Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozorňujeme na zrušené účty finančních úřadů

16. 1. 2015 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Díky změně organizační struktury Finanční správy ČR byly zřízeny nové účty pro placení daní. Do 31. 12. 2014 bylo možné platit na "staré" účty. Ty byly ale od letošního roku definitivně zrušeny a daně jejich prostřednictvím napříště již nelze platit. Daňová veřejnost byla na uvedenou skutečnost opakovaně upozorňována.

Přesto z údajů, které poskytla Česká národní banka Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj, vyplývá, že v prvních dnech letošního roku bylo v působnosti našeho finančního úřadu 150 plateb zaplaceno již na zrušené účty. Platbou na neexistující účet se však poplatníci vystavují nebezpečí, že jejich daně nebudou řádně zaplaceny.

K 1. 1. 2013 došlo ke změně organizační struktury finanční. V návaznosti na tuto reorganizaci byly v utvořeném „krajském principu“ zřízeny nové účty pro placení daní. I přes to, že pracovnici finanční správy na tento fakt daňovou veřejnost opakovaně upozorňovali, poplatníci platby na „staré” účty stále zasílají. Kdo však po 1. lednu 2015 uhradí svou daňovou povinnost na zrušený bankovní účet finančního úřadu (nyní územního pracoviště), vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena. Provedená platba totiž bude vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána.

Nejvíce plateb bylo směrováno na již zrušené účty daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby, silniční daně, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání. Ve 3 případech byly na zrušený účet zaslány dokonce platby od insolvenčních správců.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky (tvar =předčíslí-matrika/0710).

Účty pro úhradu daně místně příslušnému Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj

Druh daně Číslo účtu
Daň z příjmů právnických osob 7704–77627231/0710
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721–77627231/0710
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dle zvláštní sazby 7720-77627231/0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713–77627231/0710
Daň z nemovitých věcí 7755–77627231/0710
Daň z nabytí nemovitých věcí 7691–77627231/0710
DPH 705–77627231/0710
Silniční daň 748–77627231/0710

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů, naleznete na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz, v sekci „Daně a pojistné“, „Placení daní“.