Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů končí ve středu 1. dubna

10. 3. 2015 Tisková zpráva

Ing. Hana Patočková tisková mluvčí Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Blíží se konečný termín pro podání přiznání k dani z příjmů pro ty poplatníky, kteří nemají ze zákona povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, a pro osoby, které neuložili do 1. dubna 2015 u správce daně plnou moc ke zpracování a podání přiznání k DPFO za rok 2014 pro daňového poradce (tyto fyzické osoby podávají daňové přiznání ve lhůtě do 1. července 2014).

Od 23. 3. 2015 až do 1. 4. 2015 jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj rozšířené úřední hodiny do 18 hodin.

Poslední sobotu v měsíci březnu (28. 3. 2015) letos nebudou úřady otevřeny.

Finanční úřad pro Pardubický kraj bude vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve 12 vybraných obcích. Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou úředníci finanční správy rozdávat tiskopisy, přebírat vyplněná daňová přiznání a poskytovat konzultace nezbytné k vyplnění daňového přiznání, jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz „Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí“.

Dosud bylo za celý Pardubický kraj podáno o 10 procent daňových přiznání více než v loňském roce ke stejnému datu. Představuje to přibližně 37 procent z celkového očekávaného počtu podání. Zaměstnanci všech územních pracovišť zvládají vyřídit daňové poplatníky bez výraznějšího čekání.

Většímu zdržení na finančním úřadě se lze vyhnout podáním daňového přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) na Daňovém portálu a platbou na účet. Aplikaci EPO lze nalézt na internetových stránkách www.daneelektronicky.cz, kde je vyplnění usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami s možnostmi uložení rozpracovaného podání a tisku vyplněného tiskopisu.

Přestože již od 1. 1. 2013 došlo ke změně čísla účtu, stále se vyskytují případy, kdy je platba směrována na zrušená čísla účtů. Nové číslo pro všechna územní pracoviště Finančního úřaduje 77622561, kód banky 0710 a předčíslí zůstávají stejná jako v předchozích letech.