Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

5. 3. 2015 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj odhaduje, že v roce 2015 vyberou jeho územní pracoviště více než 200 tisíc přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) za rok 2014 končí 1. dubna 2015. Uloží-li fyzická osoba v této lhůtě (tj. nejpozději 1. dubna 2015) u místně příslušného správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 nebo má-li dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání k DPFO ve lhůtě do 1. července 2015. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná.

Finanční správa ČR vychází vstříc veřejnosti například prodlouženými úředními hodinami podatelen finančních úřadů. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a všechna jeho územní pracoviště (stejně jako jiné finanční úřady v republice) budou mít své podatelny otevřeny od 23. března 2015 do 1. dubna 2015 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin.
Vybraná územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj budou od příštího týdne vybírat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích.

Od pondělí 9. března až do pátku 13. března je možné podat daňové přiznání osobně například na Městském úřadě ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde budou přítomni zaměstnanci Územního pracoviště v Kopřivnici.

Ve středu 11. března 2015 budou na obecních úřadech v Krmelíně a v Morávce vybírat přiznání a poskytovat informace k jeho správnému vyplnění zaměstnanci Územního pracoviště ve Frýdku – Místku.

Ve čtvrtek 12. března 2015 lze obdržet tiskopisy, informace a podat daňové přiznání v obci Vítkov, kam za svými klienty přijedou zaměstnanci Územního pracoviště v Opavě.

Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou správci daně rozdávat tiskopisy, osobně přebírat vyplněná daňová přiznání a poskytovat konzultace potřebné k vyplnění daňového přiznání, jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

Přímý odkaz:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/vyjezdy-pracovniku-do-obci-5727

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice DPFO i stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

K podání daňového přiznání však návštěva finančního úřadu ani osobní předání úředníkovi není nutné.

Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami. V případě, že v průběhu vyplňování elektronického formuláře zjistíte, že nemáte dostatek informací a podkladů pro vyplnění daňového přiznání, lze pracovní verzi elektronického formuláře uložit na svém počítači a kdykoliv později se k ní vrátit použitím volby „Načtení souboru“. Vyplňování elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím volby „Průvodce“. Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj v této souvislosti upozorňuje na novinku platnou od počátku letošního roku: Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podávat daňová přiznání (ale i jiná zákonem vyjmenovaná podání) elektronicky, datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj bude po přechodné období roku 2015 považovat tuto povinnost za splněnou také u podání doručených finančnímu úřadu datovou zprávou podanou prostřednictvím elektronické aplikace pro podání daňových přiznání na Daňovém portálu bez připojeného zaručeného elektronického podpisu nebo bez ověřené identity podatele, pokud tato datová zpráva bude do 5 dnů potvrzena formou vytištěného e-tiskopisu, opatřeného nutným podpisem a doručeného v této lhůtě finančnímu úřadu. Podrobnosti jsou uveřejněny na www.financnisprava.cz.