřadě pro Zlínský kraj.       

S cílem zajistit prostředky k úhradě daňového dluhu provedli o víkendu v nočních hodinách zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve spolupráci s Celním úřadem pro Zlínský kraj další úspěšnou exekuční akci.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj pořádá dne 16. března 2017 od 13:00 do 15:00 hodin přednášku pro veřejnost na téma Elektronická evidence tržeb v prostorách Výstaviště Černá louka v Ostravě.

Podnikatelé mohou na pracovištích v Chomutově a Kadani při podání daňového přiznání k dani z příjmů podat také Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 pro správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) a zároveň Přehled OSVČ za rok 2016 pro VZP ČR.

Zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí ode dneška za občany do vybraných obcí kraje, aby tam poskytovali informace i tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněné přiznání od občanů v obcích osobně přebírali. Nejčastěji je najdete v prostorách městských a obecních úřadů. Dnes aktuálně ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu.
Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2016 je pondělí 3. dubna 2017. U poplatníků, kteří mají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem a u poplatníků, kterým zpracovává přiznání daňový poradce, se lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017, resp. 3. července, při podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo ověření účetní závěrky auditorem. Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na několik novinek v oblasti daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna 2017 včetně.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna 2017 včetně.

Spuštění 2. vlny evidování tržeb se blíží. Pro úspěšné evidování tržeb je nutné vyzvednutí autentizačních údajů. Do současné doby si v jižních Čechách vyzvedla autentizační údaje necelá třetina podnikatelů.
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2016 z družstevního do osobního vlastnictví).