Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Plánované organizační změny

29. 7. 2015 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Dovolte mi, abych Vás seznámila s plánovanými organizačními změnami ve Finanční správě ČR, které se dotýkají také Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a veřejnost je o nich právě teď postupně informována.

Plánované změny v organizaci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj se dotýkají dvou zásadních oblastí: provozu daňových pokladen a optimalizace počtu územních pracovišť.

První významnou změnou, realizovanou již od 1. září 2015, je uzavření pokladen pro platby daní a poplatků v hotovosti na tzv. „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů.

Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj lze proto na územních pracovištích v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve Fulneku, v Havířově, v Hlučíně, v Kopřivnici, v Krnově, v Třinci a v Orlové zaplatit daně a poplatky v hotovosti naposledy v pondělí 31. srpna 2015.

Od úterý 1. září 2015 lze na finančním úřadě zaplatit daně a poplatky v hotovosti pouze na územních pracovištích Ostrava I, Ostrava II, Ostrava III, v Opavě, v Bruntále, v Novém Jičíně, ve Frýdku – Místku a v Karviné.

Daně a poplatky lze v Moravskoslezském kraji kromě osmi uvedených pokladen pro výběr hotovostních plateb uhradit také bezhotovostně (včetně využití internetového bankovnictví) nebo poštovní poukázkou na všech pobočkách České pošty. Kompletní informace k placení daní a poplatků jsou dostupné na každém územním pracovišti finančního úřadu a elektronicky na www.financnisprava.cz v záložce Placení daní.

Jako alternativu nejčastějšího hotovostního placení – úhrady daně z nemovitých věcí - nabízí Finanční správa od ledna příštího roku možnost placení této daně prostřednictvím Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

Podmínky, které je nutno naplnit pro možnost placení daně z nemovitých věcí za rok 2016 přes SIPO (konkrétní kroky a tiskopisy k vyplnění), jsou detailně popsány na stránkách www.financnisprava.cz v záložce Daně a pojistné – Daně z nemovitých věcí – SIPO.

Kromě služeb již fungujících připravuje finanční správa také znovuzavedení osvědčené platby daňovou složenkou, neboť této formy úhrady využívalo v minulosti velké množství občanů.

Ujišťuji vás, že s rušením daňových pokladen nejsou spojeny žádné personální dopady. Všichni dosavadní zaměstnanci působící na „rušených“ daňových pokladnách najdou i nadále své uplatnění v rámci finanční správy a byli vedením finančního úřadu informováni o všech souvislostech této změny.

Druhou pro veřejnost významnou organizační změnou, která by měla být realizována k 1. lednu 2016, bude zánik dosavadních územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Českém Těšíně, v Bohumíně, v Orlové a ve Fulneku.

Jedná se o malá pracoviště finančního úřadu, která již dnes byla ve většině svých činností podřízena pracovišti okresnímu. Územní pracoviště v Orlové, v Českém Těšíně a v Bohumíně jsou podřízena Územnímu pracovišti v Karviné, které také od příštího roku převezme agendu těchto tří rušených pracovišť. Obdobně Územní pracoviště ve Fulneku je řízeno Územním pracovištěm v Novém Jičíně. Na Územní pracoviště v Novém Jičíně přejde od roku 2016 dosavadní agenda správy daní z Územního pracoviště ve Fulneku.

Uvedená čtyři územní pracoviště jsou rušena na základě provedené detailní analýzy současného stavu, z níž vyplynulo, že malá pracoviště nedosahují požadované efektivity a hospodárnosti při vynakládání finančních prostředků (např. vlivem nákladů za pronájem, provoz a opravy budov) ani vzhledem k nízkému počtu umístěných zaměstnanců neumožňují dostatečnou specializaci zaměstnanců a tím dosažení požadované efektivity při správě daní.

Zrušení těchto pracovišť odůvodňuje také trend neustále rostoucí elektronizace Finanční správy ČR. Veřejnost již standardně využívá elektronické služby poskytované Finanční správou ČR a elektronickou komunikaci. Využitím elektronických služeb, elektronické komunikace a elektronicky zveřejněných informací občané stále častěji nahrazují osobní kontakt s úředníkem.

Zánik územních pracovišť plánuje finanční úřad občanům dotčených obcí částečně kompenzovat výjezdy správců daně do těchto obcí zejména v obdobích, kdy jsou občany podávána daňová přiznání. Zájem o výjezdy správců daně do obcí již byl projednáván vedením finančního úřadu při osobních jednáních s vedením měst.

Optimalizací územních pracovišť nedojde k žádnému propouštění zaměstnanců, jen k jejich přesunu, a to zpravidla na okresní pracoviště řídící (tj. k přesunu zaměstnanců z Orlové, z Bohumína a z Českého Těšína na Územní pracoviště do Karviné a u zaměstnanců z Fulneku dojde k přesunu do Nového Jičína).

Dopady a souvislosti uvedených změn jsou projednávány vedením Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj s představiteli samospráv dotčených měst a obcí v Moravskoslezském kraji.