Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj sděluje, že vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením a prodloužení nouzového stavu, budou územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Liberci, České Lípě a v Semilech nadále přístupná daňové veřejnosti pouze v omezeném režimu a to 2x týdně v pondělí a ve středu od 8.00 do 13.00 hodin a to až do 22. 1. 2021.

Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021? Nechoďte kvůli tomu na finanční úřad, raději na své územní pracoviště zavolejte, napište nebo si informace vyhledejte na webových stránkách. Vyplněná přiznání, prosím, vkládejte do sběrných boxů.

Vyplnit daňové přiznání s „přítelem na telefonu“ umožní během celého ledna poplatníkům daně z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Zveřejňuje linky, na kterých správci poradí poplatníkům, jak správně vyplnit daňové přiznání.

Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že v závěru roku budou pracoviště finančního úřadu pro veřejnost přístupná v omezeném rozsahu.
Provoz podatelen a pokladny pro příjem plateb daní v hotovosti je omezen na pondělí a středu od 8 do 13 h.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj budou do konce roku pro veřejnost přístupná v omezeném provozu. Provoz podatelen a pokladny (pokladna otevřena na Územním pracovišti v Českých Budějovicích) bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin.

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19 platí od 9. 12. 2020 do odvolání tato opatření:

Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat nejpozději do 1. února 2021.

K 1. 1. 2021 nabyde účinnosti nový zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a prováděcí vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu.

Finanční úřad pro Liberecký kraj sděluje, že s ohledem na aktuálně vyhlášená vládní opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID -19 budou územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Liberci, České Lípě a v Semilech nadále přístupná daňové veřejnosti pouze v omezeném režimu a to 2x týdně v pondělí a ve středu od 8.00 do 13.00 hodin a to až do 20. 11. 2020.

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19 platí nadále do odvolání tato opatření:

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude dne 21. října 2020 uzavřeno územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj v Klatovech. Pracoviště bude také telefonicky a datově nedostupné.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a na usnesení vlády ČR č. 994 ze dne,  8. 10. 2020 přijímá Finanční úřad pro Liberecký kraj dnem 12. 10. 2020 následující opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID -19 :

S účinností od 5. října 2020 působí Územní pracoviště pro Prahu 3 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu adrese Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3. Spojení MHD - tramvaj - zastávka Husinecká. Na tuto adresu je přestěhována podatelna a většina útvarů územního pracoviště.

Z důvodu rekonstrukce prostor Územního pracoviště v Trutnově bude od pondělí 5. října 2020 dočasně přemístěna podatelna do zadní části budovy:

NOVĚ vstup z ulice Na Struze (vedle prodejny Cyklopoint)

Ve dnech od 21. 9. 2020 do 1. 10. 2020 bude probíhat stěhování Územního pracoviště pro Prahu 3 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na novou adresu Praha 3 Orebitská 488/18.

Nová adresa Územního pracoviště pro Prahu 9 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je od 14. září 2020 - Nábřeží kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7. Spojení MHD - Metro C – stanice Vltavská, tramvaj - zastávka Strossmayerovo náměstí.

Posledním dnem pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2019 je letos výjimečně úterý 18. srpna 2020. V tento den proto budou na finančním úřadě mimořádně rozšířeny úřední hodiny podatelen (s výjimkou podatelen, které pracují v tzv. režimu 2+2).

Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, které stanoví s účinností od 29. července 2020 od 00:00 hodin do odvolání v článku I bodu 1 na území obce Prachatice a území všech obcí, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to mj. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště a v článku II bodu 1 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to mj. ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů platné i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností. Zákaz podle čl. II bodu 1 Nařízení se nevztahuje na zaměstnance, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře) nebo kteří jsou od veřejnosti oddělení přepážkou.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že dne 22. května 2020 dojde v sídle Finančního úřadu pro Kraj Vysočina a Územního pracoviště v Jihlavě na adrese Tolstého 2, Jihlava v době od 7:30 hod. do 15:00 hod. k přerušení dodávky elektrické energie.

Finanční úřad pro Karlovarský kraj od pondělí 18. května obnovuje činnost územních pracovišť v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a Ostrově. Na okresních pobočkách v Karlových Varech, Sokolově a Chebu se rozšiřuje provozní doba podatelen na každý pracovní den. Nadále ale platí některá omezení a zvýšená hygienická opatření.

Od 18. května obnovuje finanční úřad provoz svých pracovišť v Bučovicích, Mikulově a Moravském Krumlově, jež byla uzavřena po dobu nouzového stavu. Vrací se do tzv. režimu 2+2, tedy otevřeno v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že k datu 18. května 2020 obnovuje provoz svých územních pracovišť pracujících v režimu 2+2, která byla dočasně uzavřena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a následující prodloužení do 17. května 2020).

1. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020, nebo její první splátky. Od půlky dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2020 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Finanční správa přijala v Plzeňském kraji do pátku 17. dubna (včetně) 13.882 žádostí o kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které zasáhla opatření proti šíření koronaviru. Ve stejném termínu, tedy do pátku 17. dubna (včetně), byly zadány příkazy k vyplacení 10.257 žádostí v celkové výši 254.550.500,- Kč. Vyřízeny tedy byly už téměř tři čtvrtiny podaných žádostí (73,9 %). Průměrná částka vyplaceného bonusu činila 24.817,- Kč.
Dalších 794 žádostí ve výši 19.628.500,- Kč je přikázáno k výplatě v pondělním dopoledním termínu (20. dubna 2020).

Finanční úřad pro Olomoucký kraj tímto informuje veřejnost o změně úředních hodin podatelen, které jsou od 20. dubna 2020 opět v rozsahu před přijetím mimořádných opatření.

Nově počínaje dnem 20. 4. 2020 budou územní pracoviště Finančního úřadu pro Liberecký kraj přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen:

Na finančních úřadech odstartovala vlna vyřizování žádostí o „pětadvacítku“. Během Velikonoc jich v Karlovarském kraji přišlo na dva tisíce. Do přijímání žádostí cestou speciální poštovní schránky se zapojily i radnice v Aši, Kraslicích, Ostrově a Mariánských Lázních.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj a jeho územní pracoviště v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku žádají poplatníky, kteří chtějí podat daňové přiznání v následujících dnech, aby v maximální možné míře využili elektronickou formu podání.

Finanční úřad pro Ústecký kraj, v souvislost s usnesením vlády ze dne 23. března 2020 č. 279, o přijetí krizových opatření, ve vazbě na opatření Ministerstva zdravotnictví z téhož dne, přijímá následující opatření

V souvislosti s Rozhodnutím primátora Hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 č. 2/2020/COV19, je zakázáno veřejnosti vstupovat, pobývat a pohybovat se v prostorách Specializovaného finančního úřadu, umístěných na území hlavního města Prahy, bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny), zejména v souvislosti s návštěvou podatelny Specializovaného finančního úřadu, která je pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Finanční úřad pro Karlovarský kraj od pondělí 16. března realizuje omezující opatření. Neokresní pracoviště (Aš, Mariánské Lázně, Kraslice, Ostrov) jsou dočasně uzavřena. Okresní pracoviště v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu jsou otevřena v rozsahu podatelny pouze v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Výjezdy na obce i další nadstandardní služby veřejnosti byly zrušeny. K dispozici jsou informační linky v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.

Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.

Od 16. 3.2020 jsou všechna pracoviště v působnosti Finančního úřadu pro Středočeský kraj přístupná veřejnosti v rozsahu úředních hodin podatelen, které jsou nyní stanoveny pouze na úřední dny, tj. pondělí a středu, a to od 8.00 do 11.00 hodin. Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách podatelen.

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finančního úřadu pro Zlínský kraj přístupná pro veřejnost pouze na podatelnách v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00.

Pro veřejnost platí zákaz vstupu do budov s výjimkou 14 podatelen a jedné pokladny pro příjem daní v hotovosti. Pomoc občanům při problémech s vyplňováním přiznání bude poskytována telefonicky a e-mailem.

Od pondělí 16. 3. 2020 omezuje Specializovaný finanční úřad z důvodu vyhlášeného nouzového stavu svoje služby pro veřejnost. Podatelna SFÚ v Praze na adrese nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 – Holešovice bude pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen,

Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně, především na podatelnách.

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj přístupná pro veřejnost v omezeném režimu.

Od pondělí 16. 3. 2020 budou vnitřní prostory pracoviště Odvolacího finančního ředitelství přístupné pro veřejnost v omezeném režimu v reakci na mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru.

Ve snaze zabránit dalšímu šíření viru SARS-CoV-2 je s účinností od 16. 3. 2020 omezen provoz Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a jeho územních pracovišť.

Od 16. března 2020 byla přijata tato opatření:

Apelujeme na daňovou veřejnost, aby v maximální možné míře komunikovala se správcem daně elektronicky nebo písemně. Informace k daním lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na webu jsou dostupné také všechny formuláře k daňovým přiznáním.

1. duben 2020 je posledním dnem lhůty pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2019. Tento den je i posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Poplatníci mohou daňové přiznání podat v listinné podobě osobně na podatelnách územních pracovišť finančního úřadu, prostřednictvím poštovní služby nebo elektronicky.

Do prvního dubna, kdy končí lhůta pro podání přiznání, přijedou úředníci do 10 obcí v Moravskoslezském kraji. Do čtyř obcí, kde bývá zájem občanů o osobní konzultace a podání daňového přiznání největší, přijedou úředníci ve dvou termínech.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do středy 1. dubna 2020. Poplatníkům, kterým přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do středy 1. července 2020. To platí v případě, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2020 včetně.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2020.

Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do data 1. července 2020. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2020 včetně.

V pátek 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2020 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Z uvedeného důvodu jsou od 20. ledna do 31. ledna mimořádně rozšířeny úřední hodiny na všech 18 územních pracovištích finančního úřadu.

Finanční úřad pro Plzeňský kraj upravuje kvůli blížící se lhůtě pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí úřední hodiny na svých územních pracovištích. Od pondělí 20. ledna do pátku 31. ledna 2020 budou platit rozšířené úřední hodiny od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 h, v pátek od 8 do 14 h.

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 20. do 31. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.