Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Neplaťte na zrušené účty finančních úřadů. Vznikají vám nedoplatky a sankce.

1. 12. 2015 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Přes opakovaná upozornění Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, aby poplatníci důsledně kontrolovali správnost čísel bankovních účtů při placení daňových povinností, bylo v průběhu roku 2015 na zrušené účty Finančního úřadu pro Jihočeský kraj nesprávně směrováno více než 4 500 plateb v celkové výši přesahujících 61 mil. korun. Částka platby se sice vrátí poplatníkům zpět, ale je vysoce pravděpodobné, že jejich daňová povinnost nebude včas zaplacena a hrozí jim tím sankce z důvodu prodlení.

Přestože se za poslední půlrok výrazně snížil celkový počet případů, stále se jedná o vysoké číslo. Výše sankce - úroku z prodlení - v případě pozdní úhrady daně odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (přibližně 14,05 % ročně). Pokud se jakákoli platba směřovaná na finanční úřad vrátí zpět na účet, ze kterého byla odeslána, pak je nutné platbu poukázat znovu, ale na správný a platný bankovní účet.

Finanční správa zrušila své staré bankovní účty již k 31. prosinci 2012. Přechodné období 2 let, po které byly platby na zrušené účty automaticky přesměrovávány na správné účty finančních úřadů, definitivně skončilo k 31. prosinci 2014. Od 1. ledna 2015 jsou platby na zrušené účty vraceny poplatníkům zpět. Daňová veřejnost byla na tuto skutečnost opakovaně upozorňována.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu konkrétní daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, matrikové části a z kódu banky ve tvaru: předčíslí-matrika/0710. Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů, naleznete na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz, v sekci „Daně a pojistné“, „Placení daní“ (http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Priloha-2-2015.pdf).

 Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu daně na Finanční úřad pro Jihočeský kraj se skládá z předčíslí-77627231/0710.

Přímý odkaz na seznam bankovních účtů finančních úřadů naleznete na internetových stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani.