Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Ústecký kraj provedl v červenci kontrolní akci v rámci operativního vymáhání

3. 8. 2015 Tisková zpráva

Finanční úřad pro Ústecký kraj

V červencový pátek (17. 7. 2015) v podvečerních hodinách vyvrcholily exekuční akcí „Radegast“ aktivity, zorganizované Finančním úřadem pro Ústecký kraj, které byly zaměřeny na aktuální daňové dlužníky, podnikající v oblasti pohostinství a podobných službách.

Exekuční akce se zúčastnili daňoví exekutoři z pěti územních pracovišť v Teplicích, Ústí nad Labem, Mostě, Lounech a v Chomutově spadající pod Finanční úřad v Ústí nad Labem. Akce probíhala na území čtyř okresních měst a v jejich okolí. V průběhu pátečního odpoledne byly za asistence celní správy a městské policie, navštíveny provozovny daňových dlužníků a na místě byla zabavena tržba v hotovosti, případně bylo sepsáno zboží na provozovně. Na úhradu nedoplatků byla tento den zaevidována finanční částka dosahující 270 tisíc Kč.

Od počátku června letošního roku navštěvovali daňoví exekutoři neplatiče daní na jejich provozovnách nebo si zajišťovali podklady k provedení mobiliárních exekucí, tj. exekucí přímo na provozovně po vydání exekučního příkazu na prodej movitých věcí.
Celkově za uvedenou dobu 1,5 měsíce byla u podnikatelů v pohostinství zabavena přímo na provozovnách z tržeb v hotovosti finanční částka 442 tisíc korun, zboží v prodeji a dále byly zajištěny a zabaveny tři automobily. Zabavené zboží bylo po následných úhradách všech nedoplatků vráceno majitelům. Další finanční prostředky byly dlužníky uhrazeny následně po jednání se správcem daně.

Zabavené automobily budou, pokud nedojde k úhradě nedoplatků, prodávány ve veřejných dražbách, organizovaných jednotlivými územními pracovišti.

Pozn. nejbližší dražební jednání se koná na Finančním úřadě pro Ústecký kraj - Územním pracovišti v Ústí nad Labem dne 19. 8. 2015.

Exekuční akce podobného typu budou dále pokračovat a jsou v současné době na Finančním úřadě pro Ústecký kraj připravovány. Všem neplatičům, a to nejen daní a poplatků, tak lze doporučit, aby se snažili své dluhy hradit nebo alespoň projevili snahu či aktivitu svým platebním povinnostem dostát. V době, kdy daňový exekutor navštíví místo podnikání (v případě podnikatele), tj. jeho provozovnu apod. nebo se objeví v předsíni bytu, je již opravdu pozdě.