Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Na daně už mnoho času nezbývá

19. 3. 2015 Tisková zpráva

Ing. Michaela Hošťálková tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Finanční správa ČR vychází daňovým poplatníkům vstříc a prodlužuje na konci března a na apríla úřední hodiny.

Od 23. 3. 2015 do 27. 3. 2015, stejně jako od 30. 3. 2015 do 1. 4. 2015 jsou na všech územních pracovištích finančních úřadů prodlouženy úřední hodiny – každý den od 8.00 h do 18.00 h.

Poplatníci mohou také využít návštěv pracovníků finanční správy ve vybraných obcích – poradit se při vyplňování daňového přiznání či daňové přiznání úředníkům přímo odevzdat.

V týdnu od 23. do 27. března 2015 přijedou pracovníci finanční správy do těchto obcí:
Kolinec 23. 3. 2015 13.30 – 17.00 h úřad městyse – zasedací místnost
Nýrsko 24. 3. 2015 12.00 – 17.00 h budova městské knihovny, čp. 81

Informace k dani z příjmů lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na stránkách www.daneelektronicky.cz si mohou poplatníci tiskopis daňového přiznání také stáhnout, nebo jej přímo na stránkách vyplnit a následně buď vytisknout a doručit na územní pracoviště finančního úřadu, nebo elektronicky odeslat.

Ti, kteří nestihnout podat daňové přiznání včas, nebo daň také včas nezaplatí, se vystavují sankcím.

Nepodá-li poplatník včas daňové přiznání a prodlení je delší než 5 pracovních dní, nebo když poplatník daňové přiznání nepodá vůbec, ač tuto povinnost ze zákona má, uplatní se pokuta podle § 250 daňového řádu. Pokuta činí 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty. V případě pozdního podání se pokuta nepředepíše, pokud je menší než 200,- Kč.

Nezaplatí-li poplatník ve lhůtě stanovené, nastupuje sankce v podobě úroku z prodlení. Ten se počítá od 5. pracovního dne následujícího po dni splatnosti až do doby úplného zaplacení dlužné daně. Sazba úroku je rovna repo sazbě ČNB zvýšené o 14 %, v současné době tedy 14,05 % p. a.