Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Platba daně z nemovitých věcí pro fyzické osoby letos nově bez poštovního poplatku!

26. 4. 2016 Tisková zpráva

Bc. Veronika Kotullová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Poslední den pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2016 spadá na úterý 31. května. Finanční správa, jako každý rok, rozesílá poštou složenky na úhradu této daně, letos od 22. dubna. Letošní novinkou je zavedení bezplatné daňové složenky pro fyzické osoby.

Fyzickým osobám je zasílána složenka, která nepodléhá poštovnímu poplatku a je označena jako Poštovní poukázka A doklad V/DS. Právnickým osobám je zasílána klasická složenka typu A, na kterou se vztahuje poštovní poplatek. Další způsoby placení jsou buď bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, hotově na pokladnách finančního úřadu nebo prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Ty poplatníky, kteří mají zavedené SIPO, Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje, aby provedli kontrolu inkasního limitu pro platby SIPO, z důvodu vyhnutí se nedoplatku na dani z nemovitých věcí. Dále upozorňuje na skutečnost, že těmto poplatníkům nebude zaslána poštovní poukázka pro placení daně.

Vlastní-li poplatník více nemovitých věcí, které spadají do obvodu místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, budou mu do obálky vloženy souběžně složenky za všechny finanční úřady. Pokud daň v rámci jednoho finančního úřadu nepřesáhne částku 5 000 Kč, bude zaslána jedna složenka za jeden finanční úřad, která musí být uhrazena do 31. května 2016. Pokud daň v rámci jednoho finančního úřadu přesáhne částku 5 000 Kč, budou zaslány dvě složenky, které budou rozděleny do dvou splátek, kde první splátka je placena k 31. květnu 2016 a druhá splátka k 30. listopadu 2016. Daň, která přesáhla částku 5 000 Kč, je možné zaplatit najednou v prvním termínu pro placení daně z nemovitých věcí, a to do 31. května 2016.

Každá složenka je opatřena názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, v jehož obvodu se daná nemovitost nachází. Na alonži složenky je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2016, výše a termíny splatnosti splátek, stav daňového účtu poplatníka a spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Jako každý rok, tak i letos se budou složenky rozesílat postupně. Tento postup je zaveden z toho důvodu, aby byl průběh placení daní na pokladnách finančních úřadů co nejplynulejší. Složenky budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2016.

Těm poplatníkům, u kterých došlo za zdaňovací období roku 2016 ke změně výše daně v porovnání s rokem předchozím, sdělí místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích během května 2016.

Více informací k problematice daně z nemovitých věcí je k dispozici na www.financnisprava.cz.