Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Elektronická komunikace s finanční správou

16. 1. 2015 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Od 1. 1. 2015 ukládá § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, všem vlastníkům datových schránek povinnost komunikovat s daňovým úřadem pouze elektronicky.

Tato povinnost se týká podání všech daňových subjektů, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a dále všech právnických osob. Těm, již založeným, byla datová schránka zřízena ze zákona a nově zakládaným společnostem je datová schránka zřizována již při zápisu do obchodního rejstříku.

Povinnosti elektronické komunikace s finančním úřadem mají také fyzické osoby, ať podnikající nebo nepodnikající, které si zřídili datovou schránku dobrovolně.

Pro fyzické osoby, které si datovou schránku nikdy nezřídily, povinnost elektronické komunikace s finančním úřadem neplatí.
Nově od 1. 1. 2015 musí všechny daňové subjekty, které mají datovou schránku, elektronickou formou podávat přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů a daňová přiznání.

Podání musí být učiněna ve stanoveném formátu a struktuře datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem.
Datovou zprávu s uvedenými druhy podání lze odeslat třemi různými způsoby, a to podepsanou uznávaným elektronickým podpisem (tzv. ZAREP), odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Právnické osoby mají již od 1. 1. 2014 povinnost podávat elektronicky přiznání k dani z přidané hodnoty. Souhrnná hlášení a výpisy z evidence pro daňové účely u přenesení daňové povinnosti podávají elektronicky všechny daňové subjekty.

Pokud bude podání učiněno jinak než elektronicky, vznikne daňovému subjektu automaticky pokuta ve výši 2000,- Kč za každé jednotlivé podání.