Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Placení daně z nemovitých věcí

12. 5. 2015 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Dnem 1. června 2015 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015. Stejně jako v předchozích letech zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.

Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2015 splatná příslušnému finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitých věcí je stanovena jednou částkou za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Na alonži složenky je také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech územní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady v jedné obálce.

Složenky s potřebnými informacemi jsou Finanční správou ČR expedovány tak, aby byly občanům doručeny postupně v průběhu měsíce května.

Pro většinu občanů je nejpohodlnějším způsobem placení daně bezhotovostním převodem částky na bankovní účet finančního úřadu (účet č. 7755 77627231/0710) nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště. Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz) a na každém územním pracovišti finančního úřadu.

Daňovou povinnost daně z nemovitých věcí lze zaplatit také v hotovosti na pokladnách územních pracovišť. Pokladny budou otevřeny na všech územních pracovištích vždy v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 15.00 hod., s výjimkou Územního pracoviště v Českých Budějovicích, kde jsou pokladní hodiny bez přerušení od 8.00 do 15.00 hod. Ve dnech 18. 5. 2015 až 29. 5. 2015 budou pokladny otevřeny ve výše uvedených hodinách každý pracovní den.

Vzhledem k tomu, že 31. května 2015, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení této daně nebo její první splátky, připadá v letošním roce na neděli, končí tato lhůta až v pondělí 1. června 2015. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5 000,-- Kč, je splatná najednou. Činí-li celková daň více jak 5 000,-- Kč je splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do pondělí 31. srpna a do 30. listopadu 2015, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 1. června a do 30. listopadu 2015.

Počínaje zdaňovacím obdobím 2016 umožní Finanční správa ČR poplatníkům daně z nemovitých věcí platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. SIPO). Poplatníci daně z nemovitých věcí se mohou k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od roku 2016 přihlásit již v současnosti na každém územním pracovišti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.