Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sobota na finančních úřadech

30. 3. 2013

Více než 16 000 osob dnes využilo možnosti doručit daňové přiznání osobně na finanční úřad. V Praze bylo na územních pracovištích finančního úřadu během sobotního dopoledne vybráno 4000 daňových přiznání a téměř 2 miliony korun v hotovosti.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012, která se dotýká asi 1.300.000 osob, končí již v úterý 2. dubna. Z tohoto důvodu byly dnes dopoledne na více než 100 místech v republice otevřeny finanční úřady a jejich územní pracoviště. Občané kromě daňového přiznání podávali také plné moci pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo navštívili finanční úřady, aby získali potřebné informace. Nejvíce klientů přicházelo mezi desátou a dvanáctou hodinou. Výběr daňových přiznání byl plynulý, beze front. Řada poplatníků daň na územním pracovišti finančního úřadu také zaplatila.

Daňové přiznání lze na všech finančních úřadech a jejich územních pracovištích podat v úterý 2. dubna v rozšířených úředních hodinách, od 8.00 do 18.00 hodin.

Finanční správa upozorňuje, že daňové přiznání je možno vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím elektronické aplikace Elektronická podání pro finanční správu na „Daňovém portálu“ na adrese www.daneelektronicky.cz . K elektronickému podání daňového přiznání není nutný zaručený elektronický podpis. V případě, že podání není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, je nutno po jeho elektronickém odeslání vytisknout z aplikace tzv. „E-tiskopis“, tento opatřit vlastnoručním podpisem a listinu do 5 dnů doručit správci daně.

Kompletní informační servis k dani z příjmů je možné vyhledat na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz.

Generální finanční ředitelství předpokládá, že ve lhůtě do 2. dubna 2013 podá přiznání k dani z příjmů fyzických osob celkem 1.300.000 osob a minimálně dalších 600.000 osob podá přiznání ve lhůtě do 1. července 2013.