Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad posoudí všechny plné moci ve vztahu ke kontrolnímu hlášení – je ta vaše v pořádku?

14. 12. 2015 Tisková zpráva

JUDr. David Stančík tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj stejně jako celá Finanční správa České republiky v souvislosti se zavedením povinnosti podávat kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 posoudí všechny plné moci uplatněné u správců daně před uvedeným datem. Plátci, kteří udělili plnou moc, by si rovněž měli text plné moci zkontrolovat.

Aby bylo vše v pořádku a plná moc měla předpokládané účinky i pro podání kontrolního hlášení zvoleným zástupcem, musí být rozsah zmocnění formulován takto:

  1. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům (tzv. generální plné moci),
  2. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům na dani z přidané hodnoty bez omezení,
  3. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům na dani z přidané hodnoty za konkrétně vymezené období (např. konkrétní měsíc/měsíce či čtvrtletí), aniž by tato plná moc byla zároveň omezena pouze na vybrané úkony, a to za předpokladu, že období vymezené v plné moci se kryje s obdobím, ve kterém se podává kontrolní hlášení,
  4. pro podání daňového tvrzení na dani z přidané hodnoty (tj. takové plné moci, kde je použito výslovně pojmu „daňové tvrzení“, nikoli užšího pojmu „daňové přiznání“)
  5. pro podání hlášení na dani z přidané hodnoty (na tom nic nemění, pokud jsou v plné moci uvedeny ještě další úkony, např. typicky podání daňového přiznání apod.).

Pokud rozsah uplatněné plné moci odpovídá některému ze shora vymezených rozsahů, nemusí plátce podávat správci daně novou plnou moc.

Jestliže je ale v plné moci uveden jiný rozsah zmocnění a plátce by rád, aby zmocněnec za něj jednal se správcem daně i ve věcech kontrolních hlášení, pak je třeba u svého místně příslušného správce daně uplatnit novou plnou moc.

Pro formulaci správného znění textu plné moci lze využít vzory vystavené na adrese www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni.