Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nebojte se výběrových řízení podle služebního zákona

16. 10. 2015 Tisková zpráva

Ing. Michaela Hošťálková tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Nižší zájem o práci ve finanční správě zaznamenali s účinností zákona o státní službě personalisté Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.

„Domníváme se, že se jedná o dočasný jev. Uchazeči buďto neznají správný postup, jak se o místo státního úředníka ucházet, nebo netuší, že se mohou přihlásit do výběrových řízení, i když nemají složenou úřednickou zkoušku. Tu mohou složit do 1 roku po nástupu do služby.“, říká Michaela Hošťálková, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. A zároveň dodává: „Aktuálně hledáme úředníky pro 6 služebních míst, uchazeči se mohou hlásit jak na pozice referentů na územních pracovištích, tak na metodické pozice přímo na krajské centrále - Finančním úřadě pro Plzeňský kraj.“

Všechny informace k výběrovým řízením, požadovaných dokladech a způsobech podání uvádí finanční správa v „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo“, které se zveřejňuje na úřední desce Finančního úřadu pro Plzeňský kraj i na elektronické úřední desce, dále na webu finanční správy v sekci „Volná služební místa“ a také v informačním systému o státní službě, dostupném ze stránek Ministerstva vnitra www.mvcr.cz přes sekci „Státní služba“.

Obecné zásady při ucházení se o místo státního úředníka:

  • je nutné hlásit se do každého výběrového řízení zvlášť
  • je třeba přiložit požadované doklady zvlášť ke každému výběrovému řízení
  • podat vše ve správně označené obálce služebnímu orgánu

Jako nejčastější chyby při ucházení se o místo státního úředníka uvádí mluvčí Hošťálková: „S účinností zákona o státní službě už nelze očekávat, že když uchazeč rozešle životopisy, úřady se mu ozvou. Nyní se musí uchazeč hlásit do každého výběrového řízení zvlášť, podat žádost o přijetí do služebního poměru, přiložit všechny doklady a čestná prohlášení podle dispozic uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Stává se také, že některý z požadovaných dokladů chybí, v takovém případě musí výběrová komise žadatele z výběrového řízení vyřadit.“