Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení ke zveřejňování informace o spolehlivosti či nespolehlivosti každého plátce daně z přidané hodnoty (DPH)

4. 1. 2013 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce. V souvislosti s tím jsou veřejností často kladeny dotazy týkající se údajů zveřejňovaných správcem daně podle ust. § 106a odst. 6 novelizovaného znění zákona o DPH. Správce daně dle cit. ustanovení zveřejňuje údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem. Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že se v tomto kontextu nejedná o vytváření žádného samostatného seznamu nespolehlivých plátců daně.

Informace o spolehlivosti jednotlivých plátců daně je od 1.1.2013 zveřejňována na Daňovém portálu jako součást údajů v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. I vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. po 1.1.2013, je k dnešnímu datu u všech registrovaných plátců jako platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví.

Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února.

Pro usnadnění orientace veřejnosti bude na internetových stránkách Finanční správy ČR i přímo na Daňovém portálu umístěno avízo o zveřejnění první pozitivní informace o nespolehlivém plátci daně. Do té doby nebude u žádného plátce zveřejněna informace, že je nespolehlivým a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat.

Finanční správa ČR pracuje na technickém řešení, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně formou webové služby.

Více informací na www.financnisprava.cz.