Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Příčinou nedoplatků na dani není vždy jen platební neschopnost daňového subjektu

20. 11. 2015

Platební kalendáře některých podnikatelů nekorespondují s daňovými zákony. Pro některé podnikatele nestojí plnění daňových povinností na předním místě. A nejedná se o výjimečné případy ani o bezvýznamné částky.

2. 11. 2015 si Pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na základě informací z vlastní vyhledávací počíhali na daňového dlužníka přímo na půdě Celního úřadu. Dlužník si zde přebíral od celních orgánů zboží a doklady o proclení. Vzhledem k tomu, že daňový účet tohoto dlužníka vykazoval nedoplatek ve výši 1 845 862 Kč, byl tento dlužník vyzván našimi exekutory k úhradě daňového nedoplatku pod hroznou zahájení exekuce zboží. Daňový dlužník prohlásil, že nedisponuje finančními prostředky ve výši daňového dluhu, proto přistoupili exekutoři k soupisu a exekuci zboží. Dotčený daňový dlužník však o své zboží velmi stál a proto uhradil dlužnou částku v plné výši hned následující den, zboží mu mohlo být uvolněno.

Na základě informací z vyhledávací činnosti pracovníků Finanční správy a Celní správy zastihli dne 6. 11. 2015 v místě Celního úřadu pro hlavní město Prahu exekutoři Finančního úřadu pro hlavní město Prahu daňového dlužníka, přímo při převzetí procleného zboží v hodnotě vyšší než 2 miliony korun. Vzhledem ke skutečnosti, že účet tohoto daňového dlužníka vykazoval daňový nedoplatek ve výši 1 708 221 Kč, sdělili mu exekutoři , že pokud nebude dlužná daň uhrazena, bude zboží na místě zabaveno. Nedoplatek byl uhrazen neprodleně a v plné výší, k soupisu a exekuci zboží nebylo nutno přikročit.

Za první listopadovou dekádu bylo předmětem hrozící přímé exekuce ze strany Finančního úřadu pro hlavní město Prahu zboží nebo majetek v hodnotě více než 9 milionů korun, přičemž přímá hrozba exekuce vedla k bezprostřední úhradě nedoplatků ve výši 5,6 milionů korun. Čísla svědčí tom, že ne všichni podnikatelé s námi hrají „fair play“ a své povinnosti plní až pod tvrdým nátlakem.