Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2013

Sazba daně z převodu nemovitostí – po 1.1.2014 nově "daně z nabytí nemovitých věcí" – se nemění, zůstává ve výši 4 % ze základu daně. Změní se však způsob stanovení základu daně, který vychází z tzv. "nabývací hodnoty".
Finanční správa ČR odhalila nové typy daňových úniků v oblasti pohonných hmot za téměř 250 miliónů korun. Na samém počátku akce se podařilo zabavit majetek ve výši zhruba 50 milionů korun.
Pracovníkům Finanční správy ČR se podařilo při jedné z mnoha prováděných kontrolních akcí doměřit daň ve výši téměř 50 miliónů korun. Kontrolní akce s pracovním názvem "NÁKLAĎÁK" byla zaměřena na plnění daňových povinností na dani silniční.
Začátkem letošního roku zahájili pracovníci finanční správy kampaň, kdy pojišťovací agenty a zprostředkovatele upozornili na nesprávné plnění jejich daňových povinností.
Jak se nás dotknou? Některé změny daň sníží, jiné zvýší.

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ.

Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.

Ručení za nespolehlivého plátce DPH a požadavek finanční správy zasílat elektronická podání správci daně ve formátu xml - to jsou podle hlasujících ankety Absurdita roku 2013 nejvíc nesmyslná byrokratická nařízení.
Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky.
Kontrolně exekuční akce Finanční správy zaměřená na odhalování daňových úniků při obchodování s pohonnými hmotami rozkryla úniky na DPH za téměř 750 miliónů korun.
Dne 17. října 2013, se na Územním pracovišti v Rokycanech Finančního úřadu pro Plzeňský kraj konala veřejná dražba 480 tisíc litrů FAME (metylester řepkového oleje). Pohonná hmota byla přiklepnuta dražiteli za 8 milionů a 347 tisíc korun. Výnos z veřejné dražby bude použit na úhradu daňového nedoplatku. Biopalivo se podařilo pracovníkům finanční správy zajistit v rámci akce "RUNWAY" (viz Akce "RUNWAY" zabránila daňovému úniku ve výši téměř 9 milionů korun). Na této akci se podílela rovněž Celní správa ČR a rakouská finanční správa.
Ve čtvrtek 10. října 2013 zahájily finanční a celní správa další společnou kontrolní akci zaměřenou primárně proti únikům na dani z přidané hodnoty, které vznikají při dovozu pohonných hmot ze zemí Evropské unie do tuzemska. Akce skončila v pondělí 14. října 2013. Během tří dnů bylo zkontrolováno 130 cisteren a byly zajištěny pohonné hmoty v hodnotě téměř 15 milionů korun. Dále díky spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí ČR pracovníci finanční správy zajistili 27 milionů korun na bankovních účtech.
Dne 8. 10. 2013 se na Územním pracovišti v Hradci Králové Finančního úřadu pro Královohradecký kraj konala veřejná dražba téměř 160 tisíc litrů nafty. Vydražená nafta pochází z mimořádně rozsáhlé mezinárodní akce s krycím názvem "INDAGO" (viz. tisková zpráva ze dne 10. června 2013). Pohonná látka byla přiklepnuta dražiteli za 2 miliony a 450 tisíc korun. Výnos z veřejné dražby bude použit na úhradu daňového nedoplatku (viz. Zprávy FTV Prima ze dne 8.10.2013, čas 23:36). Pohonné látky jsou v rámci daňových úniků velmi častým zbožím vzhledem k jednoduchému prodeji na českém trhu.

Finanční správa ČR prodlužuje období, za které nebude uplatňováno ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň (podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) v případě, pokud byla úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH  u poskytovatele plnění.

Na adrese www.financnisprava.cz byly dnes spuštěny nové internetové stránky. Aktuální informace i všechny dosavadní služby jsou na nových stránkách Finanční správy ČR uspořádány v jednodušší struktuře, s přehlednější grafickou úpravou.
Ve čtvrtek 8. 8. 2013 proběhla další společná kontrolní akce finanční a celní správy zaměřená proti daňovým únikům, které vznikají při dovozu pohonných látek ze zahraničí do tuzemska. Pracovníkům finanční správy se podařilo zajistit pohonné látky v hodnotě téměř 9 milionů korun. Prodejem zabavených pohonných látek by došlo k daňovému úniku na DPH v hodnotě 11 milionů korun. Finanční správa v současné době registruje, že po dvouměsíčním období poklesu dochází k oživení trhu s nezdaněným palivem.
Dne 7. a 8. 8. 2013 se uskutečnila společná kontrolní akce finanční a celní správy zaměřená na daňové úniky při dovozu zboží z Jihovýchodní Asie. V průběhu akce došlo k exekuci 40 tun obuvi. Mimo obuvi se finanční správě podařilo zajistit 11, 6 milionů korun na bankovních účtech rizikových daňových subjektů.
Dnes provedlo Územní pracoviště Brno I veřejnou dražbu látky FAME. Vydražené množství představuje téměř 42 cisteren. Důvodem dražby byl nedoplatek na daních, který daňový dlužník nezaplatil ani po vydání zajišťovacího příkazu. Výnos z veřejné dražby bude finančním úřadem použit na úhradu daňového nedoplatku. Prodávaná látka FAME byla finanční správou zajištěna v rámci rozsáhlé kontrolně exekuční akce.

Specializovaný finanční úřad (SFÚ) jako správce Centrálního registru smluv obdržel nejvíce žádostí v květnu (10 816 žádostí) a v červnu (20 130 žádostí). V 700 případech SFÚ řízení o registraci zastavil, protože žádost o registraci smlouvy byla ještě před vydáním rozhodnutí „vzata zpět“.

V uplynulých dvou týdnech proběhla na desítkách míst v příhraničních oblastech s ČR společná akce finančních a celních správ Česka, Slovenska, Rakouska a Německa, zaměřená na odhalování komodit používaných k podvodům s DPH. Na akci s názvem „INDAGO“ se podílelo téměř šest set kontrolorů, kteří zkontrolovali dva tisíce přeprav a zabránili daňovému úniku ve výši téměř 28 milionů korun. Exekuční úkony, realizované v rámci kontrolní akce, přinesly 135 a půl milionů korun. Tyto úkony probíhaly ve spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí ČR.

Postup Finanční správy České republiky v souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR.

Ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května 2013 proběhla další společná akce finanční a celní správy „ERIPIO“ zaměřená proti daňovým únikům, které vznikají při dovozu pohonných látek (PHL) ze zahraničí do tuzemska. V rámci této akce pracovníci finanční správy zajistili pohonné látky v hodnotě 3,5 milionů korun bez DPH. Prodejem zabavených PHL by došlo k daňovému úniku na DPH v hodnotě 1,2 milionů korun.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím dnes již po jedenácté zveřejnilo a ocenilo nejvýznamnější poplatníky daně z příjmů právnických osob za rok 2012. Zástupci ministerstva financí a Finanční správy ČR se s představiteli společností tradičně setkali v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera.

Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně dle ustanovení § 106a odst. 6 zákona o DPH  zveřejňuje od 1. ledna 2013  na Daňovém portálu v aplikaci   „Registr plátců DPH“ u každého plátce údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem.

Finanční správa ČR ve spolupráci s Celní správou ČR v rámci aktivní činnosti vedoucí k odhalení daňových úniků zajistila 700 tisíc litrů pohonné látku FAME (metylester řepkového oleje). Hodnota zajištěného zboží přesahovala 11 milionů korun.

Na základě podaných přiznání vybraly finanční úřady k 8. dubnu na dani z příjmů fyzických osob částku 5,6 mld. korun.

Dnes se završila jednání Finanční správy ČR se smluvním dodavatelem (společností Océ – Česká republika, s.r.o.) ohledně chybně vytištěných čísel bankovních účtů na složenkách k platbě daně z nemovitostí, které byly majitelům nemovitostí doručeny v dubnu. Jednání se nesla ve velmi seriózním a věcném duchu. Dodavatel ponese veškeré vícenáklady související s touto situací a zajistí rozeslání nových složenek a omluvného dopisu všem „postiženým“ poplatníkům již v příštím týdnu, aby měli majitelé nemovitostí dostatek času pro zaplacení daně.

Někteří majitelé nemovitostí již obdrželi poštovní složenku k placení daně z nemovitostí na rok 2013. Na všech poštovních složenkách, doručených v měsíci dubnu, je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro platbu daně. K nesprávnému uvedení čísla bankovního účtu došlo pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na složenku. Finanční správa ČR se veřejnosti za toto nedopatření omlouvá. Dotčení majitelé nemovitostí obdrží kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji.

Finanční správa ČR získala svou vyhledávací činností informace o příjmech 26 000 pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů. Zjistila z nich, že 9400 agentů řádně nesplnilo své daňové povinnosti, což bude předmětem jejího zájmu v nejbližším období.

S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto již tradičně rozesílá všem majitelům nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně.

V úterý 16. dubna proběhla další společná akce finanční a celní správy „LEDO“ zaměřená proti daňovým únikům, které vznikají při dovozu pohonných hmot (PHM) ze zahraničí do tuzemska.

Ve dnech 11. a 12. dubna 2013 se v Praze koná v budově Generálního finančního ředitelství seminář organizovaný Globálním fórem OECD pro transparentnost a výměnu informací za účelem přípravy pracovníků daňových správ k hodnocení daňové transparence jednotlivých zemí.

V souvislosti s četnými dotazy sděluje Generální finanční ředitelství veřejnosti informace o „ využívání údajů“ z registru obyvatel. Se zahájením fungování základních registrů od 1. července 2012 na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, provádí Generální finanční ředitelství ztotožňování daňových subjektů vedených v informačních systémech orgánů Finanční správy ČR , s registrem obyvatel, vedeným Ministerstvem vnitra. Ztotožňování se provádí automatizovaně, z důvodu přidělování automatizovaného identifikátoru fyzické osoby. Finanční správa ČR tímto plní svoji zákonnou povinnost napojit své informační systémy na základní registry. Ministerstvo vnitra o provedeném ztotožňování vytvoří tzv. „Záznam o využívání údajů v registru obyvatel“ a tento doručuje jednotlivým občanům.

Odpověď na dotaz k postupu občanů, kteří zaplatili (v hotovosti na poště nebo bankovním příkazem) daň z nemovitostí na rok 2013 na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna.

S účinností od 9. dubna 2013 jsou opět k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení, dostupná na Daňovém portále http://www.daneelektronicky.cz/ , současně s tímto oznámením je také obnoveno přijímání podání k registračnímu řízení distribuovaných z výstupů SW třetích stran.

Během dnešní kontrolně exekuční akce „JUNO II“ zajistili pracovníci Finanční správy ČR dvě cisterny motorové nafty v tržní hodnotě 1,2 milionů korun bez DPH.

Na počátku roku 2013 vstoupily v účinnost dohody o výměně informací v daňových záležitostech uzavřené mezi Českou republikou a Jersey, Bermudami, Ostrovem Man, Guernsey, San Marinem a Britskými Panenskými ostrovy. Tyto dohody umožňují výměnu informací nezbytných pro účely správného stanovení daně poplatníků smluvních stran, případně pro účely trestního řízení ve vztahu k daňovým deliktům.

Během včerejší speciální noční akce „JUNO“ zajistili pracovníci Finanční správy ČR 12 cisteren motorové nafty kvůli vysokým daňovým nedoplatkům nabyvatele dovážených pohonných hmot (PHM). Jedná se o krátce existující právnickou osobu, která v souvislosti s PHM dluží státu na daních 8,4 milionu korun.

Více než 16 000 osob dnes využilo možnosti doručit daňové přiznání osobně na finanční úřad. V Praze bylo na územních pracovištích finančního úřadu během sobotního dopoledne vybráno 4000 daňových přiznání a téměř 2 miliony korun v hotovosti.

Během včerejší kontrolně vyhledávací akce „MARKET II“ zkontrolovali pracovníci finanční a celní správy na příhraničních tržnicích desítky stánkových prodejců. Ve 35 případech nebyli prodejci schopni předložit povinné evidence nebo doklady, další řádově desítka prodejců prodávala padělky, nezdaněný alkohol a cigarety.

Ve čtvrtek 21. března 2013 proběhla společná kontrolně vyhledávací akce finanční a celní správy zaměřená na odhalování a potírání dalších typů daňových úniků na dani z přidané hodnoty. Pozornost finanční a celní správy byla zaměřena na silniční přepravu. Na několika místech České republiky byly v blízkosti hranic zastavovány a kontrolovány desítky projíždějících cisteren. Předmětem zájmu finanční správy byly tentokrát pouze rostlinné a minerální oleje. V případě těchto komodit finanční správa na místě zjišťovala přepravce, množství a typ oleje, konkrétního dodavatele, odběratele a deklarované místo dodání. Získané informace budou finanční úřady dále ověřovat a sledovat. V devadesáti procentech zmapovaných případů směřoval do České republiky řepkový olej z Polska.

V pondělí 18. 3. 2013 byl policisty ÚOKFK v souvislosti s krácením daně z přidané hodnoty zadržen ředitel Územního pracoviště Brno III, které je součástí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Generální finanční ředitelství (GFŘ) bylo o možném zadržení ředitele územního pracoviště ze strany ÚOKFK s předstihem informováno.

Dne 13. 3. 2013 od 10.00 hodin se prostřednictvím Finančního úřadu pro hlavní město Prahu konala veřejná dražba 1, 4 milionů litrů motorové nafty s vyvolávací cenou 17 milionů korun. Nafta byla přiklepnuta vítěznému dražiteli za 21,3 milionů korun. Důvodem dražby byl fakt, že daňový subjekt ani dodatečně nesplnil platební povinnost, která mu byla uložena zajišťovacím příkazem. Výnos z veřejné dražby bude použit na úhradu daňového nedoplatku. V souvislosti se zabavenou motorovou naftou byla finanční správa nucena podat trestní oznámení na skupinu osob, která se podvodným jednáním snažila vylákat tuto motorovou naftu. Dražba navazovala na loňskou společnou akci finanční a celní správy s krycím názvem „HRABAL“ zaměřenou na odhalování a potírání úniků na DPH při obchodování s pohonnými látkami.

Finanční správa ČR dnes zveřejnila technické parametry webové služby, pomocí které bude veřejnost moci od 1. dubna 2013 on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti.

Finanční správa ČR proto i letos přijala řadu opatření pro plynulý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Především vychází vstříc veřejnosti prodlouženými úředními hodinami finančních úřadů. Všechny finanční úřady a jejich územní pracoviště budou otevřeny od 25. března 2013 do 2. dubna 2013 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin.

V sobotu 30. 3. 2013 budou od 8.00 do 12.00 hodin přebírat daňová přiznání všechny finanční úřady ve svých sídlech a ta územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech.

Všechny finanční úřady jsou od 1. ledna 2013 zapojeny do realizace důchodové reformy. Specializovaný finanční úřad (SFÚ) jako správce Centrálního registru smluv obdržel od začátku roku do poloviny února 7.300 žádostí o registraci smluv o důchodovém spoření, které uzavřeli občané s penzijními společnostmi. Většinu z tohoto počtu obdržel SFÚ během posledních 14 dnů. Generální finanční ředitelství předpokládá, že trend strmého nárůstu počtu registrovaných smluv bude dále pokračovat a ke kulminaci počtu měsíčně registrovaných smluv o důchodovém spoření ve II. pilíři dojde v průběhu května a června.

Během jednodenní akce „Héfaistos“ zajistili pracovníci Finanční správy ČR 12 cisteren motorové nafty v celkové hodnotě téměř 12 milionů korun

Generální finanční ředitelství upozorňuje, že většina plátců DPH dosud nesplnila svou povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz

Ke dni 1. 1. 2013 došlo v daňové správě k přechodu na novou organizační strukturu. Na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, bylo nově vytvořeno mimo jiné 14 finančních úřadů a Odvolací finanční ředitelství.

Přechod na novou organizační strukturu měl být zajištěn tím, že dosavadní datové schránky původních finančních úřadů a finančních ředitelství měly být znepřístupněny k půlnoci z 31. 12. 2012 na 1. 1. 2013 a měly být pro správce daně přístupné i po 1. 1. 2013, neboť doručit do nich se dalo až do 31. 12. 2012 do 23 hod 59 min 59 s.

Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení § 35ba odst.1 písm.a) zákona o daních z příjmů, účinného od 1.1.2013 u pracujících starobních důchodců, uvádí Generální finanční ředitelství následující.

Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. V souvislosti s tím jsou veřejností často kladeny dotazy týkající se údajů zveřejňovaných správcem daně podle ust. § 106a odst. 6 novelizovaného znění zákona o DPH. Správce daně dle cit. ustanovení zveřejňuje údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem. Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že se v tomto kontextu nejedná o vytváření žádného samostatného seznamu nespolehlivých plátců daně.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy České republiky, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.