Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Lhůta pro placení daně z nemovitých věcí letos končí 1. června

29. 5. 2015 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Na splatnost daně poplatníky Finanční správa ČR upozornila zasláním složenky s údaji nutnými k zaplacení. Povinnost uhradit daň z nemovitých věcí se v Moravskoslezském kraji týká více než 400 tisíc poplatníků.

Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách (první splátka k 1. 6. 2015), avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.

Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Poplatník proto obdrží pouze jednu složenku s celkovou částkou k placení daně za všechny nemovité věci, které se nachází na území jednoho kraje.

Za nemovité věci, které se nachází na území Moravskoslezského kraje, se platí daň z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj. Daň lze uhradit složenkou na poště, bezhotovostním převodem na bankovní účet Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj nebo na pokladnách územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. U bezhotovostních převodů se pro placení daně použijí údaje uvedené na složence, odlišný je pouze konstantní symbol. Při placení složenkou se uvádí konstantní symbol 1149, pro platbu bezhotovostním převodem se použije konstantní symbol 1148.

Číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj pro placení daně z nemovitých věcí v plném tvaru
7755-77621761/0710

Všichni poplatníci daně z nemovitých věcí by měli mít doručené složenky s údaji potřebnými k placení daně. V zájmu zajištění plynulého placení bylo rozesílání složenek organizováno tak, aby v jednotlivých lokalitách neobdrželi složenky všichni poplatníci současně, ale postupně v průběhu dubna a května. Poslední složenky byly doručeny 25.května. Pokud občan složenku neobdržel, doporučuji, ať se obrátí na územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu a ověří si výši splatné daně z nemovitých věcí, ta se totiž mohla od loňského roku změnit.

Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2015, splatná příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí.

Na složence poplatník sám vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný daňový nedoplatek nebo příslušenství daně.

Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

Finanční úřad upozorňuje na novinku platnou pro příští rok – možnost placení této daně prostřednictvím SIPO. Informace k této novince jsou zveřejněné na stránkách www.financnisprava.cz,v záložce Daně a pojistné, přímý odkaz http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo