Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Změna rozsahu vykonávaných agend na Územních pracovištích v Bohumíně, Českém Těšíně, Orlové a ve Fulneku

18. 5. 2016 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Na Územních pracovištích v Bohumíně a v Českém Těšíně dochází ode dne 23. května tohoto roku ke změně rozsahu dosud vykonávaných agend. Ke změně v rozsahu vykonávaných agend dojde od 1. června tohoto roku také u Územních pracovišť v Orlové a ve Fulneku.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj informuje veřejnost, že od uvedených dat budou spisy z Územních pracovišť v Českém Těšíně, v Bohumíně a v Orlové přesunuty na Územní pracoviště v Karviné a spisy z Územního pracoviště ve Fulneku budou přesunuty na Územní pracoviště v Novém Jičíně. Územní pracoviště v Karviné a v Novém Jičíně se stanou novým spravujícím územním pracovištěm.

Vyjmenovaná územní pracoviště, z nichž budou spisy přesunuty, budou i nadále provozovat podatelny (včetně přijímání přihlášek k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů) a poskytovat součinnost občanům, například při podávání daňových tvrzení k dani z nemovitých věcí, k dani z nabytí nemovitých věcí, k dani silniční nebo k dani z příjmů fyzických osob. Součástí poskytovaných služeb zůstává také přijetí žádostí a vydávání potvrzení o stavu osobního daňového účtu, pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu, poskytování základních informací k jednotlivým oblastem činnosti Finanční správy ČR, distribuce daňových tiskopisů, distribuce daňových složenek nebo tištěných informací a letáků. Výkon většiny ostatních agend přechází od uvedených dat na „okresní“ územní pracoviště, a to na Územní pracoviště v Karviné a v Novém Jičíně.

U Územního pracoviště v Orlové dojde od 1. 6. 2016 také ke změně adresy pracoviště, a to na adresu Rydultowská 1390, Orlová – Lutyně (budova A komplexu Doubravan).

Od 23.5.2016 budou výše uvedené činnosti poskytovány veřejnosti Územními pracovišti v Českém Těšíně a v Bohumíně a od 1. 6. 2016 Územními pracovišti ve Fulneku a v Orlové v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

V případě pochybností, na které pracoviště se má občan se svým problémem obrátit, je možno získat v úředních dnech informace na telefonním čísle 596 304 111 pro občany a firmy z okresu Karviná a na telefonních číslech 556 788 222, 556 788 223 pro občany a firmy z okresu Nový Jičín. Podrobnější informace o adresách a telefonních číslech územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

Nastíněné změny vyplývají z Pokynu GFŘ- D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na jeho územních pracovištích. Kompletní informace k tomuto pokynu a jeho příloze jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.